Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 16.10.1996 Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu šest stoljeća sveučilišne nastave u Zadru
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" br. 91A/93.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95. - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 9. listopada 1996. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOG ZLATNOG I SREBRENOG KOVANOG NOVCA U POVODU ŠEST STOLJEĆA SVEUČILIŠNE NASTAVE U ZADRU

1. Narodna banka Hrvatske izdaje prigodni zlatni i srebreni kovani novac u povodu šest stoljeća sveučilišne nastave u Zadru, što je ujedno obilježavanje do sada najstarijeg poznatog sveučilišnog studija u Hrvata, osnovanog 1396. godine od Dominikanskog reda u Zadru.

2. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 500 kuna, u ukupnoj svoti od 500.000,00 kuna i u ukupnoj količini od 1.000 komada.

3. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 200 kuna, u ukupnoj svoti od 200.000,00 kuna i u ukupnoj količini od 1.000 komada.

4. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od zlata stupnja čistoće 986/000, u specijalnoj tehnici kovanja kakvoće polirana ploča, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Zlatni kovani novac imat će masu od 3,50 grama i promjer 18 milimetara.

5. Prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu dominira prikaz Sv. Dominika za profesorskom katedrom, simbolizirajući odvijanje sveučilišne nastave u prostorima tadašnjeg Dominikanskog samostana, gdje je 1396. godine i osnovan Generalni studij u Zadru. Prikaz je smješten unutar kružne plohe čiji rub s vanjskim rubom kovanog novca tvori uski pojas. Unutar pojasa, kružno uz rub, s lijeve na desnu stranu, ispisan je tekst "ŠEST STOLJEĆA SVEUČILIŠNE NASTAVE U ZADRU". U donjem dijelu pojasa, između početka i završetka teksta, ispisane su brojke "1396-1996.".

6. Prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna s naličja izgleda ovako: u kružnoj plohi prikaz je rozete s ornamentikom u obliku cvijeta, koja je ugrađena iznad portala samostana Sv. Dominika. U gornjem središnjem dijelu kružnog pojasa, što ga tvori rub kružne plohe i vanjski rub kovanog novaca, ispisana je brojčana oznaka nominale i naziv novčane jedinice "500 KUNA". U donjem središnjem dijelu pojasa grb je Republike Hrvatske. Lijevo od grba, unutar pojasa, ispisan je tekst "REPUBLIKA", a desno od grba, unutar pojasa, tekst "HRVATSKA".

7. Obod zlatnog kovanog novca od 500 kuna je gladak.

8. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 3. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/000, u specijalnoj tehnici kovanja kakvoće polirana ploča, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebreni kovani novac od 200 kuna imat će masu 33,63 grama i promjer od 40 milimetara.

9. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna s lica imat će izgled identičan opisu iz točke 5. ove Odluke.

10. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna s naličja, imat će u svemu izgled identičan opisu iz točke 6. ove Odluke, izuzev u brojčanoj oznaci nominale. U gornjem središnjem dijelu kružnog pojasa, što ga tvori rub kružne plohe i vanjski rub kovanog novca, ispisana je brojčana oznaka nominale i naziv novčane jedinice "200 kuna".

11. Obod prigodnog srebrenog kovanog novca od 200 kuna je gladak.

12. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac iz točke 2. i 3. ove Odluke prodavat će se po slijedećim cijenama:

1) komplet prigodnog zlatnog kovanog novca od 500 kuna i prigodnog srebrenog kovanog novca od 200 kuna po cijeni od 910,00 kuna;

2) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna po cijeni od 650,00 kuna;

3) prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna po cijeni od 260,00 kuna;

13. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac pustit će se u prodaju 24. listopada 1996. godine.

14. Narodna banka Hrvatske prodavat će prigodni zlatni i srebreni kovani novac na vlastitom prodajnom mjestu, te putem banaka, ZAP-a i trgovačkih društava.

15. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 369/96.
Zagreb, 9. listopada 1996.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.