Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 16.10.1996 Zakon o plaćanju doplatne marke ŻObilježavanje 600-te obljetnice Dominikanskog sveučilišta(r) u unutarnjem poštanskom prometu
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "OBILJEŽAVANJE 600-te OBLJETNICE DOMINIKANSKOG SVEUČILIŠTA" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o plaćanju doplatne marke "Obilježavanje 600-te obljetnice Dominikanskog sveučilišta" u unutarnjem poštanskom prometu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 2. listopada 1996.

Broj: 01-96-1676/1
Zagreb, 8. listopada 1996.

Predjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "OBILJEŽAVANJE 600-te OBLJETNICE DOMINIKANSKOG SVEUČILIŠTA" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU

Članak 1.

U cilju prikupljanja sredstava za provedbu programa obilježavanja 600-te obljetnice dominikanskog sveučilišta, plaćat će se u razdoblju od 19. do 26. listopada 1996. godine na sve poštanske pošiljke u unutarnjem poštanskom prometu, osim dnevnog tiska i časopisa, doplatna marka "Obilježavanje 600-te objetnice Dominikanskog sveučilišta", u visini od 50% nominalne vrijednosti prve stope pisama u unutarnjem poštanskom prometu.

Članak 2.

Organizacija Caritas, Hrvatski crveni križ i druge humanitarne organizacije oslobađaju se od plaćanja doplatnih maraka iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 3.

Prihod od prodanih doplatnih maraka iz članka 1. ovoga Zakona uplaćuje se na račun Grada Zadra sa naznakom za obilježavanje 600-te obljetnice Dominikanskog sveučilišta, isključivo je namjenski i ne ulazi u ukupan prihod ostvaren od sredstava koje korisnik prihoda - Grad Zadar stječe za obavljanje svoje djelatnosti.

Članak 4.

Korisnik prihoda - Grad Zadar od doplatnih maraka iz članka 3. ovoga Zakona, obvezan je u roku od 3 mjeseca nakon isteka roka za plaćanje doplatne marke iz članka 1. ovoga Zakona, dostaviti Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske, izvješće o visini prikupljenih sredstava i njihovu utrošku.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 344-02/96-01/08
Zagreb, 2. listopada 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.