Zakoni i propisi - Pravni savjeti Stručno-teorijski dio programa (naukovanje) za zanimanje STAKLAR
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93), ministar gospodarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa donosi

STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA

(NAUKOVANJE)

ZA ZANIMANJE STAKLAR

I. DVOJNI SUSTAV OBRAZOVANJA ZA POTREBE OBRTNIŠTVA

Osnovna karakteristika dvojnog sustava obrazovanja je odvojenost općeobrazovnog od stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa naukovanja.

Nastava stručno-teorijskih sadržaja naukovanja ostvaruje se u obrtničkoj i drugim srednjim strukovnim školama. Praktični dio naukovanja izvodi se kod obrtnika i u obrtničkoj školi. Nastavni proces organizacijski i programski treba postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke. Kako su obrtnička zanimanja vrlo raznolika nemoguće je propisati jednoobrazni pristup organiziranju i izvođenju nastave pa je naukovanje moguće organizirati uz primjenu najraznovrsnijih organizacijskih rješenja, uzimajući u obzir posebnosti pojedinih zanimanja, a što se utvrđuje izvedbenim programom.

Modeli organizacije nastave vrlo su često bitno različiti od modela koji se primijenjuju za općeobrazovne sadržaje.

Ovi načini omogućuju veću racionalnost obrazovanja. Važna je karakteristika dvojnog sustava obrazovanja, da je završetak naukovanja odvojen od općeobrazovnog dijela programa.

Naukovanje završava polaganjem pomoćničkog ispita.

II. OPĆI I POSEBNI CILJEVI OBRAZOVANJA

Svrha i cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtničkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da po završetku naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće na razini pomoćničkog zvanja.

U skladu s navedenim određuju se sljedeći opći ciljevi naukovanja:

Posebni dijelovi obrazovanja za zanimanje staklar odnose se na stjecanje sljedećih znanja i vještina:

III. NASTAVNI PROGRAM NAUKOVANJA

A. Praktični dio naukovanja

Redni broj

Opis obrazovanja

(posebni ciljevi)

Znanja i vještine koje se moraju usvojiti

(sadržaji programa)

Raspored po polugodištima

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

1.

Zaštita na radu, sprječavanje nesreća, te ekološki zahtjevi Primjena zakonskih i pogonskih propisa o zaštiti na radu

Objasniti propise, koji se odnose na nositelje osiguranja za slučaj nezgode

Opisati ljudski faktor izazivanja nezgoda i uzroke za nezgode, tipične za ovo zanimanje

Opasnosti od električne struje

Ostali izvori opasnosti i pružanje prve pomoći

Moguća onečićenja okoline i postupak s otpadom


+

+

+

+

+

+


+


+

+

+


+


+

+

+

+


+

+

+

+

+

+


+

+

+

+

+

+


+

+

+

+

+

+

2.

Upoznavanje s radionicom Organizacija rada u radionici

Osnovni pojmovi o nabavi, izradbi, prodaji i upravljanju

Upoznavanje, korištenje, podešavanje, održavanje alata, strojeva, uređaja i naprava

+

+

+

+
+
+
+
+

3.

Čitanje nacrta i izradba skica Čitati skice i nacrte, te njihova izradba

Mjerenje

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4.

Obradba i preradba stakla, te oblikovanje staklenih proizvoda Razlikovanje pojedinih vrsta stakla i proizvoda

Transportiranje i skladištenje stakla i staklenih proizvoda

+

++


+


+


+


+

5.

Uramljivanje slika Lijepljenje, rezanje i ukrašavanje letvica za slike

Izradba paspartua

Navlačenje, napinjanje, uokviravanje i uramljivanje slika

Pozlaćivanje i bojenje

+

+

+


+

+
+

+

6.

Obradba, preradba i zaštita drva Najvažnije vrste i svojstva drveta, te drvenih materijala

Transport, skladištenje i stavljanje drva i drvenih proizvoda na palete

Rukovanje mjernim i rezaćim priborom

Rad s ručnim pilama, blanjalicama, bušilicama, dlijetima i turpijama

Izradba jednostavnih spojeva

Odabir drva i drvenih materijala

Izradba spojeva i drvenih okvira

Zaštitna sredstva za drvo

Zaštita drva+

+

+

+

++
+

++

+
+

7.

