Zakoni i propisi - Pravni savjeti Stručno-teorijski dio programa (naukovanje) za zanimanje STOLAR
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93), ministar gospodarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa donosi

STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA

(NAUKOVANJE)

ZA ZANIMANJE STOLAR

I. DVOJNI SUSTAV OBRAZOVANJA ZA POTREBE OBRTNIŠTVA

Osnovna karakteristika dvojnog sustava obrazovanja je odvojenost općeobrazovnog od stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa naukovanja.

Nastava stručno-teorijskih sadržaja naukovanja ostvaruje se u obrtničkoj i drugim srednjim strukovnim školama. Praktični dio naukovanja izvodi se kod obrtnika i u obrtničkoj školi. Nastavni proces organizacijski i programski treba postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke. Kako su obrtnička zanimanja vrlo raznolika nemoguće je propisati jednoobrazni pristup organiziranju i izvođenju nastave pa je naukovanje moguće organizirati uz primjenu najraznovrsnijih organizacijskih rješenja, uzimajući u obzir posebnosti pojedinih zanimanja, a što se utvrđuje izvedbenim programom.

Modeli organizacije nastave vrlo su često bitno različiti od modela koji se primijenjuju za općeobrazovne sadržaje.

Ovi načini omogućuju veću racionalnost obrazovanja. Važna je karakterisitka dvojnog sustava obrazovanja, da je završetak naukovanja odvojen od općeobrazovnog dijela programa.

Naukovanje završava polaganjem pomoćničkog ispita.

Važna je karakteristika dualnog sustava, što se zanimanja mogu stjecati i bez završavanja općeobrazovnog dijela programa. Ipak, za daljnje obrazovanje, učenik mora savladati i propisane općeobrazovne sadržaje.

II. OPĆI I POSEBNI CILJEVI OBRAZOVANJA

Svrha i cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtničkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da po završetku naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće na razini pomoćničkog zvanja.

U skladu s navedenim određuju se sljedeći opći ciljevi naukovanja:

Kao posebni ciljevi naukovanja za zanimanje stolara određuju se:

III. NASTAVNI PROGRAM

A. Praktični dio naukovanja

Redni broj

Opis obrazovanja

(posebni ciljevi)

Znanja i vještine koje se moraju usvojiti

(sadržaj programa)

Raspored po polugodištima

1

2

4

1 2 3 4 5 6
1.
Zaštita na radu, sprječavanje nesreća i ekološki zahtjevi Primijeniti zakonske i pogonske propise o zaštiti na radu u pogonima za preradu drva i plastike i pogonske + + + + + +
Objasniti propise koji se odnose na nositelje osiguranja za slučaj nezgode +
Opisati ljudski faktor koji može izazvati nezgode kao i uzroke za nesreće tipične za ovo zanimanje + + + + + +
Odrediti i primijeniti zaštitne uređaje na strojevima + + + + + +
Navesti opasnosti od električne struje +
Navesti ostale izvore opasnosti (buka, prašina, osvijetljenost proizvodnog pogona) +
Navesti osnovna pravila sprječavanja požara +
Pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode +
Pravilno postupiti s otpadom + + + + + +
2.
Primjena drva i drvnih materijala Razlikovati vrste drva prema teksturi i boji +
Uzeti u obzir svojstva drva (higroskopnost, utezanje i bubrenje, tvrdoću, čvrstoću, elastičnost i dr.) pri obradbi drva +
Utvrditi greške drva i odrediti klasu kvalitete +
Odabrati piljeno drvo prema trgovačkoj vrsti +
Slagati piljeno drvo u različite tipove složaja prema tome da li će se drvo sušiti prirodno ili umjetno +
Voditi sušenje (poznavati parametre sušenja) +
Mjeriti vlažnost drva, uočiti utjecaj vlažnosti na utezanje i bubrenje, uzeti u obzir utezanje i bubrenje kod odabiranja drva +
Objasniti prirodno i umjetno sušenje drva i odrediti potrebnu vlažnost za proizvod ovisno o mjestu njegove eksploatacije +
Razlikovati drvne materijale (panel-ploče, šperploče, iverice i vlaknatice), označiti ih prema normama i razlikovati prema svojstvima i primjeni +
Odabrati drvo i drvne materijale za proizvodnju prozora i vrata, stubišta, unutarnje opremanje i montažu +
3.
Obradba drva i drvnih materijala ručnim alatom Naznačiti najvažniji alat za i mjerenje i zacrtavanje drva i drvnih materijala te objasniti njihovu primjenu (prizmatično mjerilo, drveni metar, čelični metar, platnena vrpca, pomično mjerilo, kutomjer, pravokutnik, kosokutnik, pomični kutnik, crtalo, šestar, šilo i olovka za zacrtavanje) +
Odrediti nadmjeru +
Mjeriti i zacrtavati +
Razlikovati ručne pile prema finoći nazubljenja i prema tome da li se primjenjuju za krojenje po ravnim ili krivuljastim zacrtima (pila paralica, pila zarubnica, pila zavojnica, pila kutnica, velika pila listarica, obična pila listarica, fina pila listarica, pila šiljatica, pila utornica, pila furnirka) +
Izvoditi jednostavno piljenje prema zacrtu +
Razlikovati ručne blanje prema namjeni i obliku oštrice noža (strug, ravnjač, gladić, svlak, zupčasta blanja, vjenčenjak, temeljnjak, utornjak, lučna blanja, profilna blanja) +
Izvoditi blanjanje raznim blanjama prema zadanim mjerama +
Raditi s dlijetima za izradbu rupa, utora, žljebova i dr. +
Izvoditi operaciju struganja drva postrugom, rašpom i strugačem +
Izvoditi operaciju bušenja upotrebom šablona za bušenje i raznih vrsta bušilica (običnog vrtala, drill-vrtala, prsne bušilice, žličastog svrdla, usrednog svrdla, Douglas svrdla, Cooks svrdla, Irwing svrdla, Forstner svrdla, pužnog svrdla, proširivača i probijača)
4.
Izradba spojeva od drveta i drvnih materijala Prikazati elemente spoja u aksonometriji i ortogonalnoj projekciji materijala +
Odabrati drvo i alat ovisno o zadatku +
Prenijeti zadane mjere elemenata spoja zacrtavanjem na obradak +
Izraditi spojeve od masivnog drva i to:

