Zakoni i propisi - Pravni savjeti Stručno-teorijski dio programa (naukovanje) za zanimanje BRAVAR
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93), ministar gospodarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa donosi

STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA

(NAUKOVANJE)

ZA ZANIMANJE BRAVAR

I. DVOJNI SUSTAV OBRAZOVANJA ZA POTREBE OBRTNIŠTVA

Osnovna karakteristika dvojnog sustava obrazovanja je odvojenost općeobrazovnog od stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa naukovanja.

Nastava stručno-teorijskih sadržaja naukovanja ostvaruje se u obrtničkoj i drugim srednjim strukovnim školama. Praktični dio naukovanja izvodi se kod obrtnika i u obrtničkoj školi. Nastavni proces organizacijski i programski treba postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke. Kako su obrtnička zanimanja vrlo raznolika nemoguće je propisati jednoobrazni pristup organiziranju i izvođenju nastave pa je naukovanje moguće organizirati uz primjenu najraznovrsnijih organizacijskih rješenja, uzimajući u obzir posebnosti pojedinih zanimanja, a što se utvrđuje izvedbenim programom.

Modeli organizacije nastave vrlo su često bitno različiti od modela koji se primijenjuju za općeobrazovne sadržaje.

Ovi načini omogućuju veću racionalnost obrazovanja. Važna je karakteristika dvojnog sustava obrazovanja u tome što je završetak naukovanja odvojen od općeobrazovnog dijela programa.

Naukovanje završava polaganjem pomoćničkog ispita.

II. OPĆI I POSEBNI CILJEVI OBRAZOVANJA

Svrha i cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtničkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da po završetku naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće na razini pomoćničkog zvanja.

U skladu s navedenim određuju se sljedeći opći ciljevi naukovanja:

Kao posebni ciljevi naukovanja za zanimanje bravar određuju se:

Navedena bitna znanja i vještine odnose se na konstrukcijsku tehniku, oblikovanje metala i tehniku postrojenja i transporta.

III. NASTAVNI PROGRAM NAUKOVANJA

A. Praktični dio naukovanja

I. GODINA NAUKOVANJA

Redni broj

Opis obrazovanja

(posebni ciljevi)

Znanja i vještine koje se moraju usvojiti

(sadržaj programa)

Raspored po polugodištima

1

2

4

1 2 3 4 5 6

1.

Zaštita na radu Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

2.

Sigurnost na radu i zaštita okoliša Upoznati zakonske propise i institucije osiguranja od nesreća

Primjenjivati propise o sigurnosnom radu u procesu rada

Mjere sprječavanja nesreća i izbijanja požara, pravila i postupci prve pomoći

Upoznati izvore opasnosti od trovanja, para, plinova, lakozapaljivih materijala i električne struje

Upoznati propise zaštite

Upoznati izvore zagađivanja radnog okoliša i njegovo svođenje na najmanju mjeruUsvajati tijekom cijelog naukovanja

3.

Planiranje, priprema procesa rada kao i kontroliranje i vrednovanje rezultata rada Odrediti postupke rada prema usmenim i pismenim podlogama

Prirediti zahtjev za dijelovima, poluproizvodima i standardnim dijelovima

Prirediti dokumentaciju za obradbu i održavanje

Upoznati razlike u svojstvima željeznih i neželjeznih metala kao i plastičnih i prirodnih materijala


+

+

+

+

4.

Čitanje, primjena i izradba tehničke dokumentacije Čitanje i primjena detaljnih, sklopnih i pozicionih crteža

Čitanje, primjena tehničkih podloga, posebno pogonskih uputa, kataloga, sastavnica, tablica i dijagrama

Izradba skica

Čitanje i obradba digitalnih i analognih mjernih i ispitnih podataka

Primjena standarda

Rukovanje bazama podataka


Usvajati tijekom cijelog naukovanja

5.

Ispitivanje i mjerenje Ispitivanje ravnosti površina dijelova

Ispitivanje točnosti oblika dijelova

Ispitivanje površina na trošenje

Ispitivanje i mjerenje kuteva

Mjerenje dužinskih mjera

Mjerenje i ispitivanje odstupanja položaja sklopova

Mjerenje fizikalnih veličina prema uputama

+

+

+


+

+

+

+

6.

Spajanje Ispitivanje tolerancije oblika i svojstava površine spajanja dijelova

Spajanje i osiguravanje dijelova putem vijaka, matica i osigurača

Izradba spojeva s klinovima i zaticima

Spajanje hladnim zakivanjem

Izbor alata i sredstava za lemljenje i priprema dijelova

Lemljenje limova i profila iz različitih materijala

Lijepljenje dijelova iz različitih materijala
+

+

+

+


+

+


+

7.

Ručna obradba i preradba Zacrtavanje, točkanje i označivanje dijelova

Obradba i rezanje dijelova ručno:

 • izbor alata prema obliku i potrebitoj kvaliteti površine
  • turpijanje dijelova iz čelika i neželjeznih materijala
  • sječenje sjekačem
  • piljenje limova, cijevi i profila iz različitih materijala
  • narezivanje unutarnjih i vanjskih navoja
  • rezanje tankih limova škarama

Preradba dijelova:

 • savijanje lima, cijevi i profila
 • ravnanje limova i profila
+

+
+

+

+

+

+

+
+

8.

Strojna obradba Izbor i priprema ručnih i radnih strojeva, sredstava za hlađenje i podmazivanje

Učvršćivanje i namještanje dijelova i sklopova


+

+

Izbor alata prema radnom postupku i obrađivanom materijalu

Namještanje i učvršćivanje alata

Bušenje i upuštanje stabilnim i ručnim bušilicama

Rezanje dijelova ručnim i stabilnim strojevima

Brušenje dijelova ručnim brusilicama

Oštrenje ručnog alata


+

+

+

+

+


+

9.