Obradba, preradba i zaštita metala Svojstva i primjena najvažnijih metalnih materijala

Transport i skladištenje metalnih proizvoda

Mjerenje, rezanje, turpijanje i bušenje

Izradba metalnih spojeva

Urezivanje navoja

Odabir i obradba metalnih profila

Spajanje lakih metala

Zaštita protiv korozije

Odabir i ugradnja građevinskih metalnih dijelova

Ugradnja metalnih prozorskih okvira

+

+

++

+

+


+

++

+

+

+

+

+

8.

Obradba i preradba plastičnih materijala Svojstva i primjena najvažnijih plastičnih materijala

Transport i skladištenje plastičnih materijala

Rezanje, piljenje, bušenje, lijepljenje, varenje i oblikovanje termoplasta

Izradba kutnih spojeva

Obradba duroplasta

+

+


++
+

+

9.

Brtvljenje, lijepljenje i izoliranje Svojstva, primjena, skladištenje i rukovanje najvažnijim sredstvima za brtvljenje, lijepljenje i izoliranje

Miješanje i pripremanje sredstava za lijepljenje i brtvljenje

Izrađivanje dijelova, rezanje, lijepljenje i varenje profila brtvljenja

Obradba i primjena izolacijskih materijala+


+
+

+

+

+

+

10.

Ukrasno ostakljivanje Izradba crteža i šablona

Odabir materijala

Izrezivanje i stavljanje stakla, te optočavanje olovom

Izradba mesinganih i aluminijskih ostakljenja

Lijepljenje i stabiliziranje ukrasnih ostakljenja

Transport i ugradnja ukrasnih ostakljenja

Konačno dovršavanje ukrasnih ostakljenja

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+

+

11.

Izradba konstrukcija od prednapregnutog stakla Određivanje dimenzija dijelova staklenih konstrukcija

Izrezivanje i ugradnja držača

Transportiranje i montaža dijelova konstrukcija

Ugradnja dijelova okova, usmjeravanja, podešavanja i ispitivanje njihove funkcije

Mjerenje i izrezivanje stakla, te obradba rubova

Usmjeravanje i fiksiranje staklenih dijelova

Izradba staklenih spojeva za kutove pomoću ljepila - cementa za staklo

Čišćenje staklenih spojeva

+

+

+

+


+

+

+

+

12.

Ugradnja montažnih dijelova i proizvoda Transportiranje proizvoda

Odabir sredstava za učvršćivanje, brtvljenje i izoliranje

Priprema mjesta montaže

Ugrađivanje, podešavanje i učvršćivanje proizvoda

Izoliranje i brtvljenje priključaka

Ugradnja uređaja za provjetravanje

Kontrola ugradnje i funkcioniranje

+

+

+

+

++


+

+

B. Stručno-teorijski dio naukovanja

1. Tehnologija zanimanja

1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Redni

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

1.

Kemijske i fizikalne osnove

40

-

-

40

2.

Materijali

40

10

-

50

3.

Obradba i preradba stakla

50

45

-

95

4.

Izradba okvira za prozore

-

60

50

110

5.

Ukrasno ostakljivanje

-

30

-

30

6.

Staklene konstrukcije

-

30

38

68

7.

Uramljivanje slika

10

-

-

10

8.

Strojevi za obradbu drveta

-

-

40

40

UKUPNO SATI

140

175

128

443

1.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Kemijske i fizikalne osnove Opisati osnovne kemijske pojmove Atomi, molekule, periodni sustav, kemijske veze, struktura kristala, smjese, otopine, kiseline, baze, soli, oksidacija i redukcija, organski spojevi i njihova sistematizacija, adicija, supstitucija i polimerizacija
Opisati osnovne fizikalne pojmove Masa, sila, gustoća, čvrstoća, pritisak, tlak, savijanje, tvrdoća, rastezanje na toplini, svjetlo, prolaz svjetla, Ohmov zakon, rad, učinak i stupanj djelovanja
Opisati osnovne pojmove alata Djelovanje klina, poluga, moment sile

2.

Materijali Opisati dobivanje stakla, svojstva i primjenu Sirovine za dobivanje stakla, priprema smjese, taljenje, postupci za dobivanje raznih vrsta stakla i njegovih proizvoda (puhanje, lijevanje, izvlačenje), najčešće greške u staklu.