- spoj na tupi sljub

- spoj na lastin rep

- spoj na utor i pero

- spoj na vlastite utore i slobodno pero

- spoj na tupi sljub i moždanike

- spoj na tupi sljub i plosnate čepove

- spoj na poluutor

- spoj na kosinu- spoj na preklop

- spoj na čep i raskol

- spoj na preklop i zupce

- spoj na otvorene kose zupce

- spoj na poluzatvorene kose zupce

- spoj na zatvorene kose zupce

+
Izraditi jednostavne spojeve s čavlima i vijcima +
Izraditi jednostavnu konstrukciju od masivnog drva pomoću opisanih spojeva +
Izraditi klinaste zupce za produženje drva +
Izraditi razne kutne spojeve u zatvorenom korpusu od panel-ploče i iverice +
Izraditi ovalne i pravokutne čepove na elementima stolova i stolica +
Izraditi dvostruki čep i raskol na elementima prozora i vrata +
5.
Primjena ljepila Razlikovati ljepila prema oznakama i kemijskom sastavu +
Objasniti uporabu raznih ljepila +
Lijepiti jednostavne spojeve +
Priređivati sintetska ljepila +
Objasniti postupke kod otvrdnjavanja ljepila i uzeti ih u obzir pri lijepljenju +
Poznavati načine nanošenja ljepila na površine koje će se lijepiti +
Lijepiti plemenite furnire i folije na razne načine +
Lijepiti furnir na rubove +
Lijepiti rubne letvice +
6.
Podešavanje, oštrenje i održavanje alata Oštriti i razvraćati i listove ručnih pila

Oštriti nož ručne blanje, ravnati stopalo blanje, krpati trup blanje, popravljati jezičak blanje

+

+
Oštriti dlijeta +
Objasniti postupak strojnog oštrenja ručnih pila +
Objasniti postupak strojnog oštrenja, razvraćanja zubaca te lemljenja listova tračnih pila +
Objasniti strojno oštrenje noževa blanjalice +
Objasniti strojno oštrenje alata za brušenje i glodanje +
7.
Podešavanje korištenje i održavanje strojeva i uređaja Upotrebljavati i održavati ručne električne strojeve

- ručnu vibracionu brusilicu strojeva

- ručnu kružnu pilu uređaja

- ručnu blanjalicu

- ručnu glodalicu

- ručnu bušilicu

+
Podešavati, koristiti i održavati stolnu, klatnu, poteznu te višelisnu kružnu pilu +
Podešavati, koristiti i održavati stolnu tračnu pilu +
Podešavati, koristiti i održavati jednostrane, dvostrane, trostrane i četverostrane blanjalice +
Podešavati, koristiti i održavati stolnu, nadstolnu i kopirnu glodalicu +
Podešavati, koristiti i održavati stolne i nadstolne jednovretenaste i viševretenaste bušilice +
Podešavati, koristiti i održavati dubilice +
Podešavati, koristiti i održavati tračne i cilindrične brusilice, te brusilice za rubove +
Podešavati, koristiti i održavati centričnu, čelnu i automatsku tokarilicu +
Podešavati, koristiti i održavati prešu za furniranje, prešu za okvire, prešu za korpuse +
Podešavati, koristiti i održavati uređaje za odvod usitnjenog i krupnog otpada +
8.
Osnovna znanja o korištenju i održavanju električnih, pneumatskih i hidrauličkih strojeva i uređaja Prema uputama namjestiti i napeti klinasti remen te plosnati remen +
Poduzeti mjere za sprječavanje smetnji u ležajevima, ispitati napetost remenova, podesiti motor, odabrati i upotrijebiti pogodna sredstva za podmazivanje +
Održavati strojeve i uređaje prema propisima +
Utvrditi smetnje na električnim uređajima i poduzeti prikladne mjere za njihovo otklanjanje +
Koristiti pneumatske i hidrauličke uređaje +
9.
Izradba i čitanje skica i tehničkih crteža prema važećim normama Rukovati priborom za crtanje
Izrađivati skice i tehničke crteže u aksonometriji i ortogonalnoj projekciji pridržavajući se normi i simbola + + + + + +
Čitati skice i tehničke crteže + + + + + +
10.
Izrada krojne liste prema tehničkom crtežu Napraviti popis dijelova konstrukcije
Odrediti mjere pojedinih dijelova konstrukcije +
Navesti svrhu upotrebe konstrukcije +
11.
Računske osnove za izračunavanje materijala i troškova pojedinih konstrukcija Izračunati potreban materijal +
Izračunati potrebno vrijeme troškova za izradbu pojedinih dijelova konstrukcije +
Izračunati troškove proizvodnje jednog proizvoda ili proizvodne serije +
12.
Proizvodnja razvrstavanje i uporaba furnira Odabrati furnir prema načinu proizvodnje, kvaliteti, boji i teksturi +
Slagati i lijepiti listove furnira vodeći računa o teksturi +
13.
Rad sa sintetskim materijalima i staklom Razlikovati sintetske materijale prema svojstvima i primjeni +
Objasniti primjenu sintetskih materijala u proizvodnji namještaja, građevne stolarije i pri uređenju interijera +
Pravilno skladištiti plastične profile, ljepila,lakove, okove, sredstva za brtvljenje +
Jednostavne elemente konstrukcije od termoplastičnih materijala ručno rezati, zavarivati i obrađivati varove +
Rezati prozorsko staklo +
Umetnuti prozorsko staklo i zabrtviti ga +
14.
Montiranje okova i ostalih dijelova konstrukcija te njihova zaštita Odabrati i upotrijebiti metalne profile za izradbu prozora, vrata i namještaja +
Opisati zaštitu od korozije i postupak oplemenjivanja površine +
Razlikovati sredstva za spajanje: čavle, vijke, lamele +
Odabrati i montirati okove za prozore i vrata +
Odabrati i montirati okove za namještaj, za zatvaranje, okretanje, spajanje i ukrašavanje +
15.
Izradba dijelova konstrukcija i sastavljanje dijelova Prema zadanom tehničkom crtežu izraditi dijelove stolice bez naslona, koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima te izrađene dijelove spojiti i završno obraditi +
Prema vlastitom tehničkom crtežu izraditi dijelove manjeg elementa korpusnog namještaja koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima te izrađene dijelove spojiti i završno obraditi +
Prema vlastitom tehničkom crtežu izraditi dijelove stola koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima, te izrađene dijelove i završno obraditi
Prema vlastitom tehničkom crtežu izraditi dijelove stolice s naslonom koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima, te izrađene dijelove i završno obraditi +
Izraditi dijelove stola sa šahovskom pločom i tokarenim nogama prema vlastitom tehničkom crtežu, koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima, te izrađene dijelove spojiti i završno obraditi +
Izraditi dijelove prozora i vrata prema zadanim i vlastitim tehničkim crtežima, koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima, te izrađene dijelove spojiti i završno obraditi +
Izraditi dijelove stubišta prema zadanom tehničkom crtežu, koristeći se raspoloživim strojevima,alatima i uređajima, te izrađene dijelove spojiti i završno obraditi +
16.
Površinska obradba drva Pripremiti površinu konstrukcije za površinsku obradbu: brušenjem, izbjeljivanjem, uklanjanjem probijenog ljepila, odsmoljavanjem, četkanjem, kitanjem i močenjem +
Nanositi lakove: ručno, valjčanjem, špricanjem, te polirati površine konstrukcija +
17.
Provođenje mjera konstruktivne i kemijske zaštite drva Navesti bitne biljne i životinjske štetnike te greške koje oni uzrokuju +
Razlikovati važne skupine kemijskih zaštitnih sredstava za drvo +
Obavljati preventivne mjere konstruktivne i kemijske zaštite drva +
18.
Ugradba montažnih dijelova i konstrukcija Odabrati i upotrijebiti sredstva za ugradbu montažnih dijelova konstrukcija +
Pripremiti mjesto montaže, izravnati i učvrstiti konstrukciju +
Opisati provođenje kontrole pri završetku radova +

