Zakoni i propisi - Pravni savjeti Stručno-teorijski dio programa (naukovanje) za zanimanje PLETAČ
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93), ministar gospodarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa donosi

STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA

(NAUKOVANJE)

ZA ZANIMANJE PLETAČ

I. DVOJNI SUSTAV OBRAZOVANJA ZA POTREBE OBRTNIŠTVA

Osnovna karakteristika dvojnog sustava obrazovanja je odvojenost općeobrazovnog od stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa naukovanja.

Nastava stručno-teorijskih sadržaja naukovanja ostvaruje se u obrtničkoj i drugim srednjim strukovnim školama. Praktični dio naukovanja izvodi se kod obrtnika i u obrtničkoj školi. Nastavni proces organizacijski i programski treba postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke. Kako su obrtnička zanimanja vrlo raznolika nemoguće je propisati jednoobrazni pristup organiziranju i izvođenju nastave pa je naukovanje moguće organizirati uz primjenu najraznovrsnijih organizacijskih rješenja, uzimajući u obzir posebnosti pojedinih zanimanja, a što se utvrđuje izvedbenim programom.

Modeli organizacije nastave vrlo su često bitno različiti od modela koji se primijenjuju za općeobrazovne sadržaje.

Ovi načini omogućuju veću racionalnost obrazovanja. Važna je karakterisitka dvojnog sustava obrazovanja, da je završetak naukovanja odvojen od općeobrazovnog dijela programa.

Naukovanje završava polaganjem pomoćničkog ispita.

II. OPĆI I POSEBNI CILJEVI OBRAZOVANJA

Svrha i cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtničkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da po završetku naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće na razini pomoćničkog zvanja.

U skladu s navedenim određuju se sljedeći opći ciljevi naukovanja:

Kao posebni ciljevi obrazovanja za zanimanje pletača određuju se:

III. NASTAVNI PROGRAM

A. Praktični dio naukovanja

I. GODINA NAUKOVANJA

Redni broj

Opis obrazovanja

(posebni ciljevi)

Znanja i vještine koje se moraju usvojiti

(sadržaj programa)

Raspored po polugodištima

1

2

3

4

  
1
2

1.

Zaštita na radu i sprječavanje nesreća te ekološki zahtjevi Primjena zakonskih propisa o zaštiti na radu

Objasniti propise koji se odnose na nositelje osiguranja za slučaj nezgode

Opisati ljudski faktor koji može izazvati nezgode kao i uzroke nesreće tipične za ovo zanimanje

Opasnosti od električne struje

Ostali izvori opasnosti i pružanje prve pomoći

Postupak s otpadom

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.3.

Ručne vježbePletenje glatkih i uzorkastih pletiva na ručnom ravnopletaćem stroju

Ručno pletenje sa žičanim iglama

Rukovanje s ručno-ravnopletaćim strojem

Pletenje lančića na jezičastoj igli

Vezanje tkalačkog čvora

Pletenje redova i nizova očica na učilima

Uvođenje niti i reguliranje napinjanja niti

Zaplitanje ručno-ravnopletaćeg stroja

Promjena igala na stroju

Podešavanje gustoće pletenja

Pletenje desno-desnog pletiva

Prenošenje očica s jednih na druge igle

Pletenje desno-lijevog pletiva

Pletenje patenta 2 + 2

Pletenje crijevastog, poluzahvatnog, zahvatnog, valovitog, nabornog, premjesnog, rupičasto-petinet i višebojnih pletiva

+

+

+

+

+


+

+

+

+

+

+

+

+

+

4.Pletenje dimenzionalno oblikovanih pletiva na ručnom ravnopletaćem stroju

Pletenje probnog uzorka za odjevni predmet

Mjerenje gustoće i skupljanje pletiva

Proračun širenja i sužavanja pletiva

Izradba šablona pletenog komada

Širenje pletiva dodavanjem igala

Sužavanje pletiva zbacivanjem grupe očica

Sužavanje pletiva prijenosom očica

+

+

+

+

+

+

+

II GODINA NAUKOVANJA

Redni broj

Opis obrazovanja

(posebni ciljevi)

Znanja i vještine koje se moraju usvojiti

(sadržaj programa)

Raspored po polugodištima

1

2

3

4

  
3
4

1.