Standardizacija stakla, debljina i druge mjere

Osnovna znanja o drvu i drvnim materijalima Struktura drveta. Vlažnost i njeno određivanje, gustoća, tvrdoća, čvrstoća, obradivost i osnovni zahtjevi za primjenu.

Najvažnije vrste drva za izradu prozora.

Balvani, daske i grede (trgovački oblici i kakvoća rezanog drva) Struktura šperploča, drvenih vlaknastih ploča i drugih, greške i bolesti drva, biljne i životinjske štetočine i zaštita,. skladištenje drveta i drvnog materijala.

Osnovna znanja o metalima u staklarstvu Željezo, čelik, olovo, aluminij i drugi metali, koji se rabe u staklarstvu. Obradba metala (valjanje, prešanje, izradba profila itd.), korozija i zaštita od korozije, tehnike spajanja metala (elastični, nepokretni i pokretni spojevi) lemljenje, vijčani spojevi, alati za obradbu metala (turpije, bušilice, pile, svrdla, brusilice, ključevi, odvijači i dr.)
Poznavanje osnovnih vrsta plastičnih materijala Duroplasti, termoplasti i njihova svojstva (postojanost forme, prozirnost i sl.), oblici (ploče, folije, i sl.), uporaba u staklarstvu, skladištenje, zaštita okoliša
Poznavanje materijala za brtvljenje i njihove primjene Podjela materijala za brtvljenje prema svojstvima:

  • materijali koji stvrdnjavaju
  • materijali koji ostaju plastični i
  • materijali koji ostaju elastični

Predobradba i naknadna obradba, te područje primjene materijala za brtvljenje

Vrste profila za brtvljenje

3.

Obradba i preradba stakla Poznavanje ručnog alata i područje uporabe Rezač stakla, staklarska kliješta, krivuljar, kutomjer, letvica za rezanje, utori za rezanje. Postupak rezanja, lomljenje rubova
Poznavanje uobičajenih vrsta prozorskih krila Okretno, preklopno i kombinirano prozorsko krilo
Poznavanje postupaka ostakljivanja i normi Postupci i sustavi ostakljivanja, spajanja rubova, tehničke norme i odredbe na gradilištima, propisi o ostakljivanju, ugradbeni proizvodi od stakla, okviri, okovi
Ostakljivanje krova Oblici krovova, ugradbeni stakleni elementi, materijali i profili za brtvljenje, konstrukcije okvira, propisi i norme
Poznavanje postupaka obradbe stakla Brušenje i poliranje površine stakla, brušenje rubova, faceta i ploha, greške u brušenju, strojevi i sredstva za brušenje i poliranje. Tehnike, postupak i alat za bušenje. Tehnike piljenja i alat, te strojevi

4 .

Uramljivanje slika Poznavanje osnova slikarskih tehnika i uramljivanje Razlikovne karakteristike stilova u slikarstvu i grafici. Razlikovne karakteristike osnovnih tehnika slikanja i kriteriji uramljivanja (letvice, papir, karton, staklo). Izradba okvira za sliku (redoslijed rada, strojevi i uređaji). Izradba paspartua

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Materijali Poznavanje svojstava i uporaba ljepila za drvo Vrste ljepila (disperziona, kondenzaciona, reakciona), postupak lijepljenja i područja uporabe

2.

Obradba i preradba stakla Objasniti oplemenjivanje površine stakla Tehnike oplemenjivanja, izradba stakla za ogledala, matiranje, jetkanje, izradba "ledenih" šara
Poznavanje preoblikovanja stakla Postupci savijanja i presvođenja. Izradba i preradba staklenog kamena. Ugradnja plastičnih ploča, učvršćivanje, brtvljenje, izbor debljine

3.

Izradba okvira za prozore Poznavanje jednostavnih spojeva za izradu okvira Okviri za prozore i okviri za slike
Poznavanje alata za obradbu drveta Poznavanje zadaće prozora Piljenje, blanjanje, bušenje, turpijanje, tokarenje. Prostorija, otvori u prostoriji, osvjetljenje, ventilacija, zaštita od buke, termička zaštita, zaštita od atmosferilija i drugo
Poznavanje vrsta prozora prema načinu izradbe i konstrukciji Vrste krila prozora, dijelovi, jednostavno, izolacijsko, dvostruko ostakljivanje. Konstrukcijski sustavi i prozorski okovi
Položaj prozora na vanjskom zidu Vrste prirubnica, mjere, kontrola mjerenja, učvršćivanje, odvod vode, brtvljenje
Funkcija spojeva raznih vrsta i od raznih materijala Spojevi na zatik, svornjak i klin, spoj lijepljenjem, način izvedbe i rada. Fizički i funkcionalni zahtjevi ugrađenih profila

4.