B. Stručno-teorijski dio naukovanja

1. Tehnologija zanimanja

1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

Anatomska građa drva

15

-

-

15

Kemizam drva

4

-

4

Tehnička svojstva drva

8

-

-

8

Greške drva

4

-

-

4

Piljena građa

6

-

-

6

Furniri

10

-

-

10

Ukočene ploče

10

-

10

Brusila

4

-

-

4

Zamazi (kitovi) i alat za zamazivanje

4

-

-

4

Sredstva za površinsku obradu

4

-

-

4

Plastične mase, ljepila i staklo

6

-

-

6

Okovi

4

-

4

Prirodno i umjetno sušenje drva

5

-

-

5

Radno mjesto

6

-

-

6

Mjerenje i zacrtavanje materijala

6

-

-

6

Krojenje pomoću alata i strojeva

10

30

40

Oštrenje alata

4

-

-

4

Ručna izradba elementarnih spojeva drva

30

-

-

30

Blanjanje pomoću alata i strojeva

-

30

-

30

Glodanje (profiliranje)

-

30

30

Bušenje alatima i strojevima

-

30

-

30

Strojno dubljenje

-

25

-

25

Tokarenje drva

-

30

-

30

Prešanje

-

-

10

10

Savijanje i lijepljenje

-

-

6

6

Uređaji za transport otpadaka

-

-

4

4

Tehnologija oblaganja furnirom i drugim oblogama

-

-

20

20

Tehnologija brušenja

-

-

10

10

Tehnologija površinske obradbe

-

-

30

30

Tehnologija građevne stolarije

-

-

30

30

Stubišta

-

-

20

20

Unutarnje opremanje

-

-

30

30

UKUPNO

140

-

160

475

1.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Unutarnja građa drva Opisati anatomske karakteristike elemenata građe drva Stanica, membrana, traheja, traheida, vlakanca, parenhim
Opisati histološku i morfološku građu drva Histološka građa listača i četinjača, presjeci drva, dijelovi drva na poprečnom presjeku
Identificirati vrste drva Makroskopsko raspoznavanje drva listača i četinjača, svojstva

2.

Kemizam drva Opisati elementarni kemijski sastav drva Ugljik, kisik, vodik i dušik
Opisati kemijske sastojke staničnih stijenki Celuloza, lignin
Opisati sporedne kemijske sastojke drva Voda, smola, šećer, škrob, mast i masna ulja, eterična ulja, otrovi

3.

Tehnička svojstva drva Opisati estetska svojstva drva Boja drva, tekstura, miris, sjaj, finoća drva
Opisati fizikalna svojstva drva Poroznost, sadržaj vode, obujamska masa drva, higroskopnost, točka zasićenosti vlakanaca, utezanje i bubrenje, posljedice utezanja i bubrenja, vodljivost zvuka, vodljivost topline, vodljivost svjetlosti, vodljivost elektriciteta
Opisati mehanička svojstva drva Tvrdoća drva, čvrstoća, cjepivost, elastičnost, žilavost drva

4.

