Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 23.10.1996 Pravilnik o iskaznici i znački inspektora rada
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o inspekciji rada ("Narodne novine" br. 56/96) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK


O ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA RADA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac iskaznice i materijal, oblik, veličina, boja i sadržaj značke, kojima viši inspektori rada u Ministarstvu rada i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu. Ministarstvo), inspektori rada u Ministarstvu i inspektori rada u područnim jedinicama Ministarstva dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti, te način njihova izdavanja i uporabe.

Članak 2.

Obrasci iskaznica "A", "B" i "C" te obrazac značke tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Obrasci iskaznica izrađuju se na punijem papiru svijetlo plave boje veličine 85x55 mm i zaštićuju omotom od prozirne plastične mase.

Članak 4.

Obrasci iskaznica višega inspektora rada u Ministarstvu (obrazac "A"), inspektora rada u Ministarstvu (obrazac "B") i inspektora rada u područnim jedinicama Ministarstva (obrazac "C") sadrže:

a) na prednjoj stranici:

1. utisnut grb Republike Hrvatske,

2. natpis "Republika Hrvatska",

3. natpis "Ministarstvo rada i socijalne skrbi",

4. natpis "Inspekcija rada",

5. natpis koji označava odgovarajuću područnu jedinicu Ministarstva (samo kod obrasca "C"),

6. naziv "Iskaznica višeg inspektora rada" (obrazac "A") ili "iskaznica inspektora rada u Ministarstvu" (obrazac "B") ili "iskaznica inspektora rada" (obrazac "C"),

7. mjesto za fotografiju veličine 28x32 mm, preko koje se u donjem lijevom kutu otiskuje pečat Ministarstva,

8. ime i prezime nositelja iskaznice,

9. jedinstveni matični broj građana nositelja iskaznice,

10. serijski broj iskaznice,

b) na poleđini:

11. tekst ovlasti nositelja iskaznice,

12. evidencijski broj iskaznice,

13. nadnevak izdavanja iskaznice i

14. mjesto za pečat Ministarstva i potpis ministra.

Članak 5.

Značka je izvedena od metala, podloga je mesingana, a aplikacija sjajno niklana.

Veličina značke je 60x55 mm.

Značku okružuje hrvatski pleter izveden u reljefu (mesing) na kojemu su istaknuta slova "RH" (Republika Hrvatska).

U središtu značke na zrakasto pozlaćenom prostoru smješten je hrvatski grb. Polja grba su izvedena u crvenom i bijelom emajlu, a gornji dio grba je reljefni.

Na kružnom niklanom dijelu značke ispisan je tekst "INSPEKCIJA RADA" u plavom emajlu.

Donjim dijelom značke proteže se niklana lenta koja djelomično pokriva pleter. Na lenti je plavim emajlom upisan četveroznamenkasti broj.

Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce.

Članak 6.

Iskaznica i značka se nosi u kožnome povezu, crne boje, trostrukoga pregiba. Veličina svakog pregiba je 8x12 cm.

Članak 7.

Iskaznice i značke s pripadajućim kožnim povezom izdaje Ministarstvo.

Članak 8.

O izdanim iskaznicama i značkama višim inspektorima rada, inspektorima rada u Ministarstvu i inspektorima rada u područnim jedinicama Ministarstva (u daljnjem tekstu: inspektori rada) vodi se evidencija u Ministarstvu.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: ime i prezime inspektora rada kojemu je izdana iskaznica i značka, broj iskaznice i značke, nadnevak uručenja, nadnevak povratka, potpis inspektora rada, te odjeljak za napomene.

Članak 9.

Inspektor rada koji izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice ili značke dužan je o tome odmah izvijestiti neposrednog čelnika.

Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka oglašena da ne vrijedi u "Narodnim novinama".

Ako je ostanak bez iskaznice ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora rada, isti će snositi troškove oglašavanja i izdavanja nove iskaznice ili značke.

Članak 10.

Inspektor rada kojemu prestane državna služba ili koji bude postavljen u drugo zvanje dužan je Ministarstvu vratiti iskaznicu i značku u roku od osam dana od dana prestanka službe ili dana postavljenja u drugo zvanje.

Inspektoru rada može se privremeno oduzeti iskaznica i značka ako je protiv njega povedena istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti.

Članak 11.

Iskaznice izdane prema ranijim propisima zamijenit će se iskaznicama i značkama utvrđenim ovim pravilnikom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o iskaznici inspektora rada ("Narodne novine" br. 50/94).

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 115-01/96-01/14
Urbroj: 524-02-96-1
Zagreb, 2. listopada 1996.

Ministar
Joso Škara, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>