Zakoni i propisi - Pravni savjeti Stručno-teorijski dio programa (naukovanje) za zanimanje TOKAR
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93), ministar gospodarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i uz suglanost ministra prosvjete i športa donosi

STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA

(NAUKOVANJE)

ZA ZANIMANJE TOKAR

I . DVOJNI SUSTAV OBRAZOVANJA ZA POTREBE OBRTNIŠTVA

Osnovna karakteristika dvojnog sustava obrazovanja je odvojenost općeobrazovnog od stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa naukovanja.

Nastava stručno-teorijskih sadržaja naukovanja ostvaruje se u obrtničkoj i drugim srednjim strukovnim školama. Praktični dio naukovanja izvodi se kod obrtnika i u obrtničkoj školi. Nastavni proces organizacijski i programski treba postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke. Kako su obrtnička zanimanja vrlo raznolika nemoguće je propisati jednoobrazovni pristup organiziranju i izvođenju nastave pa je naukovanje moguće organizirati uz primjenu najraznovrsnijih organizacijskih rješenja, uzimajući u obzir pojedinosti pojedinih zanimanja, a što se utvrđuje izvedbenim programom.

Modeli organizacije nastave vrlo su često bitno različiti od modela koji se primijenjuju za općeobrazovne sadržaje.

Ovi načini omogućuju veću racionalnost obrazovanja. Važna je karakteristika dvojnog sustava obrazovanja, da je završetak naukovanja odvojen od općeobrazovnog dijela programa.

Naukovanje završava polaganjem pomoćničkog ispita.

II. OPĆI I POSEBNI CILJEVI OBRAZOVANJA

Svrha i cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtničkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da po završetku naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće na razini pomoćničkog zvanja.

U skladu s navedenim određuju se sljedeći opći ciljevi naukovanja:

Kao posebni ciljevi naukovanja za zanimanje tokara određuju se:

Predmet stručnog obrazovanja (praktični dio naukovanja) je stjecanje sljedećih vještina i zvanja:

III. NASTAVNI PROGRAM

A. Praktični dio naukovanja

Red. broj

Opis obrazovanja

(posebni ciljevi)

Znanje i vještine koje se moraju usvojiti

(sadržaji programa)

Raspored po polugodištima

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

1.

Sigurnost na radu, sprječavanje nesreća, zaštita okoliša i racionalno korištenje energije Primjena zakonskih propisa na radne uvjete i zaštita na radu + + + + + +
Navesti za struku vezane propise nositelje pravnog osiguranja u slučaju nesreće, osobito propise o zaštiti od nesreća + + + + + +
Primijeniti uz struku važne propise o zaštiti na radu u radnim procesima + + + + + +
Opisati ljudski faktor koji može izazvati nezgode, kao i uzroke za nesreće tipične za ovo zanimanje + + + + + +
Navesti opasnosti od električne struje + + + + + +
Opisati načine ponašanja pri nesrećama i požarima u početku te mjere prve pomoći + + + + + +
Navesti važne propise o sprječavanju požara i uređajima za zaštitu od požara kao i rukovati aparatima za suzbijanje požara + + + + + +
Paziti na opasnosti koje nastaju od otrova, para, plinova, lakozapaljivih materijala kao i od električne struje + + + + + +
Navesti važne propise koji vrijede u zanatskoj radionici o zaštiti od djelovanja zagađenja i zaštiti voda kao i održavanju čistoće zraka + + + + + +
Ostali izvori opasnosti i pružanje prve pomoći + + + + + +
Postupak s otpadom u procesu rada (navesti zagađenja okoliša u svezi s radnim mjestom i doprinos njihovom smanjenju) + + + + + +
Navesti vrste energije koje se koriste u zanatskoj radionici te mogućnosti racionalne uporabe energije u području djelovanja + + + + + +

2.

Stručno obrazovanje Međusobna prava i obveze uz ugovor o naukovanju + + + + + +
Izgradnja i organizcaija obrazovnog procesa + + + + + +
Navesti mogućnost stručnog usavršavanja + + + + + +

3.

Struktura i organizacija zanatske radionice Objasniti strukturu i zadatke zanatske radionice + + + + + +
Objasniti osnovne funkcije zanatske radionice kao što su nabava, izradba, prodaja i uprava + + + + + +
Navesti odnose zanatske radionice i njenog kolektiva prema gospodarskim ogranizacijama, strukovnim zastupstvima i sindikatima + + + + + +

4.

Spajanje Ispitati svojstva površine strojnih elemenata, toleranciju oblika i postaviti pravilan položaj za montažu (spajanje) + +
Spojiti dijelove pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje pridržavajući se redoslijeda + +
Dijelove spojiti hladnim zakivanjem + +
Izraditi spojeve pomoću svornjaka i zatika + +
Odabrati alat za lemljenje, lemilo i taljivo + +
Ugrađene dijelove ili djelove za ugrađivanje prirediti za lemljenje + +
Lemiti limove i profile od različitih materijala + +
Lijepiti izrađene dijelove ili dijelove za ugrađivanje od različitih materijala, pazeći na upute o preradbi + +

5.

Ručna dorada i preoblikovanje materijala Crtanje, točkanje i označivanje - crtati i označiti izrađene dijelove u skladu s osobama i površinom materijala + +
 • točkalom označiti centar buštenja, kontrole i mjerne točke
+ +
Ručno turpijati i dijeliti
 • izabrati alate prema materijalu, obliku i kvaliteti površine izratka
+ +
 • turpijati površine i oblike na izradcima od čelika i nemetala, kutno i paralelno na mjeru
+ +
 • obrađivati izratke dlijetom
+ +
 • piliti limove, cijevi i profile od metala i nemetala kao i od plastike
+ +
 • rezati unutarnje i vanjske navoje u skladu s osobinama materijala
+ +
 • rezati tanke limove ručnim škarama ili ručnim škarama s polugom za rezanje lima
+ +
Preoblikovanje
 • savijati limove, cijevi i profile
+ +
 • ravnati limove i profile
+ +
 • stisnuti, razvući i zaobliti limove
+ +

6.