2.

3.

Zaštita na radu i sprječavanje nesreća

Izradba odjevnih predmeta na ručno-ravnopletaćem stroju
Pletenje na ravnopletaćem stroju s mehaničkim programiranjem

Znanja i vještine navedena za prvu godinu adekvatno primijeniti

Izradba idejne skice odjevnog predmeta

Izradba proračuna pletenja odjevnog predmeta

Pletenje dijelova odjevnog predmeta

Glačanje ispletenih dijelova

Spajanje ispletenih dijelova

Pletenje i spajanje čarape

Upoznavanje i podešavanje radnih elemenata i uređaja

Proračun pletenja

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


4.


5.
Glačanje i sastavljanje ispletenih komada i dovršavanje gotovih proizvoda
Pletenje na kružno-pletaćim strojevima

Izradba sheme pletenja i programske karte

Stavljanje programske karte na stroj i zaplitanje stroja

Pletenje na stroju

Glačanje parenjem ispletenih komada

Kompletiranje ispletenih i izglačanih komada

Šivanje prednjica, leđa i rukava

Lančanje kragni i lajsni

Ručno dovršavanje

Završno glačanje, etiketiranje i pakovanje gotovih proizvoda

Upoznavanje glavnih dijelova i uređaja

Uvođenje i podešavanje niti

Podešavanje gustoće pletenja

Promjena igala i platine

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

Podešavanje skretnica - brava za pletenje odeđenog pletiva

Pletenje na jednoležišnom kružno-pletaćem stroju:

- izradba D/L glat pletiva, pike i pliš pletiva

- izradba podstavnog pletiva

- izradba višebojnog pletiva

Pletenje na dvoležišnom kružno-pletaćem stroju:

- izradba D/D glat pletiva

- izradba pletiva s vučenim iglama

- izradba višebojnih, interlok i rupičastih pletiva

Čišćenje i održavanje strojeva

Vođenje evidencije učinka

Konsignacija, kontrola i klasiranje pletiva

+

+


+


+

+

+

III GODINA NAUKOVANJA

Redni broj

Opis obrazovanja

(posebni ciljevi)

Znanja i vještine koje se moraju usvojiti

(sadržaj programa)

Raspored po polugodištima

1

2

3

4

  
5
6

1.

2.
3.

Zaštita na radu i sprječavanje nesreća

Pletenje na ravno-pletaćim strojevima s kompjutorskim programiranjem


Pragramiranje i uzorkovanje na elektronskim strojevima OMS

Znanja i vještine navedena za prvu godinu adekvatno primijeniti

Glavni dijelovi i uređaji stroja

Podešavanje radnih elemenata i uređaja

Uvođenje, podešavanje napinjanja niti

Rad na stroju

Otklanjanje grešaka u procesu pletenja

Promjena igala i platina

Ovladavanje kompjutorskim jezikom

Sintral programski jezik - značenje pojedinih oznaka

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4.5.


Pletenje rukavica
Šivanje rukavica

Izradba programa za:

- D/D glatko pletivo

- D/L glatko pletivo

- zahvatno glatko pletivo

- naborno glatko pletivo

- višebojno žakard pletivo

- dimenzionalno oblikovano pletivo

Postavljanje programa na stroj

Korekcija uzorka i programa

Glavni dijelovi i uređaji stroja

Elektroničko upravljanje strojem

Izradba probnog uzorka rukavice

Izmjena igala, platina i otklanjanje grešaka na stroju

Uzorkovanje na kompjutoru

Izmjena veličine rukavice

Kontrola, okretanje i uvlačenje krajeva

Šivanje rukavica sa slijepim ubodom

Pregled i okretanje rukavica+

+

+


+

+

+

+

+

+

+

+

+

6.

7.

Šivanje kapa

Pletenje čarapa

Krojenje kapa

Obamitanje rubova i spajanje kapa

Vrste i tipovi čaraparskih automata

Glavni dijelovi jedno i dvocilindričnog čaraparskog automata

Izradba ženskih, muških i dječjih čarapa

Pregled, okretanje i sortiranje čarapa

+

+

+

+

+

+

B. Stručno-teorijski dio naukovanja

1. Tehnologija zanimanja

1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

br.

