Zakoni i propisi - Pravni savjeti 92 30.10.1996 Odluka o izmjeni Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 29. i 67. stavka 1. točke 16. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 35/95 - Pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 23. listopada 1996. godine donio je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OBVEZI OVLAŠTENIH BANAKA DA DRŽE ODREĐENI IZNOS U DEVIZAMA U INOZEMSTVU RADI ODRŽAVANJA OPĆE LIKVIDNOSTI

I.

U Odluci o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti ("Narodne novine" br. 109/95 i 54/96) u točci 1. stavku 1. alineja 2. se briše.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1996. godine.

O.br. 371/96.
Zagreb, 23. listopada 1996.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
Guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.