Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88 18.10.1996 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 50. stavka 1. točke 7. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine" br. 60/92, 26/93, 29/94 i 55/96) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH NAMIRNICA

Članak 1.

U Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica ("Narodne novine" br. 46/94 i 50/95) u članku 34. stavku 3. riječi: "zamjenama za šećere" zamjenjuju se riječima: "zamjenama za šećer (saharozu)".

U stavku 5. riječi: "zamjena za šećere" zamjenjuju se riječima: "zamjena za šećer".

Članak 2.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Dijetetske namirnice namijenjene prehrani osoba oboljelih od šećerne bolesti moraju odgovarati sljedećim uvjetima:

1) sadržaj masti ne smije biti veći od sadržaja masti u istovrsnim ili srodnim namirnicama uobičajenog sastava

2) u proizvodnji ovih namirnica ne smiju se dodavati glukoza, glukozni sirup, invertni šećer i disaharidi s time da se ovaj uvjet ne odnosi na šećere prirodno prisutne u namirnicama i sirovinama

3) laktoza se može koristiti samo kao nosač sredstava za zaslađivanje i to kao smjesa koja je najmanje 20 puta slađa u odnosu na šećer

4) maltodekstrini se mogu koristiti u proizvodnji ove vrste namirnica samo kao nosač sredstava za zaslađivanje, a udio u proizvodu ne smije biti veći od 2% (m/m)

5) namirnice proizvedene od žitarica (kruh, pecivo, tjestenina, kolači, keks i dr.) moraju imati za 30% manje brzo apsorbirajućih mono i disaharida, osim fruktoze od istovrsnih namirnica uobičajenog sastava.

U stavku 2. brojevi: "43" i "44" zamjenjuju se brojevima: "44" i "45".

Članak 3.

U članku 44. stavku 1. iza točke 9) dodaje se nova točka 10) koja glasi:

"10) polidekstroza".

Članak 4.

U tablici ENERGETSKA VRIJEDNOST NAMIRNICA IZRAČUNAVA SE UPORABOM SLIJEDEĆIH FAKTORA iza riječi: "- organske kiseline 3 kcal/g ili 13 kJ/g" dodaju se riječi:

"- polidekstroza 1 kcal/g ili 4,2 kJ".

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-01/0077
Urbroj: 534-02-30-96-0001
Zagreb, 8. listopada 1996.

Ministar
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.