Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 06.11.1996 Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. Zakona o carinskoj tarifi ("Narodne novine", broj 49/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 1996. godine donijela

ODLUKU

O PROMJENI SVOTE CARINE PO MJERNOJ JEDINICI PRI UVOZU POJEDINIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ DODATKA A ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI

I.

Visina svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu poljoprivrednih proizvoda iz sljedećih tarifnih oznaka Carinske tarife iz dodatka A mijenja se i iznosi:

_______________________________________________________________________________________________

Tarifni                                                                                                         Svota carine
broj            Tarifna                  Naziv                        Mjerna                      u kunama po
Carinske     oznaka                                                   jedinica                     mjer.
tarife                                                                                                            jedinici
_______________________________________________________________________________________________

04.02                                   Mlijeko i vrhnje,
                                            koncentrirani ili s
                                           dodanim šećerom
                                           ili drugim tvarima
                                           za zaslađivanje

                  0402.9              - ostalo:
                  0402.91            - - bez dodanog šećera
                                           ili drugih tvari za
                                           zaslađivanje                          kg                              0.00

07.01                                  Krumpir, svjež ili rashlađen:
                 0701.10             - sjemenski                           kg                              1.10
07.03                                 Crveni luk, ljutika, češnjak,
                                          poriluk i ostale vrste luka,
                                          svježi ili rashlađeni:
                 0703.10            - crveni luk i ljutika:
                 0703.109          - - - ostalo                             kg                              0.80
 07.09                                Ostalo povrće, svježe ili
                                          rashlađeno:
                 0709.60            - paprike iz roda Capsicum
                                          ili roda Pimenta:
                 0709.601           - - - sorte Kapija                   kg                             0.00
                 0709.602           - - - sorte Rotund,
                                           tehnološki zrela                      kg                             0.00
10.03        1003.00             Ječam:
                 1003.002           - - - pivarski                          kg                             0.00
16.04                                  Pripremljena ili konzervi-
                                           rana riba; kavijar i nado-
                                           mjesci kavijara pripremljeni
                                           od riblje ikre:
                 1604.20             - ostala pripremljena ili
                                           konzervirana riba                    kg                            4.65
17.02                                  Ostali šećeri, uključujući
                                           kemijski čistu laktozu,
                                           maltozu, glukozu i fruktozu,
                                           u krutom stanju; šećerni
                                           sirupi bez dodanih tvari za
                                           aromatizaciju ili za bojenje;
                                           umjetni med i mješavine
                                           umjetnog i prirodnog meda;
                                           karamel:
                    1702.905        - - - sirup dobiven za  vrijeme ekstrakcije iz
                                           šećerne repe ili trske                  kg                           0.00

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti sadržaj Dodatka A-Svota carine po mjernoj jedinici robe za poljoprivredne i prehrambene proizvode - unutar Carinske tarife ("Narodne novine", br. 46/96, 73/96 i 81/96), za tarifne oznake navedene u točki I. ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/96-03/02
Urbroj: 5030116-96-8
Zagreb, 31. listopada 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.