Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 16.10.1996 Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta prigodnog opticajnog kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa izdanog u razdoblju 1994-1996. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" br. 91A/93.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95. - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 9. listopada 1996. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKIH KOMPLETA PRIGODNOG OPTJECAJNOG KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE KUNA I LIPA IZDANOG U RAZDOBLJU 1994-1996. GODINE

1. Narodna banka Hrvatske izdaje numizmatičke komplete prigodnog optjecajnog kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa, izdanog u razdoblju 1994-1996. godina.

2. Narodna banka Hrvatske izdaje numizmatičke komplete iz točke 1. ove Odluke u količini od 5.000 komada kompleta.

3. Prigodni optjecajni kovani novac kuna i lipa uložen u numizmatičke komplete izrađen je u tehnici kovanja kakvoće visoki sjaj, te zavaren u plastične omote, pravokutnog oblika dimenzija 166x111 mm.

4. Pojedinačni izgled prigodnog optjecajnog kovanog novca kuna i lipa u numizmatičkim kompletima bit će identičan opisu kovanog novca kako slijedi:

- za 5 kuna prema Odluci o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca od 5 kuna "500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala" ("Narodne novine" br. 47/95.);

- za 2 kune te 20 i 1 lipe prema Odluci o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca kuna i lipa "FAO" ("Narodne novine" br. 47/95.);

- za 1 kunu te 5 i 2 lipe prema Odluci o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca "Olimpijske igre - Atlanta 1996." ("Narodne novine" br. 44/96.);

- za 50 lipa prema Odluci o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca od 50 lipa "Europsko nogometno prvenstvo - Engleska 1996." ("Narodne novine" br. 44/96.);

- za 10 lipa prema Odluci o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca od 10 lipa "OUN" ("Narodne novine" br. 44/96.).

5. Numizmatički kompleti prigodnog optjecajnog kovanog novca izdanog u razdoblju 1994-1996. godina prodavat će se po cijeni od 95,00 kn.

6. Narodna banka Hrvatske prodavat će numizmatičke komplete na vlastitom prodajnom mjestu, te putem banaka, ZAP-a i trgovačkih društava.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 367/96.
Zagreb, 9. listopada 1996.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.