I.

II.

III.

Ukupno

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Tekstilna vlakna

Pređe i konci

Tkanine

Oplemenjivanje tekstila

Netkani tekstil

Priprema pređe za pletenje

Vrste i podjela strojeva za pletenje

Elementi za izradbu očica i pletiva

Vrste očica

Izradba kulirnih pletiva

Izradba osnovnih pletiva

Glatka kulirna pletiva

Uzorkasta kulirna pletiva i vezovi

Temeljni osnovni vezovi

Osnovna pletiva

Proračuni strojeva za pletenje, pletiva i pletenih proizvoda

Pribor u izradbi pletiva

Konstrukcija pletene odjeće

Ispitivanje u izradi pletene odjeće

40

10

10

10

-

10

10

25

15

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

20

20

10

-

-

-

-

30

30

20

-

15

15

10

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

-

20

-

10

10

-

38

10

40

10

30

30

10

10

10

25

15

50

50

20

20

15

25

30

5

38

10

UKUPNO SATI

140

175

128

443

1.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Tekstilna vlakna Poznavanje svojstava prirodnih vlakana
Sposobnost imenovati vlakna, razvrstati ih i odrediti njihove mogućnosti uporabe


Uvid u vezu između strukture i svojstava vlakana i uporabe

Pojam o principima proizvodnje umjetnih vlakana


Poznavanje svojstava kemijskih vlakana (prerada, nošenje i održavanje)

Prirodna vlakna

Pamuk - vuna - svila

Vrste vlakana

Vlaknasta tvar

Vlaknasta struktura

- mikroskopska slika

Svojstva:

- svojstva vlakana

- tehnološka svojstva

- fiziološka svojstva

Područja primjene

Kemijska vlakna:

- postupci proizvodnje kemijskih vlakana

- struktura vlakana

- mikroskopski izgled uzdužnog izgleda i poprečnog presjeka

Svojstva:

- tehnološka svojstva

- fiziološka svojstva

Područja primjene
2.

Pređe i konci


Uvid u vezu između svojstava i uporabe

Pojam o propisima za obilježavanje tekstila


Poznavanje simbola o održavanju i njihovo značenje


Pojam o proizvodnim postupcima

Poznavanje stručnih pojmova

Pojam o značenju svojstava pređe

Obilježavanje vlakana

- zakonska odredba

Pojmovi:

- tekstilne sirovine

- tekstilni proizvod

- maseni udjeli (%)
Označivanje vlakana znakom kvalitete

Odredba o proizvoljnom označivanju održavanja

Simboli o održavanju:

- vrste

- značenje

Pređe od rezanih vlakana:

- postupci proizvodnje

- uvijanje pređe

Filamentne pređe - vrste: mono i multifilamentna pređa

Svojstva

Svojstva pređe:

- ravnomjernost

- čistoća

- čvrstoća

- istezanje

- elastičnost
3.


Tkanine

Pojam o postupcima proizvodnje

Poznavanje specijalnih svojstava konca

Poznavanje sustava numeriranja

Sposobnost na temelju predočenih materijala odrediti vrste pređe i konca te njihov smjer uvijanja

Pojam o postupku proizvodnje tkanina

Poznavanje osnovnih vezova

Sposobnost međusobnog razlikovanja osnovnih vezova, crtati ih na patronu s raportom, navesti tok niti osnove i potke

Uvid u vezu između tehnike prepletanja i svojstva tkanine

Konci

Postupci proizvodnje

Vrste

Svojstva

Odredbe o finoći pređe i konca

Sustavi numeriranja

dtex

Nm

Td

Postupak pravokutnog križanja niti

Osnovni vezovi:

- vrste

- znakovi prepoznavanja

Crtani prikaz toka niti osnove i potke

Svojstva tkanina na temelju njihovih prepleta

4.

5.6.

7.

8.

9.

