Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 23.10.1996 Rješenje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću sastavljenom od suca mr. Vojislava Kučekovića, kao predsjednika Vijeća i sudaca dr. Nikole Filipovića i Mladena Žuvele, kao članova Vijeća, u povodu ustavne tužbe Udruge hrvatskih revizora "B. K." iz Z.,koju zastupa D. Š., odvjetnik iz Z., na sjednici održanoj 2. listopada 1996. godine, jednoglasno je donio

RJEŠENJE

1. Ustavna tužba se odbacuje.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Udruga hrvatskih revizora "B. K." iz Z. je ovom Sudu podnijela ustavnu tužbu jer smatra da su Stavovima Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde od 24. ožujka 1995. godine("Narodne novine", broj22/95), povrijeđene odredbe iz članka 19,46. i 51. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske.

Ustavna tužba nije dopuštena.

Prema odredbi stavka 1. članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), svatko može podnijeti ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina - ustavno pravo.

Osporeni akt je temeljem odredbi Zakona o računovodstvu("Narodne novine", broj 90/92), donio Hrvatski odbor za računovodstvo i računovodstvene standarde. To je prema istom Zakonu, stručno tijelo koje je ovlašteno da u Republici Hrvatskoj prati, usklađuje i objašnjava primjenu računovodstvenog sustava i Međunarodnih računovodstvenih standarda, a kroz donošenje stavova i odluka.

Kako se dakle, osporenim aktom ne odlučuje o nekom spornom pravnom odnosu, niti o pravu ili obvezi građana, a kojim bi moglo biti povrijeđeno neko konkretno ustavno pravo, to se u slučaju podnesene ustavne tužbe ne radi o odluci iz navedene odredbe Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Stoga je temeljem članka 26. navedenog Ustavnog zakona, a u svezi s člankom 58. Poslovnika Ustavnog Suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), ustavnu tužbu valjalo odbaciti kao nedopuštenu.

Objava rješenja se temelji na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu navedenog Republike Hrvatske.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća

mr. Vojislav Kučeković, v.r.