Greške drva Opisati greške građe drva Ekscentrično srce, užljebljenost, dvostruko srce, nepravilne crte godova, nepravilan tok vlakanaca, usukanost žice, kvrge, crljen-drvo, smolenice
Opisati greške od uzroka fizičke prirode Paljivost, okružljivost, zimotrenost, raspukline od sušenja, odstupanje od oblika
Opisati greške u boji drva Sržne mrlje (pjege), dvostruka bijelj, neprava srž, mrazna srž, piravost, modrenje, zelenjenje, smeđenje
Opisati greške u konzistenciji drva Središnja, periferna i nepravilna, kubična, pločasta, rupičasta, prištava, bijela, crvena, žuta, prošarana trulež
Opisati greške od insekata Strizibuba, termit, potkornjak, osa drvarica, štetnici pod vodom, mušičavost, crvotočina

5.

Piljena građa Opisati načine piljenja Piljenje u cijelo, prizmiranje, paranje, običan i čisti kartje rez, pojedinačno piljenje
Navesti otpatke pri piljenju Okorci, okrajci, piljevina, porupci, blanjevina, drveno brašno
Razvrstati piljenu građu Razvrstavanje prema debljini (daščice, daske, planke), prema položaju u trupcu (unutarnja i bočna građa), prema obradbi (okrajčena, neokrajčena, kladarke), prema položaju srca (građa s uklopljenim srcem, prorezanim srcem i bez srca), prema teksturi (blistače, bočnice, polublistače, polubočnice), prema odnosu debljine i širine (letve, gredice, grede), prema kvaliteti

6.

Furniri Opisati načine proizvodnje Piljenje, rezanje, ljuštenje furnira
Razvrstati furnir Prema načinu povezivanja (kladarke, povezana roba), prema načinu rezanja (blistače, polublistače, polubočnice, bočnice), prema upotrebi (plemenite, slijepe), prema obradbi (okrajčeni, neokrajčeni), prema izgledu (vržljavi, cvjetasti, rebrasti, obični)
Navesti mogućnosti upotrebe furnira Oblaganje ploča, proizvodnja šperploča i panel-ploča

7.

Ukočene ploče Opisati proizvodnju, vrste, svojstva i mogućnosti upotrebe iverica Sastojci, faze proizvodnog procesa, obične jednoslojne, dvoslojne i troslojne iverice, okal pune i šuplje iverice, obujamska masa, težina, utezanje, bubrenje, vodljivost zvuka, vodljivost topline, tvrdoća, čvrstoća, otpornost prema mikroorganizmima, uporaba pri prozvodnji namještaja
Opisati proizvodnju, vrste svojstva i mogućnosti uporabe vlaknatica Sastojci, faze proizvodnog procesa, tvrde, polutvrde i izolacijske vlaknatice, obradba vlaknatica, uporaba pri proizvodnji namještaja, građevne stolarije, u prometu, za izolaciju
Opisati proizvodnju, vrste, svojstva i mogućnosti uporabe šperploča Konstrukcije, faze proizvodnog procesa, vrste, avionske šperploče, uporaba pri proizvodnji namještaja, građevne stolarije, u prometu
Opisati proizvodnju, vrste, svojstva i mogućnosti uporabe panel-ploča Konstrukcije panelske srednjice, način izradbe, kvaliteta, upotraba

8.

Brusila Opisati svojstva koja se traže od svakog brusila Veća tvrdoća od tvrdoće drva, zrnata struktura, oštrobridnost, jednolična veličina, ista vrsta materijala, dovoljna čvrstoća, zrnca slična boji drva
Opisati prirodna brusila i njhovu primjenu Prirodni plavučac, kremen kresivac (flint), prirodni granat, prirodni korund, šmirak
Opisati umjetna brusila i njihovu primjenu Umjetni plavučac, staklo, silicijev karbid, elektrokorund, čelična vuna
Razlikovati brusne papire i platna prema granulaciji i namjeni Papir, platno, ljepila, gustoća posipa

9.

Zamazi (kitovi) i alat za zamazivanje Poznavati različite vrste zamaza Zamazi koji upijaju močilo (zamaz od sadre i ljepila, zamaz od drvenih strugotina i ljepila, zamaz od drvenog brašna i ljepila), zamazi koji ne upijaju močilo (zamaz od voska, zamaz od šelaka, zamaz od drvenog brašna i nitrolaka, prozorski zamaz, primjena zamaza kod pojedinih grešaka drva
Opisati alat za zamazivanje Lopatica za zamazivanje, nož za zamazivanje, nož za odstranjivanje starog zamaza

10.

Sredstva za površinsku obradu Razlikovati močila Svrha močenja drva, vrste močila (vodena, kemijska, špiritna, voštana), reakcija močila na pojedine vrste drva
Razlikovati lakove Podjela lakova prema sastavu i utjecaju na drvo, primjena lakova na raznim konstrukcijama od drva i drvnih materijala, svojstva pojedinih lakova nanesenih na drvo, prepoznavanje vrste laka na drvu
Opisati primjenu šelaka Porijeklo, svojstva i upotreba šelaka za izradbu politura i šelakova zamaza
Opisati primjenu lazura Svrha laziranja, postupak laziranja kod pojedinih konstrukcija od drva
Opisati primjenu firnisa Porijeklo, svojstva, uporaba

11.

Plastične mase, ljepila i staklo Poznavati plastične mase koje se primijenjuju u drvnoj industriji Podjela, primjena u drvnoj industriji, primjena termoplasta i duroplasta u drvnoj industriji, postojanost pri promjeni temperature, elastičnost, sposobnost zavarivanja i lijepljenja
Poznavanje ljepila koja se primjenjuju u drvnoj industriji Postupci lijepljenja, podjela ljepila (biljna, životinjska, mineralna, sintetska), svojstva pojedinih ljepila
Opisati svojstva prozorskog stakla Vrste stakla prema osnovnim sirovinama, klase kvalitete, dimenzije, težina po m2

12.

