Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88 18.10.1996 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 300. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, pročišćen tekst ("Narodne novine" broj 59/96) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU HRVATSKOG SAVJETA ZA SIGURNOST PROMETA
NA CESTAMA

I.

U točki I Odluke o osnivanju Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama ("Narodne novine" broj 5/93) stavak 2. se briše.

II.

Točka IV Odluke mijenja se i glasi:

"U okviru Savjeta, za pojedina područja sigurnosti u prometu osnivaju se slijedeći Odbori:

- Odbor za prometni odgoj djece i osposobljavanje vozača,

- Odbor za prometnu medicinu,

- Odbor za vozila i opremu,

- Odbor za cestovnu prometnu tehniku,

- Odbor za propise o sigurnosti prometa,

- Odbor za informiranje i propagandu u prometu,

- Odbor za priznanja i nagrade za postignute rezultate u sigurnosti prometa na cestama.

Odbori imaju od 5 do 7 članova.

Predsjednike i članove odbora imenuje Savjet.

Odbori pripremaju akte i prethodno razmatraju pojedina pitanja iz područja sigurnosti u prometu koja razmatra Savjet, te donose odluke utvrđene Poslovnikom o radu Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama".

III.

U točki V Odluke dodaje se prvi stavak koji glasi:

"Predsjednik savjeta ima pravo na naknadu za rad u svezi s radom u Savjetu."

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-02/69
Urbroj: 530-01-96-1
Zagreb, 4. listopada 1996.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.