Održavanje Izbor i nanošenje sredstava zaštite od korozije na metalne površine

Preventivno održavanje prema planu, čuvanje i primjena pogonskih sredstava (sredstva za hlađenje i podmazivanje)

Nadzor i ispitivanje funkcioniranja:

 • ispitivanje sigurnosti rastavljivih spojeva
 • utvrđivanje mehaničkih oštećenja i istrošenosti dijelova
 • nadgledanje i ispitivanje stanja električnih spojeva i priključaka
 • upoznavanje mjera sigurnosti u radu s električnim strojevima i uređajima
 • ispitivanje električnih vodiča

Servisiranje rastavljanjem, uređivanjem i sastavljanjem dijelova i sklopova


+
+

+
+

10.

Ručna i strojna preradba limova i profila Savijanjem preoblikovati limove i profile ručno, ručno vođenim i učvršćenim strojevima uvažavajući sirovine, površinu sirovina, oblik izratka i priključak

+
Limove zarubljivati

Spajati limove užljebljenjem

Konstruirati razvijanje plašta prizmi, cilindara, kugli i piramida

Praviti izratke od limova prema plaštevima

+

+

+

+

11.

Zavarivanje i toplinsko rezanje Zavarivanje (I-zavar i kutni zavar) limova i profila debljine 1-3mm
+

II. i III. GODINA NAUKOVANJA

Redni broj

Opis obrazovanja

(posebni ciljevi)

Znanja i vještine koje se moraju usvojiti

(sadržaj programa)

Raspored po polugodištima

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

1.

Zaštita na radu Znanja i vještine, navedena za prvu godinu adekvatno primjenjivati

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

2.

Sigurnost na radu i zaštita okoliša Znanja i vještine, navedena za prvu godinu adekvatno primijeniti

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

3.

Planiranje i priprema tijeka rada, kontrola i vrednovanje rezultata rada Procjeniti opseg rada i potrebnih kadrova

Utvrditi redosljed operacija održavanja

Izabrati sredstva za podmazivanje, za hlađenje i hidraulička ulja prema svojstvima i namjeni

Izabrati materijale prema svojstvima i namjeni


+

+

+

+
Izabrati i pripremiti alate, instrumente za ispitivanje i mjerenje

Izabrati i osigurati poluproizvode, standardne dijelove i rezervne dijelove prema tehničkoj dokumentaciji

Pripremiti radno mjesto

Kontrolirati i vrednovati rezultate rada


+

+

+

+

4.

Čitanje, primjena i izradba tehničke dokumentacije Čitati i primjenjivati tehničku dokumentaciju, upute za održavanje, ispitivanje i utvrđivanje pogrešaka, rastavljanje, sastavljanje i podešavanje raznih sklopova i sustava

Izrađivati prostoručne crteže i modele

Dokumentirati dijelove gradnje koji su pod spomeničnom zaštitom skiciranjem, fotografiranjem i ucrtavanjem u radne planove

Dokumentirati način izradbe, presjeke materijala te stanje površine građevnih dijelova pod zaštitom spomenika

Utvrditi tehničke podatke, osobito u obliku protokola i izvještaja


Usvajati tijekom cijelog naukovanja

5.

Ispitivanje i mjerenja Ispitivati pravokutnost elemenata mjerenjem i dijagonalama

Utvrditi i prenijeti mjere montaže

Izrađivati i primjenjivati šablone
Usvajati tijekom cijelog naukovanja

6.

Spajanje Stvaranje steznih spojeva prešanjem i proširivanjem

Stvaranje vijčanih spojeva i njihovo osiguravanje

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

Spajati fine limove profiliranjem i zarubljivanjem

Spajati fine limove užljebljivanjem (previjanjem) ručno i strojno

Spajati elemente i proizvode zakivanjem

Priprema površina, ljepila i lijepljenje dijelova iz različitih materijala

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

7.

Strojna obradba Obrađivati limove i profile od čelika, neželjeznih metala i umjetnih materijala pomoću ručno vođenih strojeva te stabilnim škarama, pilama i strojevima za brušenje

Izrađivati unutarnje i vanjske navoje uvažavajući svojstva materijala
+

+

8.

Ručna i strojna preradba limova Ručno i strojno savijanjem izrađivati dijelove od čelika i neželjeznih metala

Toplim i hladnim savijanjem preoblikovati profile s i bez naprava

Ravnati hladnim i toplim postupkom profile s i bez naprava

Kovati kvadratno, plosnato i polukružno


+

+

+

+

9.

Zavarivanje, lemljenje i termičko rezanje Zavarivanje:

Izabrati i utvrditi vrijednost za podešavanje zavarivačkih uređaja i dodatnih materijala za zavarivanje taljenjem

Zavarivati limove i profile od čelika i neželjeznih metala u različitim pozicijama zavarivanja

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

 • spajati fine limove plinskim zavarivanjem
 • spajati fine limove ručnim elektrolučnim zavarivanjem u inertnom plinu
 • spajati fine limove elektrootpornim zavarivanjem
 • ispraviti toplinskom obradom deformacije na zavarivačkom šavu
 • zavarivati izratke od umjetnog materijala

Lemljenje:

 • izabrati alate za lemljenje, lemove i tekućinu za lemljenje prema svojstvima i svrsi primjene
 • meko i tvrdo lemiti dijelove lima uz uvažavanje stanja površine

Termičko rezanje:

Termički rezati limove i profile prema nacrtu

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

10.

