Zakoni i propisi - Pravni savjeti 94 08.11.1996 Ispravak Zakona o inspekciji rada
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o inspekciji rada objavljenom u "Narodnim novinama" broj 59 od 17. srpnja 1996. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O INSPEKCIJI RADA

U članku 26. stavak 2. treba glasiti:

"(2) Ako prilikom nadzora inspektor rada utvrdi:

1. da za poslodavca radi stranac bez radne dozvole,

2. da je poslodavac sa zaposlenikom sklopio ugovor o djelu, ili koji drugi ugovor osim ugovora o radu, a po zakonu je morao sklopiti ugovor o radu,

3. da poslodavac nije sa zaposlenikom sklopio ugovor o radu u pisanom obliku, odnosno nije mu u zakonskom roku izdao pisanu potvrdu koja nadomješta takav ugovor, a po zakonu je jedno od toga morao učiniti,

4. da poslodavac zaposlenika s kojim je sklopio ugovor o radu nije prijavio tijelima mirovinskog-invalidskoga ili zdravstvenoga osiguranja,

5. da poslodavac nije izvršio izvršno rješenje inspektora rada,

može rješenjem privremeno, do pravomoćnosti rješenja o prekršaju, zabraniti poslodavcu obavljanje djelatnosti."

Klasa: 116-01/96-01/01
Zagreb, 4. studenoga 1996.

Tajnik
Zastupničkog doma
Sabora Republike Hrvatske
Berislav Živković,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.