Okovi Opisati primjenu okova u drvnoj industriji Okovi za namještaj, okovi za vrata, okovi za prozore

13.

Prirodno i umjetno sušenje drva Opisati osnovne karakteristike prirodnog sušenja Stovarište, trajanje sušenja, klima
Napraviti usporedbu prirodnog i umjetnog sušenja Prednosti i mane prirodnog sušenja u odnosu na umjetno (trajanje, troškovi, greške koje nastaju za vrijeme sušenja)
Opisati uređaje za sušenje drva i pomoćnu opremu za vođenje sušenja Vrste sušionica, uređaji za grijanje, uređaji za strujanje i izmjenu zraka, uređaji za vlaženje zraka, pomoćna oprema za mjerenje temperature, relativne vlage i brzine strujanja zraka

14.

Radno mjesto Opisati organizaciju stolarske radionice Površina, visina, osvijetljenost, grijanje, vlaga, protupožarna sredstva, čistoća, odijevanje, alatnica, osobni alat, zajednički alat
Opisati stolarsku klupu Namjena, dijelovi, dimenzije, održavanje
Opisati tijek proizvodnje od izbora materijala do isporuke proizvoda i obrazložiti redoslijed operacija Planiranje toka proizvodnje, pojedinačna proizvodnja, serijska proizvodnja, poredak strojeva, mogućnosti i putevi transporta

15.

Mjerenje i zacrtavanje materijala Opisati alat za mjerenje Prizmatična mjerila, drveni metar, čelični metar, platnena vrpca, pomično mjerilo
Opisati alat za zacrtavanje Kreda, olovka, šilo, ravnalo, pravokutnik, kosokutnik, pomični kutnik, crtalo, šestar, visak, libela

16.

Krojenje pomoću alata i strojeva Opisati operacije krojenja ručnim pilama Vrste ručnih pila (nategnute pile: paralica, raskolnica, zarubnica, i zavojnica, kutnica; slobodne pile; velika pila listarica, obična pila listarica, fina pila listarica, pila šiljatica, pila utornica, pila furnirka), primjena, održavanje
Opisati operacije strojnog krojenja drva i drvnih materija Namjena, dijelovi, opis, priprema za rad stroja, krojenje, održavanje, mjere zaštite pri radu na stolnoj kružnoj pili i stolnoj tračnoj pili

17.

Oštrenje alata Poznavati alat za oštrenje i njegovu primjenu Prirodni i umjetni brusevi, njihov oblik i upotreba, vrste turpija prema nasjeku i obliku poprečnog presjeka, stolna oštrilica (dijelovi i rad s oštrilicom)

18.

Ručna izradba elementarnih spojeva drva Poznavati operacije ručne izradbe spojeva za:
 • proširenje drva
 • produženje drva
 • ugaono sastavljanje
 • križno sastavljanje
 • dijagonalno sastavljanje
Odabiranje materijala, mjerenje, zacrtavanje, krojenje, dubljenje i sastavljanje pri ručnoj izradbi elementarnih spojeva drva: spoj na tupi, sljub, spoj na lastin rep, spoj na utor i pero, spoj na vlastite utore i slobodno pero, spoj na tupi sljub i moždanike, spoj na tupi sljub i plosnate čepove, spoj na poluutor, spoj na kosinu, spoj na preklop, spoj na čep i raskol , spoj na preklop i zupce, spoj na otvorene kose zupce, spoj na poluzatvorene kose zupce, spoj na zatvorene kose zupce

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Krojenje pomoću strojeva Opisati operacije strojnog krojenja drva i drvnih materijala Namjena, dijelovi, opis, priprema stroja za rad, krojenje, održavanje, mjere zaštite pri radu na klatnoj pili , poteznoj pili, višelisnoj kružnoj pili, formatnoj kružnoj pili, ručnoj električnoj kružnoj pili

2.

Blanjanje pomoću alata i strojeva Opisati operacije blanjanja ručnim blanjama Vrste ručnih blanja prema upotrebi i obliku oštrice noža (svlak, struk, alata i ravnjač, gladić, zupčasta blanja, vjenčenjak, utornjak, lučna blanja, profilna blanja), dijelovi blanja, funkcioniranje blanje, smjerovi blanjanja, održavanje blanje
Opisati operacije strojnog blanjanja Namjena, dijelovi, opis, priprema stroja za rad, blanjanje, održavanje i mjere zaštite pri radu na jednostranoj blanjalici ravnalici, jednostranoj blanjalici debljači, dvostranoj, trostranoj i četverostranoj blanjalici

3.

Glodanje (profiliranje) Opisati operacije strojnog glodanja (profiliranja) Namjena, dijelovi, opis, priprema stroja za rad, glodanje, održavanje i mjere zaštite pri radu na jednovretenastoj stolnoj glodalici, nadstolnoj jednosmjernoj glodalici, dvostranoj profilnoj glodalici,t okarskoj kopirnoj glodalici, nadstolnoj ručnoj glodalici

4.

Bušenje alatima i strojevima Opisati operacije bušenja alatima Namjena, dijelovi, opis i bušenje običnim vrtalom, Drill vrtalom, prsnom bušilicom, žličastim svrdlom, Douglas svrdlom, Cooks svrdlom, Lewis svrdlom, Irwing svrdlom, Forstner svrdlom, proširivačem i probijačem
Opisati operacije strojnog bušenja drva i drvnih materijala Namjena, dijelovi, opis, priprema stroja za rad, bušenje, održavanje i mjere zaštite pri radu na: jednovretenastoj stolnoj bušilici, dvostranoj oscilirajućoj bušilici viševretenastoj stolnoj grupnoj bušillici, nadstolnoj grupnoj bušilici

5.