Ukrasno ostakljivanje Razvoj i vrste ukrasnog ostakljivanja Povijesni podaci, ostakljivanje s olovom, mesingom, aluminijem i ljepivim metalnim trakama
Poznavanje alata za olovno ostakljivanje i područja uprabe Dijamant sa šablonom, olovni nož, uređaj za utrljavanje, čekić, lemilica itd.
Poznavanje osnovnih pojmova izradbe olovnih profila Peć za taljenje olova, kalupi za lijevanje i lijevanje, vrste profila
Izradba jednostavnog olovnog ostakljivanja Radni nacrt, presjek stakla, tehnike nanošenja olova, tehnika lemljenja

5.

Staklene konstrukcije od prednapregnutog stakla Poznavanje izrade, svojstva i primjene prednapregnutog stakla Prednapregnutost, normativi mjera, okviri, oznake za smjer pričvršćivanja, sustavi stavljanja okvira, tipovi učvršćivanja, načini ugradnje
Poznavanje pričvršćivanja vrata i konstrukcija od stakla Okretna vrata, njihalna vrata, klizna vrata, preklopna vrata i karusel vrata.

Postupak mjerenja i normiranje mjere (građevni, mjerni, list)

Specijalne konstrukcije Tuš kabine, pregradni zidovi, ograde i sl.
Poznavanje sigurnosnih propisa Propisi o označavanju, o sprječavanju nesreća, norme

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Izradba okvira prozora Prozor za termičku izolaciju Provodljivost topline, prijenos topline, zaštitno staklo
Prozor za zaštitu od buke Buka i njeno mjerenje, prigušivanje buke
Odabir presjeka profila Statički zahtjevi (tablice, norme), pritisak vjetra
Poznavanje kvalitetnih zahtjeva za drvo pri izradbi prozora Postojanost oblika, otpornost na atmosferilije, mogućnost obradbe i lijepljenje
Poznavanje zaštite drvenih okvira Pripremni radovi, premazivanje, zaštita prskanjem, uronjavanjem i plutanjem. Sigurnosne mjere pri radu

2.

Strojevi za obradbu drveta Poznavanje pogona, funkcije strojeva i alata za obradbu drveta Trofazni elektromotor, prijenosni mehanizmi, osnove pneumatike i hidraulike. Vrste strojeva za obradbu drveta (strojevi za piljenje, blanjanje, glodanje, bušenje, brušenje i dr.). Alati na pojedinim strojevima

3.

Staklene konstrukcije od neprednapregnutog stakla Poznavanje najvažnijih staklenih konstrukcija Akvariji, vitrine, izlozi, viseća ostakljenja, stakleni regali, staklenici, industrijska ostakljenja, stakleni zidovi, zimski vrtovi, betonska ostakljenja
Planiranje jednostavne staklene kontrukcije Želje korisnika, svojstva materijala, veziva, okovi, pomoćna sredstva, liste materijala, nacrt
Poznavanje stakla za konstrukcije i područje primjene Staklo za ogledalo, lijevano staklo, profilno staklo, sigurnosna stakla
Poznavanje obradbe rubova za staklenu konstrukciju Brušenje, poliranje, klinovi
Izbor okova i sredstva za spajanje Stakleni cement, stakleno ljepilo, profili, brtvila (kriteriji izbora)
Poznavanje stabilizacije staklenih konstrukcija Konstrukcije okvira, stabilizaciona stakla, okovi i njihova upraba
Poznavanje sigurnosnih propisa za staklene konstrukcije Propisi o sprječavanju nesreća, propisi o izradbi, građevinske odredbe

2. Tehnološke vježbe

2.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

1.

Osnove tehničkog crtanja

70

-

-

70

2.

Stručno crtanje

-

40

32

72

3.

