Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 23.10.1996 Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 21b. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 74/94 i 57/96) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O RIBOLOVNIM ALATIMA I OPREMI ZA MALI RIBOLOV

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se namjena, vrste i količine ribolovnih alata i oprema koja se smije rabiti u obavljanju maloga ribolova.

Članak 2.

U obavljanju maloga ribolova smiju se rabiti slijedeće vrste i količine ribolovnih alata i opreme:

1. MREŽE STAJAČICE

-mreža oližnica, ukupne duljine do 50 metara,

-mreža gavunara, ukupne duljine do 60 metara,

-mreža girara, ukupne duljine do 120 metara,

-mreža menulara, ukupne duljine do 120 metara,

-mreža bukvara, ukupne duljine do 100 metara,

-mreža prostica, ukupne duljine do 200 metara,

-mreža poponica, ukupne duljine do 150 metara,

2. VRŠE ZA LOV RIBE

-ukupno do dva (2) komada,

3.OSTI SA ILI BEZ UPORABE RASVJETE

-do tri (3) komada osti,

4. UDIČARSKI RIBOLOVNI ALATI

-ukupno do pet (5) komada odmeta, kančenica, povlačnih povraza ili panula,

-ukupno do pet (5) komada povraza s kukom za lov glavonožaca,

-ukupno do petnaest (15) komada plivajućih povraza ili tunja samica,

-jedan ili više parangala sa ukupno do tri stotine (300) udica,

-ukupno do tri (3) komada naprava (trapula) za lov velikog crva,

5. MREŽE POTEGAČE

-jedan (1) kogol,

-jedan (1) strašin,

6. ALATI ZA SAKUPLJANJE ŠKOLJAKA

-jedan (1) strugač (rašketa) za sakupljanje školjaka,

-jedna (1) kliješta za sakupljanje školjaka,

-jedne (1) grablje za sakupljanje školjaka.

Članak 3.

Kod obavljanja malog ribolova mrežama stajačicama u plovilu se istodobno smije nalaziti i u ribolovu istodobno rabiti najviše do 250 metara ukupne duljine svih vrsta mreža stajačica.

Članak 4.

Umjetna rasvjeta u malom ribolovu smije se rabiti samo kod ribolova ostima i kod ribolova običnim povrazima s kukom za lov glavonožaca.

U obavljanju maloga ribolova ostima i povrazima s kukom za lov glavonožaca uz uporabu umjetne rasvjete smije se rabiti:

-umjetna rasvjeta jačine do 1.000 kandela (Cd),

-plovilo koje se pokreće samo uz uporabu vesala.

U obavljanju maloga ribolova iz stavka 1. i 2. ove točke zabranjeno je rabiti plovilo sa ugrađenim staklom na dnu plovila ili druge naprave pomoću kojih je moguće gledati pod morem.

Članak 5.

Mali ribolov uz uporabu mreže potegače kogola ili strašina smije se obavljati samo sa plovila koje je usidreno ili vezano za obalu.

Članak 6.

Sakupljanje školjaka u malom ribolovu zabranjeno je obavljati uz uporabu naprava pomoću kojih je osobi koja roni omogućeno disanje pod morem ili kretanje pod morem ili na površini mora bez uporabe vlastite snage.

Članak 7.

Kod obavljanja malog ribolova u plovilu kojim se obavlja ribolov se zbog sigurnosti-pored ovlaštenika odobrenja za mali ribolov-može nalaziti još jedna ili više osoba čija se pomoć može koristiti kod obavljanja maloga ribolova.

Članak 8.

Kod obavljanja maloga ribolova smiju se koristiti samo brodice namijenjene za osobne potrebe koje su upisane u očevidnik brodica za osobne potrebe lučke kapetanije odnosno lučke ispostave.

Članak 9.

Na jedno plovilo ne smiju se upisati u dva ili više odobrenja za obavljanje maloga ribolova.

Dva ili više ovlaštenika odobrenja za obavljanje maloga ribolova ne smiju obavljati mali ribolov istim plovilom osim privremeno u slučaju iz članka 11. ovog Pravilnika.

Članak 10.

Kod obavljanja maloga ribolova ovlaštenici odobrenja za mali ribolov ne smiju združivati alate i opremu za ribolov.

Članak 11.

Iznimno u slučaju kvara pogonskog stroja plovila ili havarije plovila ovlaštenika odobrenja za mali ribolov smije ribolov obavljati brodicom koja nije upisana u njegovom odobrenju za mali ribolov.

Kod obavljanja ribolova iz stavka 1. ovoga članka potrebno je kod sebe imati posebnu potvrdu kojom se dokazuje kvar pogonskog stroja plovila ili havariju plovila upisanog u odobrenju za mali ribolov.

Posebnu potvrdu iz stavka 2. ovoga članka izdaje lučka kapetanija ili njezina ispostava, a ova potvrda vrijedi najduže 30 dana od dana njezina izdavanja.

Članka 12.

Ako namjena ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u obavljanju maloga ribolova nije propisana ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na namjenu ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u obavljanju ribolova.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Zagreb, 15. listopada 1996.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Matej Janković, v.r.