Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 25.10.1996 Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva radi utvrđivanja zakonitosti rada Državnog ravnateljstva za robne zalihe i drugih državnih tijela u svezi s izvozom pšenice i kukuruza i opravdanosti uvoza pšeničnog brašna
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 27. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 82/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. listopada 1996. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANOVA STALNE KOMISIJE ZA OCJENU STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ MAGISTRALNIH CESTA I AUTOCESTA
S PRATEĆIM OBJEKTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Za članove Stalne komisije za ocjenu studija utjecaja na okoliš magistralnih cesta i autocesta s pratećim objektima u Republici Hrvatskoj imenuju se:

- mr. Franka Odak,

predsjednica Komisije Državna uprava za zaštitu okoliša

- Vesna Montan,

tajnica Komisije Državna uprava za zaštitu okoliša

- Željko Kadijević Ministarstvo pomorstva, prometa i veza

- Dubravko Mojaš Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

- Vera Cvek Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

Krešimir Turk, zamjenik

- Goranka Radović Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

- Ivica Palinić Ministarstvo zdravstva

- Ladislav Brener Državna uprava za vode

- Bojan Floriani Državna uprava za zaštitu

kulturne i prirodne baštine

- Zofia Mavar Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine

Gordana Goldstein, zamjenica

- Tomislav Bilić Gradski zavod za planiranje razvoja Grada Zagreba i zaštitu čovjekova okoliša

- ravnatelj županijskog zavoda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša županije na čijem se prostoru planira izgradnja ceste.

Klasa: 022-03/96-02/24
Urbroj: 5030114-96-1
Zagreb, 24. listopada 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.