Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 16.10.1996 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Leksikografskog zavoda ŻMiroslav Krleža(r)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 7. Uredbe o Leksikografskom zavodu "Miroslav Krleža" ("Narodne novine", broj 6/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. listopada 1996. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA "MIROSLAV KRLEŽA"

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža", koju je Ravnateljstvo Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža" donijelo na sjednici održanoj 17. rujna 1996. godine.

Klasa: 612-01/96-02/01
Urbroj: 5030104-96-5
Zagreb, 10. listopada 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.