Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 06.11.1996 Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Benkovac
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 81. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine," br. 90/92, 94/93 i 117/93), Vlada Republike Hrvatske je, na prijedlog Ministarstva uprave, na sjednici održanoj 31. listopada 1996. godine, donijela

ODLUKU

O RASPUŠTANJU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BENKOVAC

I.

Raspušta se Općinsko vijeće Općine Benkovac, a vijećnicima Općinskog vijeća, općinskom načelniku i članovima Općinskog poglavarstva prestaje mandat.

II.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će posebnim rješenjem povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Benkovac.

III.

Sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osigurat će se u općinskom proračunu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-01/96-02/03
Urbroj: 5030107-96-11
Zagreb, 31. listopada 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.