Elektrotehnika Utvrditi električne priključke

Ispitati električne potrošače, osobito oštećenja na izolacijama, te greške na prekidačima

Ispitati vidnom kontrolom električne elemente, osobito sigurnost od topljenja, sigurnosne automate, uzemljene utikače, zaštitne spojnice i prekidače

Uvažiti dozvoljene električne učinke

+

+

+

+

11.

Ispitivanje, obradba i zaštita površina Vidno ispitati elemente, pogreške u materijalu, površinsku zaštitu i kakvoću površine

Ispitati korozijsku zaštitu elemenata

Pripremiti površine za nanošenje korozivnih zaštitnih sredstava

Nanositi korozivna zaštitna sredstva (antikorozivna zaštita) uvažavajući smjernice za obradbu

Obrađivati površine, osobito šavove zavarivanja, mehanički, kemijski ili zapuhivanjem

Površine oblikovati u bojama

Bojati izrađene komade

Izrađene komade pocinčati


+

+

+

+

+


+

+

+

12.

Transportiranje elemenata i sklopova Pripremiti i osigurati teret za transportiranje

Rukovati uređajima za dizanje, osobito užetima, lancima i dizalicama

Osigurati i izvesti transport

Skinuti i osigurati transportiranu robu

+

+

+

+

13.

Rastavljanje i sastavljanje dijelova i sklopova Rastavljanje:
 • izgraditi prema podacima za rastavljanje elemenata i sklopova uvažavajući ukupne i pojedinačne funkcije, ispitati ponovnu upotrebljivost te s obzirom na montažu označiti ih
 • sklopove i elemente rastaviti, očistiti i skladištiti spremne za montažu

Pripremanje sastavljanja:

 • prema podacima za sastavljanje i oznakama pridružiti elemente i sklopove postupcima montaže te ispitati funkciju
+

+

Sastavljanje:

 • funkcijski pripremiti elemente i sklopove vidnom kontrolom, uređajima za mjerenje te uz uvažavanje tolerancija mjera prilagoditi, utvrditi valjanost, spojiti i osigurati
 • tijekom postupka sastavljanja provoditi međuispitivanja pojedinih funkcija
 • izabrati materijale za izolaciju i brtvljenje te ih primijeniti uvažavajući podatke proizvođača
+

14.

Čitanje, primjena i pravljenje tehničkih predložaka Čitati i primjenjivati građevne crteže

Praviti skice prema situaciji na gradilištu

+

+

15.

Ispitivanje i mjerenje Ispitivati na gradilištu, osobito pomoću viska i libele s gumenom cijevi

Prenijeti montažne mjere na gradilište


+


+

16.

Spajanje Izrađivati čvrste spojeve, osobito pomoću vijka,lijepljenjem, uvažavajući tehničke propise
+

17.

Strojna obradba Učvršćivanje profila i elemenata

Izrađivati u limovima i profilima dijelove od različitih sirovina bušenjem, piljenjem i glodanjem

Limove i profile štancati

Izratke, osobito od aluminija i plemenitog čelika brusiti i polirati

+

+

+


+

18.

Uređenje radnog mjesta na gradilištu Prema propisima osigurati i urediti gradilište ili montažno mjesto

Izrađivati pomoćne konstrukcije, radne i zaštitne skele, nadograđivati, osigurati i razgrađivati


+

+

19.

Učvršćivanje montažnih dijelova i elemenata na gradnji Ispitati sposobnost podloge za učvršćivanje

Umetnuti i učvrstiti elemente na gradnji osobito u zid i beton te zatvoriti proboje i slobodne prostore

Učvrstiti limove, profile i elemente zavarivanjem, vijcima uvažavajući građevinsko nadzorna dopuštenja i rastezanje u dužinu

Ubetonirati elemente u zemlju

+

+

+

+

20.

Izrađivanje montažnih dijelova i elemenata za metalne i čelične građevne konstrukcije Utvrditi mjerne točke i građevinske podatke

Izrađivati pokretne sklopove i elemente, osobito vratna i prozorska krila, iz profila od različitih sirovina sa i bez naprava zavarivanjem, vijcima ili lijepljenjem

Izrađivati elemente za čvrsto ugrađivanje, osobito okvira, rešetaka i rukohvata iz profila od različitih sirovina sa i bez naprava

Izrađivati prekrivala od različitih sirovina uzimajući u obzir zahtjeve na površinu i s obzirom na građevno tijelo koje se zaštićuje

Već gotove ili osobno napravljene dijelove krova pričvrstiti

+

+

+

+

+

Obložiti umjetnim materijalima elemente od aluminija za sprječavanje širenja šumova

Prema uputama obrađivati i prerađivati materijale za zvučnu i toplinsku izolaciju

Izraditi konstrukcije nadstrešnice od čelika i neželjeznih metala pomoću vijaka ili zavarivanjem

Izraditi učvršćenje nosača


+

+


+

+

21.

Izrađivanje i montiranje temeljne konstrukcije za oblaganje i fasade Izrađivati i montirati čvrste i pokretne temeljne konstrukcije

Izrađivati i montirati viseće konstrukcije s obzirom na građevinsko stanje i propise


++

22.

Montiranje i demontiranje metalnih ili čeličnih građevinskih konstrukcija Zabrtviti građevinske priljučne spojeve materijalima za punjenje, brtvljenje i izolaciju

Montirati i demontirati metalne i čelične građevinske konstrukcije uvažavajući konstrukcijsko specifične i sigurnosno tehničke uvjete

Izvoditi na gradilištima zavarivačke radove koji nisu obvezni za preuzimanje


++

+

23.

Održavanje u ispravnom stanju metalnih ili čeličnih građevnih konstrukcija Izvoditi inspekciju i održavanje prema uputama s obzirom na sigurnosno tehničke obveze

Utvrditi smetnje, sustavno ograničiti pogreške i ocijeniti mogućnost njihovog otklanjanja


+

+

Otkloniti funkcijske smetnje i pogreške izmjenjivanjem ili stavljanjem u ispravno stanje oštećenih elemenata s obzirom na pogonske uvjete

Uvoditi mjere u sklopu preventivnog održavanja+

+

24.

