Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 25.10.1996 Odluka o odobravanju sredstava za poticanje zapošljavanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 84. stavka 3. Zakona o zapošljavanju ("Narodne novine", br. 59/96), ministar rada i socijalne skrbi uz suglasnost ministra financija donosi

ODLUKU

O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se namjena, visina, rokovi korištenja i vraćanja odobrenih kratkoročnih kredita na osnovi sredstava utvrđenih člankom 84. stavkom 2. Zakona o zapošljavanju ("Narodne novine", br. 59/96).

II.

Sredstva za poticanje zapošljavanja odobravaju se kao kratkoročni krediti za slijedeće namjene:

- za sufinanciranje djelomično ili potpuno uništenih gospodarskih objekata u domovinskom ratu radi povratka zaposlenika na rad,

- za sufinanciranje poslodavaca radi zadržavanja postojeće zaposlenosti,

- za proširenje poslovanja i time povećanja broja zaposlenih,

- za sufinanciranje poslodavaca radi novog zapošljavanja, a poglavito mladih i nezaposlenih branitelja domovinskog rata.

III.

Kredit se može odobriti najviše u iznosu do 1.000.000 kuna.

Krediti se odobravaju s rokom vraćanja do godine dana uz mogućnost privremene odgode vraćanja kredita do 180 dana i odobrenje otplate kredita na rate. Iznimno krediti odobreni za namjene u točki 2. alineja 1. mogu se odobriti s rokom vraćanja od jedne godine uz mogućnost privremene odgode vraćanja kredita do godine dana uz odobrenje otplate kredita na rate.

IV.

Krediti se odobravaju uz kamatnu stopu u visini eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvećane za troškove naknade za bankarske usluge. Kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno. Instrument za osiguranje povrata naplate kredita sa pripadajućom kamatom je garancija poslovne banke korisnika kredita uz akceptne naloge korisnika.

V.

Korisnik koji odobreni kredit koristi nenamjenski, obvezan je odmah vratiti cjelokupni iznos kredita, uvećan za zakonom propisanu zateznu kamatu koja se obračunava od početka korištenja kredita.

Krediti za poticanje zapošljavanja ne mogu se odobriti korisnicima koji su ranije odobreni kredit koristili nenamjenski.

Kontrolu namjenskog korištenja odobrenog kredita obavlja financijska policija.

VI.

Tužitelj kredita podnosi zahtjev područnoj službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema sjedištu korisnika, koja kompletira i obrađuje zahtjev i istog proslijeđuje Središnjoj službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Tražitelj kredita zahtjevu je dužan priložiti izvod iz trgovačkog suda, financijsko obrazloženje, svrhu za koju se traži kredit, iznos traženog kredita, broj zaposlenika, financijsko izvješće te BON-1 i BON-2 potvrđen od Zavoda za platni promet i potvrdu o uplati doprinosa za zapošljavanje.

Područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nekompletirane zahtjeve tražitelja kredita neće proslijediti u Središnju službu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ocjenu i mišljenje područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o udovoljavanju kriterijima za odobravanje kredita s osnove poticanja zapošljavanja ocjenjuje Središnja služba i proslijeđuje Komisiji za odobravanje kredita.

VII.

Sredstva za poticanje zapošljavanja odobrava Komisija od 5 članova. Članove Komisije i predsjednika imenuje ministar rada i socijalne skrbi na rok od 4 godine.

Komisija ima sjedište u Središnjoj službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

VIII.

Korisnik kredita dužan je u roku od 30 dana od primitka odluke o odobravanju kredita zaključiti ugovor s Privrednom bankom Zagreb koja je ovlaštena za provedbu ovog kredita. U ugovoru s korisnikom kredita pobliže će se utvrditi međusobna prava i obveze kao i devizna klauzula te utvrditi i instrumente vraćanja kredita koji proizlaze iz ove Odluke.

IX.

Korisnicima sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja, kojima su odobrena kratkoročna kreditna sredstva kao povratna prema Zakonu o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja, Komisija može odobriti odgodu vraćanja kratkoročnih kredita uz utvrđivanje rokova otplate kredita na obroke ako za to postoje opravdani razlozi da se na taj način postiže svrha i cilj poticanja zapošljavanja ili zadržavanja postojeće stope zaposlenosti.

X.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dodatnim kriterijima, uvjetima odobravanja i povrata i načinu korištenja sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja ("Narodne novine", broj 51/91).

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 100-04/96-01/59
Urbroj: 524-03/1-96-2
Zagreb, 1. listopada 1996.

Ministar rada i socijalne skrbi
Joso Škara, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>


Ministar financija
Božo Prka, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.