Oplemenjivanje tekstila

Priprema pređe za pletenjeVrste i podjela strojeva za

pletenje

Elementi za izradbu očica i

pletiva

Vrste očica

Proračuni strojeva za pletenje

i pletiva

Pojam o raznim postupcima

oplemenjivanja

Upoznati sirovine i glavne značajke pređe

i konca

Uvid u postupke prematanja

Upoznati glavne dijelove strojeva i

njihovu funkciju

Upoznati vrste igala i funkcije ostalih

elemenata

Uvid u podjelu očica i načine

prikazivanja

Uvid u tehničke značajke strojeva

Postupci oplemenjivanja:

- bojanje

- apretiranje

Sirovine za proizvodnju pređe

Značajke pređe za pletenje

Vrste pređa i konca

Prematanje pređe na križne namotke

Greške u prematanju pređe

Kulirni strojevi

Osnovni strojevi

Pletaće igle, platine, preše, pomoćne igle,

zatvarači

U kulirnom pletivu

U osnovnom pletivu

Crtanje očica

Tehnički podaci, proračun učinka stroja

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.
2.

Specijalne tkanine
Oplemenjivanje tekstila

Poznavanje izvođenja osnovnih

prepletaja

Poznavanje vrsta konstrukcije obilježja

tkanina s dodatnim sustavima niti

Uvid u vezu između konstrukcije i

svojstva specijalnih tkanina

Poznavanje svojstava u odnosu na

uporabnu vrijednost i tehničku izradu

Poznavanje postupaka oplemenjivanja

radi promjene izgleda materijala

Pregled specijalnih postupaka

oplemenjivanja radi promjene uporabne

vrijednosti

Izvođenje prepleta kod pletiva, kepera i atlasa

Dodatni sustavi niti u smjeru osnove i/ili

potke

Opip, pad, izolaciona moć, otpornost na

habanje, ponašanje kod vlaženja, istezanje,

elastičnost

Svojstva kod nošenja i održavanja,

mogućnost šivanja, glačanja i uporabne

mogućnosti

Izbjeljivanje, bojenje, štampanje, valjanje,

čupavljenje, kalandriranje, utiskivanje,

naslojavanje npr. impregniranje,

sanforizacija, odbijanje mrlja, otpornost na

gužvanje, filcanje, visoko oplemenjivanje3.


4.

5.

6.7.Netkani tekstil


Izradba kulirnih pletiva

Izradba osnovnih pletiva

Glatka kulirna pletivaTemeljni osnovni vezovi

Uvid u posljedice oplemenjivanja tekstila

na uporabna svojstva i tehnike izradbe

Poznavanje proizvodno-tehničkog i

modnog pribora

Poznavanje funkcije pribora obzirom na

uporabnu vrijednost i tehniku izradbe

Poznavanje postupaka izrade kulirnih

pletiva

Poznavanje postupaka izradbe osnovnih

pletiva

Poznavanje elemenata pletiva, shema

lijeganja, svojstva u odnosu na sastav


Poznavanje načina izradbe osnovnih

vezova

Prednosti i nedostaci oplemenjivanja za

nošenje i održavanje proizvoda

Materijali za podstavu, umeci, zatvarači,

modni pribor

Zahtjevi vezani za proizvodno-tehnički

pribor, mogućnosti uporabe

Izradba na ravnopletaćim strojevima

Izradba na kružnopletaćim strojevima

Izradba na strojevima s kukastim iglama

Izradba na strojevima s jezičastim iglama

Struktura dvostrano desnog (DD) pletiva

Struktura desno-lijevog (DL) pletiva

Struktura križno dvostrano desnog (KDD)

pletiva

Struktura lijevo-lijevog (LL) pletiva

Lančić, triko, sukno, atlas, keper, polusaten i

saten vez

8.

9.

10.

Osnovina pletiva

Proračuni strojeva za pletenje, pletiva i pletenih proizvoda

Pribor u izradbi pletiva

Uvid u strukturu pletiva

Poznavanje konstrukcije pletiva s

obzirom na sastav

Poznavanje proizvodno-tehničkog i modnog pribora i njegove funkcije s obzirom na uporabnu vrijednost

Puna osnovina pletiva - jednosnovina i višeosnovina

Proračun mase 1 m2 pletiva

Proračun duljine niti

Materijali za podstavu, umeci, zatvarači, modni pribor

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

2.

3.


4.