Montiranje, ispitivanje i podešavanje uređaja i sigurnosnih postrojenja Izrađivati i montirati mehaničke uređaje

Ispitati i uspostaviti funkcije sustava

Montirati automatske sisteme s električnim i hidrauličkim pogonom uključujući upravljanje

Ispitati međusobno ovisne funkcije, osobito na priključnicama mehaničkih, hidrauličkih ili električnih sklopova i uspostaviti pogonsku spremnost sustava

+

+


++

25.

Izrađivanje dijelova istiskivanjem Utvrditi potreban materijal: izabrati pogonske sirovine i pogonske podatke

Odrediti alate za istiskivanja

Istiskivati šuplja tijela i reljefe od različitih sirovina

Izratke meko žariti


+

+

+

+

26.

Izrađivanje radnih komada i građevinskih dijelova ručnim kovanjem Istezanje, proširivanje i sječenje:
 • prema crtežima i šablonama izrađivati komade

Sabijanje:

 • izratke sabijati zbog zadebljanja na pojedinim mjestima
 • sabijati po mjeri uglate i okrugle oblike
+

+

Klesanje, rezanje, bušenje, udubljivanje:

 • izrađivati pojedine elemente, osobito pisma i okove (na vratima, prozorima) uklesivanjem i udubljivanjem
 • izrađivati po mjeri ravne i kose rupe u okruglim, četvrtastim i plosnatim prečkama

Spajanje:

 • spajati kovane pojedinačne elemente
 • pripremiti dijelove za kovanje i kovati na vatri

Savijanje:

 • savijati prečke, osobito na ornamente i prstenove
+

+

+

27.

Izrađivanje radnih komada i građevinskih dijelova strojnim kovanjem Rukovati kovačkim čekićem uvažavajući propise o sigurnosti

Izabrati, ugraditi i izgraditi umetke

Prema crtežima ili šablonama kovati po mjeri izratke s i bez pomoćnih alata

Izratke kovati u ukovnjima

Održavati strojeve i alate


+


+

+

+

+

28.

Izrađivanje i održavanje u ispravnom stanju alata i pomoćnog alata za kovanje Izrađivati ili preoblikovati alate, osobito dlijeta i kliješta

Izrađivati ukovnje i posebne alate

Izrađivati pomoćne alate, osobito naprave i sprave za mjerenje

Održavati u ispravnom stanju alate i pomoćne alate za ručno i strojno kovanje

+

+

+

+

29.

Učvršćivanje montažnih dijelova i elemenata u beton, zid i prirodni kamen Ispitati sposobnost podloge za učvršćivanje

Pripremiti sidrišta

Učvrstiti sklopove, osobito zavarivanjem uvažavajući građevinsko nadzorna dopuštenja i rastezanje u dužini

Učvrstiti elemente mješavinom žbuke ili olovom

+

+

+

+

30.

Elektrotehnika, elektronika Ispitivati električne veličine, osobito mrežne napone

Povezivati električne vodove prema planovima priključivanja te priključiti električne i elektronske sklopove

Nadograditi i ispitati osnovne sklopove

Utvrditi prema sklopnim planovima potrebne sklopove i elemente te predmontirati

Ispitati prema sklopnim planovima gotova upravljanja

Razlikovati motore trofazne i izmjenične struje

Ispitati smjer okretaja

Utvrditi dopušteno mehaničko i električno opterećenje

+

+

+

+
+

+

+

+

31.

Hidraulika, pneumatika Čitati i skicirati sklopne i funkcijske planove hidrauličkih i pneumatskih sustava

Mjeriti i podešavati pritisak u hidrauličkim i pneumatskim sustavima


+

+

Prema podacima, crtežima, sklopnim planovima i propisima nadograditi, priključiti i ispitati hidrauličke i pneumatske sklopove uključujući elektrotehničke komponente

Demontirati i montirati hidrauličke i pneumatske elemente i sklopove
+

+

32.

Izrađivanje montažnih dijelova i skupina za strojeve, sustave i postrojenja Izrađivati dijelove od limova i profila, osobito za zaštitne zidove, noseće okvire i kabine, predmontirati i pripremiti za ugradnju

Izrađivati spojeve prešanjem, osobito klinaste i opružne spojeve uprešavanjem, skupljanjem i rastezanjem

Izrađivati čelične skele

Pridružiti tipu postrojenja pribor i dodatne uređaje uvažavajući propise+

+

+
+

33.

Montiranje i demontiranje strojeva, sustava i postrojenja Postaviti noseće i učvršćujuće konstrukcije, osobito sidro, konzole i okvire te učvrstiti na gradnju uvažavajući građevinsko nadzorna dopuštenja

Montirati već gotove elemente i sklopove na učvršćujuće konstrukcije i na gradnju

Postaviti i montirati mehaničke, električne, hidrauličke i pneumatske pogonske agregate, osobito motor i prijenosnik

Položiti i priključiti električne,hidrauličke i pneumatske vodove+

+
+

+

Montirati i utvrditi valjanost već gotovih konstrukcija od čelika i lima, osobito transportnih okvira i kabine, uključujući vrata i zaklope

Uređaje za upravljanje, reguliranje, kontroliranje i sigurnost montirati, podesiti i ispitati

Demontirati postrojenja uvažavajući propise o sigurnosti i ponovno korištenje+
+

+

34.

