Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 06.11.1996 Uredba o izmjeni Uredbe o Hrvatskom stočarsko selekcijskom centru
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 1996. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O HRVATSKOM STOČARSKO SELEKCIJSKOM CENTRU

Članak 1.

U Uredbi o Hrvatskom stočarsko selekcijskom centru ("Narodne novine", broj 63/94) u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Upravno vijeće Centra čine predsjednik i četiri člana."

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-08/94-01/02
Urbroj: 5030116-96-3
Zagreb, 31. listopada 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.