Ukrasno ostakljivanje

-

30

-

30

UKUPNO SATI

70

70

32

172

2.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Osnove tehničkog crtanja Sposobnost pisanja i crtanja prema normama Pribor i sredstva za tehničko crtanje, normirana slova i brojke, formati crteža, linije, mjere i kotiranje
Sposobnost crtanja osnovnih geometrijskih konstrukcija Okomice, trokuti, mnogokuti, upisana i opisana kružnica, tangente, kružni luk, krug, određivanje središta kruga, konstrukcija elipse, zlatni rez. podjela ploha, konstrukcija kuteva
Crtanje tijela i proizvoda u raznim projekcijama Pregled sprijeda, sa strane, odozdo, vertikalni presjek, trisekcijska projekcija, horizontalni presjek, izometrijska i dimetrijska projekcija, kosa projekcija
Slobodno crtanje ploha i tijela Prostoručno crtanje ravnih i zakrivljenih ploha, kocke, cilindara i prizmi

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Stručno crtanje Sposobnost prikazivanja jednostavnih konstrukcija prozora Profili krila prozora, slijepi profili, kutni spojevi, standardizirani prozori
Izradba radnih nacrta Jednostavno olovno ostakljivanje, presjek stakla. Konstrukcija staklenih vrata od prednapregnutog stakla, konstrukcija tuš kabine, pregradnih zidova i ograde. Projekcije i presjeci staklenih zidova

2.

Ukrasno ostakljivanje Sposobnost oblikovanja jednostavnih ukrasnih ostakljenja i izradba radnih nacrta Skice, nacrti, radni crteži i planovi jednostavnih ukrasnih ostakljenja. Oblikovanje sa staklom u boji, interzije. Osnove tehnike slikanja na staklu: konture, prevlake, šatiranje, nanos boje, brisanje, spaljivanje. Konstrukcija podjele ploha, arci i njihovi formati. Konstrukcije raznih geometrijskih tijela

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Stručno crtanje Sposobnost prikazivanja staklenih konstrukcija od neprednapregnutog stakla Akvarij, vitrine, izlozi, viseća ostakljenja, stakleni regali, stakleni regali, staklenici, industrijska ostakljenja, stakleni zidovi, zimski vrtovi i sl.
Standardizirane staklene konstrukcije
Sposobnost prikazivanja prozora i vrata Konstrukcije prozora na njihanje, na guranje i prozora za nadsvjetlo. Konstrukcija prozorskih vrata

3. Stručni račun

3.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

1.

Matematičke i računske osnove

70

-

-

70

2.

Izračunavanje plaća

-

10

8

18

3.

Izračunavanje materijala

-

15

20

35

4.

Izračunavanje troškova

-

10

-

10

5.

Izračunavanje kamate

-

-

4

4

UKUPNO SATI

70

35

32

137

3.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Matematičke i računske osnove Osnovne računske operacije - razlomak, postotak, proporcionalnost, osnovne jedinice mjera i veličina, te njihova pretvorba

Linearne jednadžbe

Izračunavanje površina, volumena i masa

Grafički i tablični prikazi

Osnovne računske operacije, potencije, korijeni, razlomci, relativni i opći brojevi, znakovi za formule, SI jedinice, sume, produkti, jednadžbe s kvocijentima, preuređenje jednadžbi, direktan i indirektan odnos, postoci, preračunavanje mjera, mjerenja u visokogradnji, opseg (kvadrat, pravokutnik, pravokutni trokut, kružnica), Pitagorin poučak, računanje volumena i oplošja (kocka, kvadar, valjak), izračunavanje mase, koordinatni sustav, dijagrami

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Izračunavanje materijala Računski obuhvati tehnoloških činjenica Izračunavanje potrebne količine stakla za ostakljivanje jednostavnijih prozora i iskoristivost materijala. Na osnovi zadanih mjera izračunati potrebnu količinu stakla za akvarije, izloge, staklene regale, staklenike, staklene zidove i sl. Na osnovi nacrta izračunati potrebnu količinu materijala.

2.

Izračunavanje plaće Izračunati utrošak radnog vremena i plaću Vrijeme proizvodnje jednog izratka i plaću po komadu, satu, danu i mjesecu

3.