Izradba kulirnih pletiva

Izradba osnovnih pletiva

Uzorkasta kulirna pletiva i

vezovi

Osovina pletiva

Poznavanje postupaka izradbe kulirnih

pletiva

Poznavanje postupaka izradbe osnovnih

pletiva

Poznavanje primjene veza spajanjem

boja, načinom izrade, pravila

premještanja, crtanje uzornica, reljefnim
efektima, načinom izradbe lica i naličja
pletiva, načinom izradbe veza na interlok

stroju, nabornih efekata i načinima

prikazivanja

Razvijanje točnosti, urednosti, sustavnosti

i kreativnosti


Poznavanje tehnike programiranja

izradom uzornica

Postupci izradbe kulirnih pletiva na

ravnopletaćim i kružnopletaćim strojevima

Postupci izradbe osnovnih pletiva na

strojevima s kukastim i s jezičastim iglama

Uzorkasti vezovi u jednostranom kulirnom

pletivu:

- plativni, interzije, višebojni podliježni, podstavljeni, pliš, krzneni, rupičasti i naborni

Uzorkasti vezovi u dvostrano desnom pletivu

- rebrasti, naborni, valoviti transfer i višebojni

Uzorkasti vezovi u križno-dvostrano desnom

pletivu:

- višebojni, rebrasti, naborni i valoviti;

Uzorkasti vezovi u lijevo-lijevom pletivu:

- naborni, plošni žakard i višebojni

Uzorkasta osovina pletiva:

- pliš, podstavna, s potkom, rupičasta

5.

6.


7.

Proračuni strojeva za pletenje

i pletenih proizvoda

Konstrukcija pletene odjeće


Ispitivanje u izradbi pletene odjeće

Poznavanje parametara za proračun

Pregled tehnike krojenja

Sposobnost prepoznavanja krojno-

tehničkih elemenata

Poznavanje smjernica za izradbu krojnih

slika

Sposobnost proračuna potrebnog

materijala za pletenje

Sposobnost samostalne izradbe programa

pletenja


Poznavanje kontrole materijala prilikom ulaza u proizvodnju

Poznavanje raznih aspekata kontrole proizvoda
Uvid u vezu između kontrole proizvodnje sa tehničkih i ekonomskih gledišta

Proračun učinka stroja i utroška materijala za

izradbu pletenih proizvoda

Osnove anatomske građe tijela

Mjere i mjerni odnosi

Idejne skice pletene odjeće

Standardi

Konstrukcija i izradba temeljnog kroja za

mušku, žensku i dječju vestu, suknju, haljinu,

šal, kapu, rukavicu i čarapu

Konstrukcija dodatnih dijelova i aplikacija

Proračun oblikovanog pletiva

Izradba programa pletenja prema modelu

Programiranje izradbe pletiva

Izradba pletiva

Glačanje, sastavljanje, ručna doradba i pakovanje
Mjere:

- širina, dužina

- gustoća i masa 1 m2

Propisi o mjerama

Obradba oblika

Izvedba ukrasa

Ekonomski aspekti:

- vrijeme, troškovi, reklamacije

2. Tehnološke vježbe

2.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

br

I.

II.

III.

Ukupno

1.

2.

3.

4.


5.

6.

Osnove tehničkog crtanja

Osnove proizvodne tehnike

Osnove procesa pletenja

Vježbe:

- ručnog pletenja,

- strojnog pletenja

Ispitivanje kakvoće proizvoda

Odijevanje i moda

20

10

40

-

-

-

-

-

-

-

20

50

-

-

-

-

-

30

36

30

20

10

40

20

80

36

30

UKUPNO SATI

70

70

96

236

2.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

2.
3.