Ograničavanje i utvrđivanje pogrešaka, smetnji i njihovih uzroka; održavanje u ispravnom stanju strojeva, sustava i postrojenja Prema planu provoditi inspekciju

Ispitati pojedinačne i ukupnu funkciju u stanju mirovanja pogona na temelju opisa funkcija i propisa o ispitivanju ili osjetilnim opažanjima, te utvrditi odstupanja

Utvrditi greške i smetnje na temelju inspekcijskih rezultata dobivenih osjetilnim opažanjima i sistematskim mjernim kontrolama

Ograničiti greške i smetnje uvažavajući mehaničke, hidrauličke, pneumatske, električne i elektronske priključnice

Istraživati moguće uzroke grešaka i smetnji, ocijeniti mogućnosti njihovog odstranjivanja i izvesti popravljanje

Održavati u ispravnom stanju strojeve, sustave i postrojenja dorađivanjem i izmjenjivanjem elemenata i sklopova

Uvoditi mjere u sklopu preventivnog održavanja u ispravnom stanju

+


+

+

+

+

+

+

35.

Ispitivanje funkcija; stavljanje u pogon i podešavanje postrojenja, sustava ili njihovih montažnih skupina Ispitati vidnom kontrolom postrojenja prije puštanja u pogon

Vidno ispitati sigurnost spoja nepropusnosti elemenata, ispitati i podesiti funkciju upravljačkih i kontrolnih uređaja, osobito električki i pneumatski pokretanih uređaja

Ispitati i podesiti funkciju i pogonsku sigurnost strojeva, uređaja, postrojenja i dijelova postrojenja, osobito pogonskih agregata, sigurnosnih uređaja i priključaka za opskrbu

Ispitati osjetilnim zapažanjima zvučnu izolaciju i ublažavanje titraja kod učvršćenja agregata i instalacija, te uvesti potrebne mjere

Prema uputama izvoditi probni pogon, uvažavajući tehničke podatke

Ispitati u radnom stanju, podesiti i dokumentirati pogonske podatke uređaja za upravljanje, reguliranje i sigurnost

Prema tehničkim pravilima pripremiti postrojenje za zakonski propisano preuzimanje

Korisnika uputiti u korištenje postrojenja, osobito s upozorenjem na sigurnosne uređaje


+


+

++


++

+

+

B. Stručno-teorijski dio naukovanja

1.Tehnologija zanimanja

1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

1.

Osnove proizvodne tehnike

40

-

-

40

2.

Osnove materijala

20

-

-

20

3.

Osnove strojeva i uređaja

20

-

-

20

4.

Osnove upravljanja i informatizacije

40

-

-

40

5.

Osnove elektrotehnike

20

-

-

20

6.

Toplinska obradba konstrukcijskih materijala

-

45

-

45

7.

Obradba i preradba limova i profila

-

60

-

60

8.

Postupci spajanja

-

35

-

35

9.

Podmazivanje strojeva i uređaja

-

35

-

35

10.

Izradba sklopova i održavanje konstrukcija i postrojenja

-

-

45

45

11.

Korozija i zaštita

-

-

15

15

12.

Opskrba električnom energijom

-

-

18

18

13.

Rastavljanje, sastavljanje i ispitivanje hidrauličkih i pneumatičkih sustava

-

-

30

30

14.

Ispitivanja, kontrola, protokoliranje završnih radova i usluga

-

-

20

20

UKUPNO SATI

140

175

128

443

1.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Osnove proizvodne tehnike Spoznati vrste postupaka razdvajanja
Rasvjetliti osnovne postupke obradbe skidanjem strugotina
Tipični postupci obradbe
Ručna obradba
Strojna obradba

Utjecaj kuteva alata na postupak obradbe
Sile i djelovanje sile na alatu

Oblikovanje sječenjem, rezanjem, piljenjem, bušenjem, tokarenjem, glodanjem i brušenjem
Režim obradbe, geometrija strugotine, posmak, dubina rezanja, brzina rezanja i kakvoća površine

Spoznati vrste plastične obradbe i ljevanje
Spoznati obradbe limova i profila

Spoznati postupke spajanja
Tipični postupci spajanja

Pripremanje i izvođenje radova

Ljevanje, prešanje, izvlačenje, savijanje

Plastični i elastični postupci
Promjena strukture kod hladnog i toplog oblikovanja
Kovanje, savijanje, ravnanje
Rastavljivi spojevi
Čvrsti spojevi
Spojevi vijcima, zaticima, oprugama, zakovicama, lemljenjem, zavarivanjem i lijepljenjem
Redoslijed operacija, izbor alata, strojeva, materijala i pomoćnih materijala
Tehnički, gospodarski i društveni zahtjevi

2.

Osnove materijala Upoznati svojstva i primjenu metala Fizikalna svojstva (čvrstoća, tvrdoća, elastičnost, plastičnost)
Tehnološka svojstva (obradivost, promjenljivost oblika)
Kemijska svojstva (otpornost na koroziju)
Struktura metala
Upoznati tipične materijale za zanimanje
Gradnja kristala
Metali, nemetali, veziva, željezni i neželjezni metali, laki i teški metali, plastični materijali, pomoćni materijali
Standardno označivanje metala
Spoznati gospodarske, zdravstvene aspekte i aspekte zaštite okoliša pri rukovanju materijalima Zalihe i troškovi materijala, zaštita zdravlja, pročišćavanje i reciklaža materijala

3.

Osnove strojeva i uređaja Razlikovati strojeve za pretvorbu energije, materijala i informacija Hidraulični i pneumatski strojevi, strojevi s unutarnjim izgaranjem, sustavi grijanja transporteri, crpke, kompresori, alatni strojevi i kompjutori
Analizirati funkciju sustava i sklopova
Spoznati značaj sustava zaštite na strojevima i uređajima
Alatni strojevi, postrojenje za grijanje vozila
Propisi posluživanja, zaštite i čuvanja uređaja

4.

