Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 23.10.1996 Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kostrena-Sveta Lucija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. listopada 1996. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. KOSTRENA-SVETA LUCIJA

I.

Ovom Odlukom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu športsko rekreacijskog centra Žurkovo.

II.

Granica pomorskog dobra prolazi rubnim dijelom k.č.br. 3572/3, 3573/2 i siječe k.č.br. 3875/4 k.o. Kostrena-Sveta Lucija tako da prati morski rub šetnice, a ucrtana je na kopiji katastarskog plana broj lista 73.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 934-01/96-01/02
Urbroj: 5030116-96-5
Zagreb, 17. listopada 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.