Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 25.10.1996 Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ustanova koja obavlja tehnički nadzor
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Temeljem članka 5. stavak 2., a u svezi članka 35. stavka 1. Zakona o normizaciji ("Narodne novine", broj 55/96), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI USTANOVA KOJA OBAVLJA TEHNIČKI NADZOR

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koje mora ispunjavati ustanova koja obavlja tehnički nadzor u smislu članka 35. i 36. Zakona o normizaciji ("Narodne novine", broj 55/96).

Članak 2.

Ustanova iz članka 1. ovog pravilnika mora osim uvjeta propisanih Zakonom o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93) ispunjavati i uvjete opremljenosti, stručne osposobljenosti osoba koje obavljaju tehnički nadzor te uvjete utvrđene hrvatskom normom HRN - EN 45011.

Članak 3.

Ustanova iz članka 1. ovog pravilnika mora u pogledu opremljenosti raspolagati laboratorijem opremljenim i osposobljenim za ispitivanja električnih proizvoda i uređaja namijenjenih za rad u prostorijama ugroženim od eksplozivne atmosfere te ispuniti uvjete utvrđene hrvatskom normom HRN - EN 45001.

Članak 4.

Ustanova iz članka 1. ovog pravilnika, u pogledu stručne osposobljenosti, mora imati zaposlene djelatnike visoke stručne spreme tehničke struke, dodatno osposobljene u području protueksplozijske zaštite električnih uređaja i instalacija namijenjenih radu u eksplozivnoj atmosferi i s radnim iskustvom na protueksplozijskoj zaštiti električnih uređaja i instalacija.

Članak 5.

Ustanova iz članka 1. ovog pravilnika mora ispunjavati uvjete utvrđene hrvatskom normom HRN - EN 45011, naročito one koji se odnose na nepristranost, neovisnost i integritet te na upravljanje i ustrojstvo, osoblje, radni prostor, opremu, postupke i metode rada.

Članak 6.

Ustanova iz članka 1. ovog pravilnika mora djelovati kao neprofitna, na vlastitom financiranju putem naknade za obavljeni posao čija će visina biti odobrena od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 7.

Ustanova iz članka 1. ovog pravilnika će poslove iz članaka 35. i 36. Zakona o normizaciji obavljati u skladu s odredbama Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93) koje se odnose na prijenos javnih ovlasti i obavljanje prenesenih poslova.

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/17
Urbroj: 558-06/1-96-01
Zagreb, 17. listopada 1996.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.