Izračunavanje troškova Poznavanje sastava materijalnih troškova, troškova izradbe ili usluga Pojedinačni materijalni troškovi, zajednički materijalni troškovi. Pojedinačni troškovi izradbe ili usluge uzimajući u obzir i plaću, te vrijeme (npr. izračunati troškove uramljivanja slika). Zajednički troškovi izradbe, ukupni troškovi izradbe

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Izračunavanje materijala Računski obuhvati tehnoloških činjenica Izračunavanje utroška materijala za ukrasna ostakljenja prema nacrtu. Proračun otpada materijala. Izračunavanje utroška drva i drugih materijala za izradu prozorskih okvira raznih izvedbi

2.

Izračunavanje plaća Izračunati razne vrste plaća Plaće po vremenu, akordu, premiji, skupinama, porezi, odbici, doplaci

3.

Izračunavanje kamata Izračunavati kamate Kamate, glavnica, kamatna stopa, rok

IV. NASTAVNI PLAN NAUKOVANJA

Nastavni plan naukovanja temeljen je na procjeni potrebnog vremena za savladavanje znanja i vještina koji su neophodni za ovo zanimanje kao i na duljini trajanja nastave u pojedinoj školskoj godini.

Nastavni plan

Nastavni predmeti

Sati godišnje

I.

II.

III.

A. Praktični dio naukovanja

1080

1080

960

B. Stručno-teorijski dio naukovanja

280

280

192

1. Tehnologija zanimanja

140

175

128

2. Tehnološke vježbe

70

70

32

3. Stručni račun

70

35

32

UKUPNO A + B

1360

1360

1152

V. METODIČKE NAPOMENE

Nastavni program naukovanja je okvirni, pa će svaka obrtnička škola zajedno s obrtnicima izradbiti izvedbene programe. Pri tome se mora voditi računa da zanimanje obuhvaća više vrsta poslova (staklarske i drvodjelske), pa nastaju programske razlike koje je potrebno prevladati radi cjelovitog stjecanja zanimanja. O tome se je vodilo računa i kod izradbe okvirnih programa, a posebno praktičnog dijela naukovanja.

Praktični dio naukovanja, tehnologija struke i stručni račun programirani su tako da čine smisaonu cjelinu u kojoj se sadržaji međusobno nadopunjuju.

U odabiru sadržaja nastavnog programa korišten je princip egzemplarnosti. Pri izradbi izvedbenog programa treba uvažavati specifičnosti radionica u školi i obrtničkih radionica ne narušavajući pri tom osnovnu strukturu okvirnog programa. Izvedbeni program mora biti konkretniji, odnosno detaljniji, a sadržaj se raspoređuje sukladno školskom kalendaru.

Izvedbenim programom konkretno treba reći koji se dio programa izvodi u školi, odnosno školskoj radionici, a koji kod obrtnika.

Preporuča se naučnike podijeliti u skupine i odrediti raspored i boravak svake pojedine skupine u školi s tim da se utvrdi vremenski blok za boravak u školi i kod obrtnika s kojim naučnik ima sklopljen ugovor o naukovanju. Dimenzija bloka uvjetovana je vremenom potrebnim za ostvarivanje teorijskog dijela naukovanja i vježbi kao i vremenom potrebnim za realizaciju razlike praktičnog dijela programa u školskoj radionici.

Praktični dio programa treba najvećim dijelom realizirati kod obrtnika. Stručni učitelj koji realizira praksu mora imati majstorski ispit ili priznati majstorski status. Na praksi učenik vodi dnevnik rada.

Teorijski dio naukovanja i vježbe ostvaruju profesori određene struke i to: dipl. ing. graditeljstva, dipl. ing. drvne industrije i staklar s majstorskim statusom.

VI. POMOĆNIČKI ISPIT

Ispit se sastoji iz praktičnog i teorijskog dijela.

Praktični rad može trajati najviše 35 sati, a zadaće mogu biti:

Radne probe mogu trajati 8 sati. kroz ovo vrijeme mogu se organizirati najviše tri radne probe, koje mogu biti:

Sadržaji iz teorijskog dijela utvrđuju se iz područja stručnog računa, tehnologije zanimanja i tehnoloških vježbi. Tako se, na primjer, pitanja mogu formulirati iz:

Klasa: 311-01/96-01/674

Urbroj: 526-01/96-30

Zagreb, 23. kolovoza 1996.

Ministar

Davor Štern, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.