Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 25.10.1996 Zakon o plaćanju doplatne marke "Izgradnja spomen-doma dr. Ante Starčević" u unutarnjem poštanskom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-DOMA DR. ANTE STARČEVIĆ" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o plaćanju doplatne marke "Izgradnja spomen-doma dr. Ante Starčević" u unutarnjem poštanskom prometu, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 11. listopada 1996.

Broj: 01-96-1768/1
Zagreb, 22. listopada 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-DOMA DR. ANTE STARČEVIĆ" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU

Članak 1.

U cilju prikupljanja sredstava za izgradnju Spomen-doma plaćat će se u razdoblju od 4. do 10. i od 25. do 30. studenoga 1996., te od 27. siječnja do 2. veljače 1997. na sve poštanske pošiljke u unutarnjem poštanskom prometu, osim dnevnog tiska i časopisa, doplatna marka "Izgradnja Spomen-doma dr. Ante Starčević" u visini od 50% nominalne vrijednosti prve stope pisama u unutarnjem poštanskom prometu.

Članak 2.

Organizacija Caritas, Hrvatski crveni križ te druge humanitarne organizacije oslobađaju se od plaćanja doplatnih maraka iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 3.

Prihod od prodanih doplatnih maraka iz članka 1. ovoga Zakona uplaćuje se na račun: Županija ličko-senjska, s naznakom: za izgradnju Spomen-doma dr. Ante Starčević.

Članak 4.

Prihod od prodanih doplatnih maraka iz članka 1. ovoga Zakona isključivo je namjenski i ne ulazi u ukupan prihod Županije ličko-senjske.

Članak 5.

Korisnik prihoda - Županija ličko-senjska, od doplatnih maraka iz članka 3. ovoga Zakona, obvezan je u roku od 3 mjeseca nakon isteka roka za plaćanje doplatne marke iz članka 1. ovoga Zakona, dostaviti Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske izvješće o visini prikupljenih sredstava i njihovu utrošku.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 344-02/96-01/10
Zagreb, 11. listopada 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.