Osnove upravljanja i informatizacije Savladati vrste i funkciju upravljanja procesima Upravljački lanci, regulacijski krugovi, oblici signala, prenosnici signala i energije, signalni član, pogonski član, pojačalo signala i pretvarač signala
Opisati upravljanje na osnovu plana
Opisati kompjutorski sustav i obradbu podataka
Plan veza, logični plan u pneumatici, hidraulici i elektronici
Hardver, softver i načini rada
Primijeniti kompjutor s perifernim uređajima
Primijeniti korisničke programe
Unos podataka, pristup podacima, spremanje podataka i programiranje za upravljanje nekom jedinicom stroja
Grafički programi, simulacijski programi

5.

Osnove elektrotehnike Spoznati osnovne odnose električnog kruga Vodiči, poluvodiči, izolatori, napon, struja, otpor, Ohmov zakon, serijski i paralelni spojevi
Naučiti djelovanja električne struje Toplinsko djelovanje, magnetsko djelovanje (zaštitne sklopke, releji, generator, motor) kemijsko djelovanje (akumulator)
Upoznati i osigurati mjere zaštite od nesreća Električne zaštitne mjere
Propisi sprječavanja nesreća

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Toplinska doradba konstrukcijskih materijala Spoznati vrste i postupke toplinske obradbe metalnih materijala Kaljenje i poboljšavanje
Žarenje
Cementiranje
Nitriranje
Pogreške po termičkoj obradi
Uređaji za termičku obradbu

2.

Obradba i preradba limova i profila Tehnika rezanja i plastičnih obradba limova i profila Limovi, vrste limova
Profil cijevi, vrste i njihova obilježja
Izbor profila, geometrija profila
Rezanje profila
Teorija rezanja, krojenja lima i zacrtavanje
Ručno rezanje lima
Strojno rezanje lima
Obrubljivanje lima
Ručno narezivanje navoja
Strojno savijanje lima

3.

Postupci spajanja Elementi i postupci spajanja dijelova i sklopova konstrukcija i postrojenja Zakivanje:
Vrste zakovica
Ručno zakivanje
Strojno zakivanje

Lemljenje:
Vrste lemljenja i mogućnosti primjene
Alat i pribor za lemljenje

Zavarivanje:
Vrste i mogućnosti primjene
Plinsko zavarivanje (boce za plin, manometri, sapnice, vrste plamena, pravila zavarivanja i dodatni materijal)
Elektrolučno zavarivanje
(vrste žice za zavarivanje, obloge i zaštitni plinovi CO2, argon)
Elektrootporno zavarivanje (točkasto, šavno)
Zavarivanje zračnom plazmom
Naprezanja pri zavarivanju i njihovo otklanjanje
Spajanje vijcima, klinovima i oprugama
Sredstva i postupci lijepljenja

4.

Podmazivanje strojeva i uređaja Upoznati mjesta i upute o podmazivanju kod strojeva i uređaja Trenje klizanja i trenje kotrljanja, uloga podmazivanja, upute o podmazivanju
Vrste i svojstva sredstava za podmazivanje
Konzerviranje dijelova i rezervnih dijelova
Uređaji za podmazivanje
Mjere zaštite okoliša

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Izradba sklopova i održavanje konstrukcija i postrojenja Upoznati tehnike i tehnološke procese izradbe, doradbe, sastavljanja i rastavljanja dijelova i sklopova konstrukcije i postrojenja
Spoznati postupke održavanja i remonta konstrukcije i postrojenja
Tehnološki procesi izradbe različitih proizvoda:
Izradba prozora i vrata, izradba ograda, izradba rukohvata, izradba stalaka, izradba ormarića, izradba polica itd.
Sustavi metalnih konstrukcija:
Opis i značajke mosnih konstrukcija, građevinskih konstrukcija, rezervoara, cjevovoda, brodskih konstrukcija, dizalica, stupova, silosa, tornjeva za bušenje i sl.
Izradba dijelova konstrukcije:
Izradba dijelova rezanjem
Izradba dijelova sječenjem
Izradba dijelova piljenjem
Izradba dijelova savijanjem
Izradba dijelova prešanjem
Obradba bušenjem
Tehnološki postupci sastavljanja i rastavljanja metalnih konstrukcija:
Pripremni radovi (priprema radne površine i sredstva za rad)
Tehnike izvođenja sastavljanjem i rastavljanjem
Završne operacije na konstrukciji (zaštita od korozije)
Ispitivanje konstrukcija
Primopredaja konstrukcija
Održavanje strojeva i postrojenja:
Služba održavanja strojeva i postrojenja
Dokumentacija održavanja i praktične službe
Radionice za remont i održavanje
Strojne karte
Remont strojeva i postrojenja:
Vijek trajanja stroja
Rastavljanje strojeva
Popravak ravnih površina
Popravak kliznih površina
Zamjena valjnih ležaja
Sastavljanje strojeva
Transport i prijem strojeva
Postavljanje strojeva

2.

Korozija i zaštita Spoznati proces korozije i posebice postupke zaštite od korozije Vrste korozija
Utjecaj na metal
Načini zaštite od korozije: bojenje, cinčanje, galvanizacija, lakiranje, bruniranje, eloksiranje aluminija i sl.

3.

Opskrbljivanje električnom energijom Opisati zadaću i svojstva akumulatora Akumuliranje energije
Vrste i svojstva akumulatora
Mjere zaštite okoliša
Objasniti nastajanje napona kod mehaničkih izvora struje Rad generatora
Strujni krugovi
Ispravljači
Regulacija

4.

