Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 23.10.1996 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknade za koncesiju u javnim telekomunikacijama i načinu plaćanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 12. stavka (10) Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/94), ministar pomorstva, prometa i veza uz mišljenje Vijeća za telekomunikacije i suglasnost ministra financija, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VISINI NAKNADE ZA KONCESIJU U JAVNIM TELEKOMUNIKACIJAMA I NAČINU PLAĆANJA

Članak 1.

U članku 2. stavak 1. Pravilnika o visini naknade za koncesiju u javnim telekomunikacijama i načinu plaćanja ("Narodne novine" br. 15/95 i 26/96) Tablica 1, 2 i 4. mijenjaju se i glase:

Tablica 4

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Naknada se plaća u korist državnog proračuna za godinu dana unaprijed prigodom sklapanja ugovora iz članka 14. stavak (8) Zakona o telekomunikacijama, računajući i mjesec u kojem je koncesionar počeo obavljati djelatnost. Slijedeća uplata dospijeva petnaestog u mjesecu nakon isteka vremena za koje je plaćena naknada. Ako se naknada ne plati u određenom roku zaračunavaju se zatezne kamate."

Članak 3.

(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-02/32
Urbroj: 530-07-96-4
Zagreb, 17. listopada 1996.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.