Strojno dubljenje Opisati operacije strojnog dubljenja drva Namjena, dijelovi, opis, priprema stroja za rad, dubljenje, održavanje i mjere zaštite pri radu na: stolnoj lančanoj dubilici, stolnoj ekscentričnoj dubilici

6.

Tokarenje drva Opisati operacije tokarenja drva Namjena, dijelovi, opis, priprema stroja za rad, tokarenje, održavanje i mjere zaštite pri radu na: centričnoj, čelnoj, automatskoj tokarilici i tokarilici glodalici

III GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Prešanje Opisati operacije prešanja furnira okvira, korpusa i masivnih ploha Namjena, dijelovi, opis, priprema stroja za rad, prešanje, održavanje i mjere zaštite pri radu na: preši za furniranje, preši za okvire, preši za korpuse, preši za masivne plohe

2.

Savijanje i lijepljenje drva Opisati operacije strojnog savijanja drva Priprema drva za savijanje, metode savijanja i uređaji za savijanje: hladnom formom šablona, zagrijanom formom šablona, u polju VF struje
Opisati operacije strojnog lijepljenja drva Namjena, dijelovi, opis, priprema stroja za rad, lijepljenje, održavanje i mjere zaštite pri radu na ljepilici za rubne letve, ljepilici za korpuse, ljepilici za okvire i ljepilici za masivne plohe

3.

Uređaji za transport otpadaka Opisati uređaj za transport sitnog otpada Prednosti i mane zračnog transportera, dijelovi zračnog transportera (usisni lijevci, ventilator, usisne i tlačne cijevi ciklon)
Opisati uređaje za transport krupnog otpada Valjčani i tračni transporteri

4.

Tehnologija oblaganja furnirom i drugim oblogama Opisati faze pripreme i podloge za furnire Egaliziranje i kalibriranje
Opisati operaciju pripreme furnira Odabiranje furnira, poravnavanje, krojenje, spajanje, krpanje i kontrola
Opisati operaciju furniranja Priprema ljepila, nanošenje ljepila, slaganje paketa, prešanje
Opisati greške kod furniranja i njihovo uklanjanje Probijeno ljepilo, mjestimično nepriljepljen furnir, obojenje od papira za spajanje, pukotine u furniru
Opisati operaciju furniranja rubova Namjena stroja, dijelovi, nanošenje ljepila, nanošenje rubnog furnira, prešanje

5.

Tehnologija brušenja Opisati neravnine koje uklanjamo brušenjem Strukture neravnine, neravnine od prethodne obradbe
Opisati tehnike i režime brušenja ploha Tračna brusilica s pritisnom papučom, širokotračna brusilica s pritisnim jastukom, kruta i elastična širokotračna brusilica, vibraciona brusilica s prematanjem trake
Opisati tehnike i režime brušenja rubova Brušenje profila beskonačnim trakama, brušenje profila oscilirajućim kladicama

6.

Tehnologija površinske obradbe Opisati operaciju pripreme površine za površinsku obradu Brušenje, četkanje, odsmoljavanje, uklanjanje probijenog ljepila, izbjeljivanje, kitanje
Opisati tehnike nanošenja lakova Ručno nanošenje lakova, nanošenje lakova zračnim štrcanjem, oblijevanjem, nalijevanjem, valjcima, uranjanjem, provlačenjem
Opisati načine ubrzavanja otvrdnjavanja lakovnih filmova Povišenje temperature, ubrzano odvođenje para hlapive komponente, dovođenje energije zračenjem

7.

Tehnologija građevne stolarije Opisati materijal za proizvodnju građevne stolarije Drvo, staklo, okovi, materijali za površinsku obradu, brtvila, ljepila, pribor i ambalaža
Opisati faze proizvodnje građevne stolarije Uzdužno i poprečno krojenje, izradba klinastih zubaca za duljinsko spajanje, prešanje, izradba profila na četverostranoj blanjalici, izradba profila lameliranjem, izradba kutnih spojeva, nanošenje ljepila, prešanje okvira, priprema površine za površinsku obradbu, površinska obradba (impregnacija, temeljna boja, lak ili lazura), ugradba (suha, polusuha, mokra)

8.

Drvena stubišta Poznavati vrste i konstruktivne elemente drvenih stubišta Vrsta drvenih stubišta (umetnuta, usađena, nasađena), konstruktivni elementi, dimenzije, rukohvati, ograde

9.

Unutarnje opremanje Opisati faze unutarnjeg opremanja koje se odnose na obradbu drva i drvnih materijala te montažu gotovih proizvoda Spušteni stropovi, obloge zidova (lamperija, daske, ploče), ugrađeni namještaj

10.

Stilovi namještaja Nabrojati graditeljske stilove i stilove namještaja opisati karakteristike pojedinih konstrukcija Romanika, gotika, renesansa, barok, rokoko, klasicizam, bidermeier, moderni namještaj

2. Stručni račun

2.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

Matematičke i računske osnove

70

-

-

70

Izračunavanje plaća

-

10

10

20

Izračunavanje materijala

-

10

17

27

Izračunavanje vlastitih troškova

-

15

.

15

Izračunavanje kamata

-

-

5

5

UKUPNO SATI
70
35
32
137

2.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Matematičke i računske osnove Poznavati osnovne računske operacije: razlomak, postotak, proporcionalnost, osnovne jedinice mjere te njihovu pretvorbu, površine osnovnih geometrijskih likova, obujme osnovnih geometrijskih tijela, obrazložiti rezultate računanja Utrošak drva i drvnih materijala s:obzirom na dimenzije pojedinih elemenata konstrukcija, površine pojedinih elemenata konstrukcija, kvadratni metar, obujmi pojedinih elemenata konstrukcija, kubni metar, udio pojedinih materijala (ljepilo, sredstva za površinsku obradu, furnir i dr.) u konstrukciji, promjena u manje ili veće mjere, primjena postotnog računa kod računanja otpada
Očitati vrijednosti iz tablica i čitati jednostavne grafičke prikaze Opseg, obujam, potencije, korijeni, koordinirani sustav, linijski dijagram
Poznavati osnovne formule Brzina pomaka i rezanja (put, vrijeme, promjer, brzina okretaja)

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Izračunavanje materijala Računski obuhvati pojedinih operacija Promjena obujma drva zbog utezanja i bubrenja, potrebna količina drva i drvnih materijala računajući s nadmjerom

2.

