Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 16.10.1996 Zakon o plaćanju doplatne marke ŻObilježavanje 600-te obljetnice Dominikanskog sveučilišta(r) u unutarnjem poštanskom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "OBILJEŽAVANJE 600-te OBLJETNICE DOMINIKANSKOG SVEUČILIŠTA" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o plaćanju doplatne marke "Obilježavanje 600-te obljetnice Dominikanskog sveučilišta" u unutarnjem poštanskom prometu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 2. listopada 1996.

Broj: 01-96-1676/1
Zagreb, 8. listopada 1996.

Predjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O PLAĆANJU DOPLATNE MARKE "OBILJEŽAVANJE 600-te OBLJETNICE DOMINIKANSKOG SVEUČILIŠTA" U UNUTARNJEM POŠTANSKOM PROMETU

Članak 1.

U cilju prikupljanja sredstava za provedbu programa obilježavanja 600-te obljetnice dominikanskog sveučilišta, plaćat će se u razdoblju od 19. do 26. listopada 1996. godine na sve poštanske pošiljke u unutarnjem poštanskom prometu, osim dnevnog tiska i časopisa, doplatna marka "Obilježavanje 600-te objetnice Dominikanskog sveučilišta", u visini od 50% nominalne vrijednosti prve stope pisama u unutarnjem poštanskom prometu.

Članak 2.

Organizacija Caritas, Hrvatski crveni križ i druge humanitarne organizacije oslobađaju se od plaćanja doplatnih maraka iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 3.

Prihod od prodanih doplatnih maraka iz članka 1. ovoga Zakona uplaćuje se na račun Grada Zadra sa naznakom za obilježavanje 600-te obljetnice Dominikanskog sveučilišta, isključivo je namjenski i ne ulazi u ukupan prihod ostvaren od sredstava koje korisnik prihoda - Grad Zadar stječe za obavljanje svoje djelatnosti.

Članak 4.

Korisnik prihoda - Grad Zadar od doplatnih maraka iz članka 3. ovoga Zakona, obvezan je u roku od 3 mjeseca nakon isteka roka za plaćanje doplatne marke iz članka 1. ovoga Zakona, dostaviti Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske, izvješće o visini prikupljenih sredstava i njihovu utrošku.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 344-02/96-01/08
Zagreb, 2. listopada 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.