Osnove tehničkog crtanja

Osnove proizvodne tehnike

Osnove procesa pletenja

Sposobnost pisati prema normama

Umijeće stručnog rukovanja potrebnim

crtaćim priborom

Uvid u informativni sadržaj tehničkog

crteža

Sposobnost čitanja tehničkih crteža

Objasniti tehniku izradbe pomoću crtanja

Uvid u vezu između svojstava materijala i

tehnika glačanja

Sposobnost prikazivanja osnovnih

postupaka u pletenju

Normirana slova i brojke sa šablonama

Linije u crtežima

Unošenje mjera u crteže

Crtanje temeljnog kroja

Prijenos kroja s crteža na prirodnu veličinu

Vođenje niti

Tehnike izradbe pletiva

Tehnike glačanje

Grafički prikaz postupaka pletenja jezičastom i kukastom iglom

Grafički prikaz očica

Grafički prikaz prepleta niti

Grafički prikaz patrona

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.Vježbe:

- ručnog pletenja

- strojnog pletenja

Poznavanje svojstava i vrsta očica i načina izradbe ručnim i strojnim postupkom Ručno pletenje:

- izradba raznih vrsta očica i prepleta žičanom iglom

Strojno pletenje:

- vježbe izradbe očica i prepleta na učilima

- vježbe na ručnom stroju i automatiziranom stroju

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

2.
3.

Vježbe strojnog pletenja

Ispitivanje kakvoće proizvodaOdijevanje i moda

Poznavanje programskog jezika i izradbe

programa pletenja

Poznavanje zakonskih propisa

određivanja pojedinih parametara

Sposobnost utvrđivanja vrste materijala

na temelju svojstava

Upoznavanje sa stručnim pojmovima

Poznavanje osnovnih oblika odjeće

Pregled odijevanja po stilskim epohamaPojam o vezi oblika odijevanja sa

materijalom, linijom i bojom

Sposobnost interpretirati tendencije iz

modnih izvješća

Uzorkovanje na elektronskim strojevima

Određivanje parametara pletiva:

- sirovinskog sastava, gustoće, duljine očica, mase 1 m2, skupljanja, čvrstoće, finoće pređe

Analiza prepleta

Utrošak materijala

Određivanje pojmova:

- moda, stil, odjeća

Prikaz različitih vrsta pletene odjeće

Kronološki redoslijed europskih stilskih

epoha

Oblici odijevanja i detalji karakteristični za

pojedine epohe

Utjecaj i djelovanje materijala na oblike

odijevanja u različitim stilskim epohama i u

aktualnoj modi

Tendencije mode u pogledu materijala,

oblika, linija i boja

3. Stručni račun

3.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

1.

2.

3.

4.

5.

Matematičke i računske osnove

Izračunavanje plaća

Izračunavanje materijala

Izračunavanje vlastitih troškova

Izračunavanje kamata

70

-

-

-

-

-

10

10

15

-

-

7

20

-

5

70

17

30

15

5

UKUPNO SATI

70

35

32

137

3.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Računske operacije Osnovne računske operacije: razlomak, postotak, proporcionalnost, osnovne jedinice mjere i veličine te njihova pretvorba, računski obuhvat pojedinih tehnoloških faza, tabelarni prikazi, obrazloženje rezultata računanja Udjeli masa u mješavinama vlakana, finoća pređe i konca, preračunavanje numeracija, gustoća tkanine, masa robe (tekući i kvadratni metar), gustoća pletiva, izračunavanje materijala za proizvodnju pletiva (količina, masa, troškovi) usporedno izračunavanje

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.
2.

3.

Izračunavanje materijala
Izračunavanje plaće

Izračunavanje troškova

Računski obuhvati, tehnološke činjenice
Izračunati utrošak radnog vremena i plaću

Poznavanje sastava materijalnih troškova, troškova izrade

Izračunati troškove jednog izratka ili proizvodne serije

Pletiva:

- utrošak materijala s obzirom na gustoću, širinu, dužinu i masu robe po tekućem i kvadratnom metru

Oplemenjivanje:

- promjene u masi, dužini i širini

Vrijeme proizvodnje jednog izratka, radno vrijeme pletenja uzimajući u obzir zadano vrijeme i broj komada

Plaća po komadu, satu, danu i mjesecu (bruto i neto plaća)

Pojedinačni materijalni troškovi, zajednički materijalni troškovi

Pojedinačni troškovi izrade uzimajući u obzir plaću i vrijeme, zajednički troškovi izrade, ukupni troškovi izrade

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.
2.3.