Rastavljanje, sastavljanje i ispitivanje hidrauličkih, pneumatičkih i električnih sustava Savladati sastav i djelovanje te priključivanje elemenata i sklopova prijenosa energije na postrojenjima Mehanički elementi i sklopovi, hidraulički i pneumatski elementi i sklopovi, električni i elektronički elementi i sklopovi

5.

Ispitivanja, kontrola, protokoliranje završnih radova i usluga Upoznati upute i zakonske odredbe i druge tehnike završnih radova Zakoni i propisi o pogonskoj sigurnosti konstrukcije i postrojenja
Utvrđivanje štete izvješća i protokoli o izvršenim radovima i završnim ispitivanjima
Smještaj i čuvanje strojeva i uređaja

2. Tehnološke vježbe

2.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

1.

Osnove tehničkog komuniciranja

40

-

-

40

2.

Osnove tehnike ispitivanja i mjerenja

30

-

-

30

3.

Vježbe crtanja krivulja

-

40

-

40

4.

Vježbe obradbe i spajanja limova i profila

-

30

-

30

5.

Vježbe izradbe nosećih konstrukcija

-

-

45

45

6.

Vježbe za regulacijskim i upravljačkim uređajima

-

-

51

51

UKUPNO SATI

70

70

96

236

2.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Osnove tehničkog crtanja Sposobnost pisati i crtati prema normama
Umijeće rukovanja crtaćim priborom

Upoznavanje informativnog karaktera tehničkih crteža

Sposobnost čitanja jednostavnih tehničkih crteža

Normirana slova i brojke sa šablonama
Linije u crtežima
Skiciranje i crtanje u ortogonalnim i prostornim predodžbama, pogledi i presjeci
Unošenje mjera i znakova u crteže
Skiciranje shema i planova
Analiza detaljnih, montažnih i ekspozicijskih crteža
Sastavnice i opisivanje crteža
Objašnjenje tehnoloških postupaka i procesa iz tehničke dokumentacije, priručnika, standarda, uputa o sigurnosti na radu, o ispitivanjima i reparaturi
Izbor postupaka, strojeva, alata i materijala na osnovu tehničke dokumentacije
Izradba tablica, dijagrama i podataka mjerenja i ispitivanja

2.

Osnove tehnike ispitivanja i mjerenja Sposobnost objašnjenja i primjene tehnike ispitivanja i mjerenja Sustavi mjera, ispitivanja i mjerenja tolerancije dužinskih mjera
Instrumenti za mjerenje dužina i oblika, pomično mjerilo, mikrometar, mjerne ure, kutomjeri, šablone, etaloni
Izbor postupaka i uređaja za mjerenje prema točnosti, području mjerenja i greške i njihovo ograničavanje
Mjerenje električnih veličina napona, struje i otpora na elementima i sklopovima

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Vježbe crtanja krivulja, presjeka i razvijenih plašteva Vježbe iz elemenata skiciranja i konstruiranja Kružnice
Višekuti
Zaobljenja
Elipse
Vježbe iz presjeka i prodora Tehničke krivulje
Prava veličina likova i duljina, probodišta
Presjeci osnovnih geometrijskih tijela, npr. valjka, stošca, prizme i sl.
Prodori oblih tijela
Prodori uglatih tijela
Vježbe crtanja i skiciranja mreža Mreže konusnih tijela
Mreže valjkastih tijela
Mreže raznih prijelaza

2.

Vježbe obradbe i spajanja limova i profila Crtati, skicirati, planirati i opisivati postupke obradbe i spajanja limova Postupci obradbe limova rezanjem i plastičnom obradbom
Spajanje limova vijcima, zavarivanjem, lemljenjem i presavijanjem
Izradba cijevi, koljena i prijelaza
Izradba jednostavnijih dijelova i sklopova iz limova i okvira
Kontrola kvaliete rada
Mjere zaštite na radu

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Vježbe izradbe nosećih konstrukcija Priprema tehničko tehnološke dokumentacije, opisa postupaka i operacije i kontrole radova Elementi metalnih konstrukcija
Savijanje limova i profila
Izradba elemenata i sklopova iz limova i profila
Priključivanje na posude i spremnike, sklopove i agregate

2.

Vježbe na upravljačkim i regulacijskim uređajima Opisati i izvesti priključivanje i mjerenje na sustavima upravljanja i regulaciji i izraditi protokole ispitivanja
Skiciranje i crtanje pneumatičkih, hidrauličkih i električnih shema spajanja
Izbor uređaja za ispitivanje
Uzroci grešaka
Utvrđivanje i analiza grešaka npr. na senzorima, električnim priključcima, procesoru ili elementima hidraulike i pneumatike
Sigurnost na radu

3. Stručni račun

3.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

1.

Matematičke i računske osnove

70

-

-

70

2.

Izračunavanje plaća

-

10

8

18

3.

Izračunavanje materijala i fizikalnih veličina

-

10

24

34

4.

Izračunavanje troškova

-

15

-

15

UKUPNO SATI

70

35

32

137

3.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. godina naukovanja

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Matematičke i računske operacije Osnovne računske operacije: razlomak, postotak, proporcionalnost, kamatni račun, osnovne jedinice mjere i veličina te njihova pretvorba, računski obuhvat pojedinih tehnoloških postupaka, tabelarni prikazi, obrazloženje rezultata računanja jednadžbe, pravokutni trokut i osnove trigonometrijske funkcije krivulje,opseg, površine i volumeni osnovnih geometrijskih oblika i tijela Osnovne fizikalne veličine, jedinice mjerenja, odnosi među njima i jednadžbe (volumen, tlak, temperatura, toplina, sila, rad, snaga, brzina, ubrzanje i sl)
Izračunavanje mase
Izračunavanje sile rezanja, pogonskih sila, sila otpora, izračunavanje momenta sile, pogonskog momenta i mehaničke radnje, izračunavanje opsega i površina osnovnih geometrijskih oblika, izračunavanje volumena osnovnih tijela i protočnog volumena
Izračunavanje mase i protočne mase