Izračunavanje plaće Izračunati utrošak radnog vremena i plaću Vrijeme proizvodnje jednog elementa konstrukcije, radno vrijeme pojedinih operacija uzimajući u obzir zadano vrijeme i broj elemenata, plaća po elementu, satu, danu i mjesecu (bruto i neto)

3.

Izračunavanje troškova Poznavati sastav materijalnih troškova i troškova izradbe, izračunati troškove jednog elementa ili proizvodne serije Pojedinačni materijalni troškovi, zajednički materijalni troškovi, pojedinačni troškovi izradbe uzimajući u obzir plaću i vrijeme, zajednički troškovi izradbe, ukupni troškovi izradbe

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Izračunavanje materijala Izračunati potreban materijal i pribor Potrebna količina materijala za pojedinačnu i serijsku proizvodnju, utrošak proizvodno-tehničkog pribora za pojedinačnu i serijsku proizvodnju, izračunati potreban materijal za izradbu stubišta na osnovu proračuna veličine jedne stube
Izračunati otpad materijala Izračunavanje otpada materijala (apsolutne i relativne vrijednosti)
Napraviti razdiobu udaljenosti i plohe Broj moždanika, razmak između moždanika

2.

Izračunavanje plaće Izračunati razne vrste plaća Plaća po vremenu, plaća po akordu, plaća po premiji, plaća po grupama, porezi, odbici, doplaci

3.

Izračunavanje kamate Izračunavati kamate Kamate, glavnica, kamatna stopa, rok

3. Stručno crtanje

3.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

broj

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

Izradba tehničkih crteža prema osnovnim normama

4

-

-

4

Osnove tehničkog crtanja

26

-

-

26

Elementi drvnih konstrukcija

40

-

-

40

Namještaj za pohranu

-

20

-

20

Namještaj za rad i blagovanje

-

20

-

20

Namještaj za blagovanje

-

20

-

20

Namještaj za ležanje

-

10

-

10

Građevinski nacrti

-

-

16

16

Građevna stolarija

-

-

30

30

Drvena stubišta

-

-

25

25

Unutarnje opremanje

-

-

25

25

UKUPNO

70

70

96

236

3.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Izradba tehničkih crteža prema osnovnim normama Poznavati osnovne norme i simbole Pojam normi i značenje normizacije

2.

Osnove tehničkog crtanja Poznavanje osnova tehničkog crtanja Značaj i primjena tehničkog crtanja, pribor i sredstva za crtanje, vrste papira, umnožavanje nacrta, vrste crta i njihova primjena, tehničko pismo, vrste crteža i njihova primjena, kotiranje i opisivanje nacrta, označavanje materijala i obradbe, ortogonalno projiciranje, vježbe u čitanju, skiciranju i izradbi crteža, objašnjenje crteža

3.

Elementi drvnih konstrukcija Upoznati elemente drvnih konstrukcija i konstrukcija proizvoda od drva i drvnih materijala kao osnove svim sljedećim aktivnostima pripreme i izradbe finalnih proizvoda Klasifikacija finalnih drvnih proizvoda, drvo kao konstruktivni materijal, vrste konstrukcijskih spojeva i vezova te njihova primjena (vezovi za proširenje, za produženje, ugaoni vezovi), konstrukcija rubova ploča, vrste i konstrukcija polica, vrste i konstrukcija poleđina, vježbe u čitanju i izradbi nacrta

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Namještaj za pohranu Savladati tehnike prikazivanja namještaja za pohranu crtežom i čitanje nacrta Nazivi dijelova i sklopova ormara, osnovni konstrukcijski oblici i osnovne mjere namještaja za odlaganje, konstrukcija korpusa s obzirom na materijal,
 • vježba: vrste i montaža poleđina i zatvaranje rubova ploča,
 • vježba: rubna letva,
 • vježba: police i nosači polica,
 • vježba: noge, nožišta i donožja ormara,
 • vježba: vrata korpusnog namještaja, postavljanje vrata na korpus, otklopna vrata, posmična vrata, letvičasta vrata,
 • vježba: ladica
 • vježba:stropovi, ormari, radionički nacrti ormara

2.

Namještaj za rad i blagovanje Savladati tehnike prikazivanja namještaja za rad i blagovanje pomoću crteža i čitanja nacrta Nazivi dijelova i sklopova stolova, osnovne dimenzije stolova, nožišta stolova i načini spajanja nožišta (fiksno, demontažno), konstrukcije ploča stolova prema vrsti materijala, učvršćivanje ploče za nožište, radionički nacrt stola

3.

Namještaj za sjedenje Savladati tehnike prikazivanja namještaja za sjedenje pomoću crteža i čitanja nacrta Nazivi dijelova i sklopova stolica, konstrukcijske vrste namještaja za sjedenje i osnovne dimenzije, noge i nožišta stolica, sjedala stolica, nasloni stolica, radionički nacrti stolica

4.

Namještaj za ležanje Savladati tehnike prikazivanja namještaja za ležanje pomoću crteža i čitanja nacrta Nazivi dijelova i sklopova ležaja, osnovne karakteristike, osnovne dimenzije, stranice, noge i donožja kreveta, radionički nacrt kreveta za jednu osobu

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Građevinski nacrti i prateća dokumentacija Čitati građevinski nacrt i oznake, dobiti osnovne informacije o ustrojstvu građenja Čitanje građevinskih nacrta i oznaka, sudionici u gradnji: projektant, investitor i izvoditelj, reguliranje međusobnih odnosa

2.