Izračunavanje materijala
Izračunavanje plaćaIzračunavanje kamata

Izračunavanje materijala i pribora

Izračunati otpad materijala
Razdioba udaljenosti i plohe

Izračunavati razne vrste plaćaIzračunavati kamate

Potrebna količina materijala za izratke i

proizvodne serije - različiti materijali

Izračunavanje potrebne količine materijala za

proširenu obradbu

Utrošak proizvodno-tehničkog i modnog

pribora za pojedine komade i serije,

izračunavanje otpada materijala (apsolutne i

relativne vrijednosti)

Broj dugmadi, razmak između dugmadi

Međuprostori kod uzoraka

Plaće po vremenu

Plaće po akordu

Plaće po premiji

Plaće po grupama

Porezi, odbici, doplaci

Kamate, glavnica, kamatna stopa, rok

IV. NASTAVNI PLAN NAUKOVANJA

Nastavni plan naukovanja temeljen je na procjeni potrebnog vremena za savladavanje znanja i vještina neophodnih za ovo zanimanje kao i na duljini trajanja nastave u pojedinoj školskoj godini.

Nastavni plan

Nastavni predmeti

Sati godišnje

I.

II.

III.

A. Praktični dio naukovanja

1080

1080

960

B. Stručno-teorijski dio naukovanja

280

280

256

1. Tehnologija zanimanja

140

175

128

2. Tehnološke vježbe

70

70

96

3. Stručni račun

70

70

32

UKUPNO A + B

1360

1360

1216

V. METODIČKE NAPOMENE

Nastavni program naukovanja je okvirni, pa će obrtnička škola zajedno s obrtnicima izraditi izvedbene programe.

Praktični dio naukovanja, tehnologija zanimanja i stručni račun programirani su tako da čine smisaonu cjelinu u kojoj se sadržaji međusobno nadopunjuju.

U odabiru sadržaja nastavnog programa korišten je princip egzemplarnosti. Pri izradbi izvedbenog programa treba uvažavati posebitosti radionica u školi i obrtničkih radionica ne narušavajući pri tom osnovnu strukturu okvirnog programa. Izvedbeni program mora biti konkretniji, odnosno detaljniji, a sadržaj se raspoređuje sukladno školskom kalendaru.

Izvedbenim programom konkretno treba reći koji se dio programa izvodi u školi, odnosno školskoj radionici, a koji kod obrtnika.

Preporuča se podijeliti naučnike u skupine i odrediti raspored i boravak svake pojedine skupine u školi s tim da se utvrdi vremenski blok za boravak u školi i kod obrtnika s kojim naučnik ima sklopljen ugovor o naukovanju. Dimenzija bloka uvjetovana je vremenom potrebnim za ostvarivanje teorijskog dijela naukovanja i vježbi kao i vremenom potrebnim za realizaciju razlike praktičnog dijela programa u školskoj radionici.

Praktični dio programa treba najvećim dijelom realizirati kod obrtnika. Stručni učitelj koji realizira praksu mora imati majstorski ispit ili priznati majstorski status. Na praksi učenik vodi dnevnik rada.

Teorijski dio naukovanja i vježbe ostvaruju nastavnici s visokom ili višom stručnom spremom koji su završili studij na Tekstilno-tehnološkom fakultetu tekstilno-mehaničkog smjera, odnosno tekstilnog smjera za odgovarajuća područja programa. To pretpostavlja timski rad s unutarnjom podjelom rada prema znanju i sposobnostima pojedinih stručnjaka.

VI. POMOĆNIČKI ISPIT

Ispit se sastoji od praktičnog i teorijskog dijela.

Okvirni sadržaj iz praktičnog dijela ispita, kojim ispitanik dokazuje stečena praktična znanja i vještine, može se definirati ovako:

Izradba pletenog odjevnog predmeta u roku od maksimalno 24 sata, npr:

Radnim probama dokazati stečena znanja i vještine kroz najdulje 8 sati. U okviru ovog vremena kandidat je dužan obaviti do 5 radnih proba, koje mogu biti npr:

Sadržaji iz teorijskog dijela ispita utvrđuju se iz područja stručnog računa, tehnologije struke i tehnoloških vježbi. Tako, na primjer, ispitna pitanja se mogu formulirati iz ovih sadržaja:

Klasa: 311-01/96-01/674

Urbroj: 526-01-96-25

Zagreb, 23. kolovoza 1996.

Ministar

Davor Štern, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.