Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 16.10.1996 Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 11. i članka 67. stavka 1. točke 7. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95-pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 9. listopada 1996. godine donio je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OBVEZNOJ REZERVI BANAKA I ŠTEDIONICA

I.

U Odluci o obveznoj rezervi banaka i štedionica ("Narodne novine", broj 85/94, 31/95, 35/95, 64/95 i 76/96) u točki II. stavak 1 pod a) postotak "36,95%" mijenja se u "35,85%" i u stavku 2 alineja 3 postotak "35,95%" mijenja se u "34,85%".

II.

U točki IIa stavku 1 alineja 3 se briše.

U alineji 4 istog stavka postotak "35,95%" mijenja se u "34,85%".

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 366/96

Zagreb, 9. listopada 1996.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.