Građevna stolarija Savladati tehnike prikazivanja građevne stolarije pomoću crteža i čitanja nacrta Prozori, vrste, podjela, materijal, spojevi doprozornika, prozorska krila, vrste okova, okivanje, ostakljivanje, uzimanje mjera, ugradba.

Vrata, vrste, podjela, materijal, spojevi dovratnika, vrste vratnih krila, okivanje, uzimanje mjera i ugradba.

Izradba radioničkih nacrta prozora i vrata

3.

Drvena stubišta Savladati tehnike prikazivanje drvenih stubišta pomoću crteža i čitanja nacrta Vrste, materijal, konstruktivni detalji stubišta, dimenzije elemenata, razmjeri dimenzija elemenata, sastavljanje konstruktivnih elemenata, obradba, ugradba, ograde stubišta, tukohvati stubišta, radionički nacrt stubišta

4.

Unutarnje opremanje Čitati zadani tlocrt prostorije u mjerilu 1:50 ili 1:25 te na osnovi tlocrta izraditi karakteristične detalje koji se odnose na konstrukcije od drva i drvenih materijala u mjerilu 1:1 Spušteni stropovi, obloge zidova (lamperija, daske, ploče), ugrađeni namještaj, položaj u tlocrtu, materijal, dimenzije, perspektivna slika prostora

IV. NASTAVNI PLAN NAUKOVANJA

Nastavni plan naukovanja temeljen je na procjeni potrebnog vremena za savladavanje znanja i vještina koji su neophodni za ovo zanimanje kao i na duljini trajanja nastave u pojedinoj školskoj godini.

Nastavni plan

Nastavni predmeti

Sati godišnje

I.

II.

III.

A. Praktični dio naukovanja

1080

1080

960

B. Stručno-teorijski dio naukovanja

280

280

288

1. Tehnologija zanimanja

140

175

160

2. Stručni račun

70

35

32

3. Stručno crtanje

70

70

96

 UKUPNO A + B
1360
1360
1248

V. METODIČKE NAPOMENE

Nastavni program naukovanja je okvirni, pa će obrtnička škola zajedno s obrtnicima izraditi izvedbene programe. Pri tome se mora voditi računa da zanimanje obuhvaća više područja (proizvodnja namještaja, proizvodnja građevne stolarije, unutarnje opremanje i sl.), pa nastaju programske razlike koje je potrebno prevladati radi cjelovitog stjecanja zanimanja. O tome se vodilo računa i kod izradbe okvirnih programa, a posebno praktičnog dijela naukovanja.

Praktični dio naukovanja, tehnologija zanimanja i stručni račun programirani su tako da čine smisaonu cjelinu u kojoj se sadržaji međusobno nadopunjuju.

U odabiru sadržaja nastavnog programa korišten je princip egzemplarnosti. Pri izradi izvedbenog programa treba uvažavati posebitosti radionica u školi i obrtničkih radionica ne narušavajući pri tom osnovnu strukturu okvirnog programa. Izvedbeni program mora biti konkretniji, odnosno detaljniji, a sadržaj se raspoređuje sukladno školskom kalendaru.

Izvedbenim programom konkretno treba reći koji se dio programa izvodi u školi, odnosno školskoj radionici, a koji kod obrtnika.

Preporuča se naučnike podijeliti u skupine i odrediti raspored i boravak svake pojedine skupine u školi s tim da se utvrdi vremenski blok za boravak u školi i kod obrtnika s kojim naučnik ima sklopljen ugovor o naukovanju. Dimenzija bloka uvjetovana je vremenom potrebnim za ostvarivanje teorijskog dijela naukovanja i vježbi kao i vremenom potrebnim za realizaciju razlike praktičnog dijela programa u školskoj radionici.

Praktični dio programa treba najvećim dijelom realizirati kod obrtnika. Stručni učitelj koji realizira praksu mora imati majstorski ispit ili priznati majstorski status. Na praksi učenik vodi dnevnik rada.

Teorijski dio naukovanja ostvaruju nastavnici s visokom stručnom spremom koji su završili studij na fakultetu drvno-tehnološkog odnosno arhitektonskog smjera, za odgovarajuća područja programa. To pretpostavlja timski rad s unutarnjom podjelom rada prema znanju i sposobnostima pojedinih stručnjaka.

VI. POMOĆNIČKI ISPIT

Ispit se sastoji iz praktičnog i teorijskog dijela.

Okvirni sadržaj praktičnog dijela ispita kojim ispitanik dokazuje stečena praktična znanja i vještine, može se definirati ovako:

1. Ispitanik treba napraviti idejni nacrt u mjerilu 1:10, u tri pogleda: sprijeda, sa strane i odozgo, s točnim mjerama te najvažnije crteže djelomičnog presjeka u mjerilu 1:1. Izradi praktičnog zadatka pristupa se tek onda kada je Ispitni odbor odobrio nacrt.

2. Ispitanik mora u roku od maksimalno 35 sati izraditi proizvod od drva i drvnih materijala (ovisno o težini zadatka i vremenu potrebnom za izradbu nacrta) ili u roku od 8 sati izvesti pojedine bitne radne operacije:

Sadržaji teorijskog dijela ispita utvrđuju se iz područja stručnog računa, stručnog crtanja i tehnologije zanimanja. Tako se, na primjer, ispitna pitanja mogu formulirati iz ovih sadržaja:

1. Iz predmeta tehnologija zanimanja:

2. Iz predmeta stručno računanje:

3. Iz predmeta stručno crtanje:

Klasa: 311-01/96-01/674

Urbroj: 526-01-96-31

Zagreb, 23. kolovoza 1996.

Ministar
Davor Štern, v. r.

Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.