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1. Izračunavanje materijala i fizikalnih veličina Računski obuhvati tehnoloških činjenica Zakretni moment, snaga, stupanj djelovanja, utrošak goriva kod motora
Sile na reznim alatima
Sile na kosini (na klinu i navojnim plohama)
Samokočivost
Električne veličine, pad napona, otpor, dimenzioniranje električnih vodiča i snaga
2. Izračunavanje plaće Izračunati utrošak radnog vremena i plaću Vrijeme proizvodnje jednog izratka, radno vrijeme uzimajući u obzir zadano vrijeme i broj komada plaća po komadu, satu, danu i mjesecu (bruto i neto plaća)
3. Izračunavanje troškova Poznavanje sastava materijalnih troškova izradbe, izračunati troškove jednog izratka ili usluge Pojedinačni materijalni troškovi, zajednički materijalni troškovi
Pojedinačni troškovi izradbe i usluga uzimajući u obzir plaću i vrijeme, zajednički troškovi izradbe, ukupni troškovi izradbe

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Izračunavanje materijala i fizikalnih veličina Računski obuhvati tehnoloških činjenica Površine presjeka, momenti inercije i momenti otpora površina presjeka cijevi željeznih profila, kutija, limova i sl.
Volumeni, mase i težine metalnih poluproizvoda i proizvoda
Statički proračuni jednostavnijih nosača
Sila trenja, prijenos zakretnog momenta, prijenosni omjer, promjena broja okretaja, stupanj djelovanja, brzina vožnje, otpori vožnje, sila kočenja, tlak, put zaustavljanja, snaga, potrošak pogonskih sredstava električne veličine

2.

Izračunavanje plaća Izračunavati razne vrste plaća Plaće po vremenu
Plaće po akordu
Plaće po premiji
Plaće po grupama
Porezi, odbici, doplatci

IV. NASTAVNI PLAN NAUKOVANJA

Nastavni plan naukovanja temeljen je na procjeni potrebnog vremena za savladavanje znanja i vještina koji su neophodni za ovo zanimanje kao i na duljini trajanja nastave u pojedinoj školskoj godini.

Nastavni plan

Nastavni predmeti

Sati godišnje

I.

II.

III.

A. Praktični dio naukovanja

1080

1080

960

B. Stručno-teorijski dio naukovanja

280

280

256

1. Tehnologija zanimanja

140

175

128

2. Tehnološke vježbe

70

70

96

3. Stručni račun

70

35

32

UKUPNO A + B

1360

1360

1216

V. METODIČKE NAPOMENE

Nastavni program naukovanja je okvirni, pa će obrtnička škola zajedno s obrtnicima izraditi izvedbene programe. Pri tome se mora voditi računa da zanimanje obuhvaća više vrsta obrta (bravar za metalne konstrukcije i bravar za tehnike transporta i postrojenja), pa nastaju programske razlike koje je potrebno prevladati radi cjelovitog stjecanja zanimanja.

Praktični dio naukovanja, tehnologija struke i stručni račun programirani su tako da čine smisaonu cjelinu u kojoj se sdržaji međusobno nadopunjuju.

U odabiru sadržaja nastavnog programa korišten je princip egzemplarnosti. Pri izradbi izvedbenog programa treba uvažavati posebitosti radionica u školi i obrtničkih radionica ne narušavajući pri tom osnovnu strukturu okvirnog programa. Izvedbeni program mora biti konkretniji, odnosno detaljniji, a sadržaj se raspoređuje sukladno školskom kalendaru.

Izvedbenim programom konkretno treba reći koji se dio programa izvodi u školi, odnosno školskoj radionici, a koji kod obrtnika.

Preporuča se naučnike podijeliti u skupine i odrediti raspored i boravak svake pojedine skupine u školi s tim da se utvrdi vremenski blok za boravak u školi i kod obrtnika s kojim naučnik ima sklopljen ugovor o naukovanju. Dimenzija bloka uvjetovana je vremenom potrebnim za ostvarivanje teorijskog dijela naukovanja i vježbi kao i vremenom potrebnim za realizaciju razlike praktičnog dijela programa u školskoj radionici.

Praktični dio programa treba najvećim dijelom realizirati kod obrtnika. Stručni učitelj koji realizira praksu mora imati majstorski ispit ili priznati majstorski status. Na praksi učenik vodi dnevnik rada.

Teorijski dio naukovanja i vježbe ostvaruju nastavnici s visokom stručnom spremom koji su završili odgovarajući studij na fakultetu.

VI. POMOĆNIČKI ISPIT

Ispit se sastoji iz praktičnog i teorijskog dijela.

Okvirni sadržaj iz praktičnog dijela ispita kojim ispitanik dokazuje stečena praktična znanja i vještine, može se definirati ovako:

Ispitanik mora u roku od maksimalno 24 sata izraditi dijelove konstrukcije ili postrojenja ručnom i strojnom obradom spojiti i ispitati funkcije i sigurnost sklopova, ili u roku od 8 sati izvesti navedene radnje na manje složenim dijelovima i sklopovima u okviru popravaka i održavanja.

Sadržaji iz teorijskog dijela ispita utvrđuju se iz područja stručnog računa, tehnologije struke i tehnoloških vježbi. Tako na primjer, ispitna pitanja se mogu formulirati iz ovih sadržaja:

Klasa: 311-01/96-01/674

Urbroj: 526-01-96-10

Zagreb, 23. kolovoza 1996.

Ministar

Davor Štern, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.