Strojna obradba Odrediti i podesiti strojne vrijednosti (režime rada) ručno upravljanih i statičkih strojeva; paziti na radnu temperaturu te odabrati i primijeniti sredstva za hlađenje i podmazivanje + +
Podesiti i zatezati izratke ili dijelove za ugradnju u skladu s oblikom u svojstvima materijala + +
Izabrati alate u skladu s postupcima obradbe i materijalom za obradbu + +
Podesiti i zatezati alate + +
Bušiti i proširivati izbušene rupe na izratcima ili građevinim elementima uz pomoć ručnih ili učvršćenih bušilica + +
Odvajati izratke ili ugradbene elemente uz pomoć ručno upravljenih ili učvršćenih (statičnih) strojeva + +
Brusiti izratke ili ugradbene elemente ručno upravljanim strojevima + +
Oštriti alate osobno crtalo, točkalo, svrdlo i dlijeto brusom na staklu + +

7.

Održavanje kontrole i zaštite Obradba površina:
 • prirediti površine metalnih izradatka i građevnih elemenata za zaštitu od korozije kao i izabrati i nanositi sredstvo za zaštitu od korozije
+ +
Održavanje:
 • čistiti i briniti o pogonskim sredstvima
+ +
 • upotrijebiti pogonska sredstva, osobito sredstva za hlađenje i podmazivanje, prema pogonskim uputama
+ +
 • provoditi radove na održavanju prema planu te dokumentirati
+ +
Kontrola i ispitivanje funkcija:
 • ispitati sigurnost spojeva koji se mogu rastaviti, osobito vijčanih spojeva
+ +
 • ispitati građevne elemente na mehanička oštećenja i trošenje
+ +
 • ispitati pokretljivost ugradbenih elemenata
+ +
 • paziti na pločice s podacima o tipu električnih strojeva ili uređaja
+ +
 • pregledati električne spojeve osobito na priključcima zbog mogućnosti mehaničkog oštećanje
+ +
 • navesti i poštovati tipične mjere sigurnosti za električne strojeve i uređaje
+ +
 • ispitati električne vodove zbog oštećenja izolacije
+ +
 • ispitati funkcije električnih ugradbenih dijelova, vodova i osigurača
+ +
Uređivanje kroz montažu i demontažu (sastavljanje i rastavljanje):
 • rastaviti i sastaviti strojne elemente i skupine prema uputama ili nacrtima
+ +
 • označiti demontirane strojne elemente i sustavno ih odlagati
+ +

8.

Tokaranje i glodanje Ispitivanje i podešavanje strojnih vrijednosti:
 • izabrati alate u skladu s postupcima obradbe, materijalima za obradbu i reznom geometrijom
+ +
 • odrediti i podesiti broj okreta, pomak dubine rezanja na alatnim strojevima za operacije tokarenja i glodanja uz pomoć tablica i dijagrama te uz upute
+ +
 • ostvariti radnu spremnost alatnih strojeva
+ +
Tokaranje i glodanje:
 • tokariti izratke od metala i nemetala do mjerne točnosti od 0,1 mm i do površinskog svojstva Rz između 4 i 63 mm, osobito u skladu sa sredstvom za hlađenje uz uporabu različitih tokarskih noževa
+ +
 • glodati izratke od metala i nemetala do mjere točnosti od 0,1 mm i do površinskog svojstva Rz između 4 i 63 mmm, osobito sa sredstvom za hlađenje uz pomoć različitih glodalica čelno -obodno -plosnih protusmjernim glodanjem
+ +

9.

Planiranje i priprema tijeka rada, kontrola i vrednovanje rezulatata rada Utvrditi radne korake (faze rada, redoslijed radnih operecija) u skladu s funkcionalin i proizvodno tehničkim gledalištima + +
Izabrati materijale u skladu s njihovim osobinama i obradbom prema uporabnoj svrsi + +
Izabrati i pripremiti alate, kontrolne i mjerne alate, stezne alate kao i pomoćna sredstva prema uporabnoj svrsi + +
Pripremiti radno mjesto u skladu s radnim nalogom + +
Kontrolirati i vrednovati rezultate rada + +
Utvrditi i osigurati radni proces u skladu s nalogom te organizacijsko informacijskim potrebama + +
Procijeniti opseg proizvodnje i održavanja + +
Izabrati tokarilice u skladu s oblikom izratka, materijalom i zahtjevima za kvalitetom obradbe + +

10.

Čitanje, primjena i sastavljanje tehničke dokumentacije Primijeniti pogonske upute u uporabi + +
Prepoznati i rasporediti norme tolerancije mjera, oblika i položaja + +
Pribilježiti tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja + +

11.

Ispitivanje, mjerenje, kontrola Ispitati ravnomjernost izratka prema postupku svjetlosnog procjepa + +
Ispitati preciznost oblika izratka + +
Ispitati površine na trošenje i oštećenja + +
Mjeriti kutove učvršćenim i pomičnim (univerzalnim) kutnicima + +
Ispitati učvršćenim i pomičnim mjerilima + +
Mjeriti duljine, osobito pomičnim mjerilima i mjerilima na izvlačenje + +
Ispitati položaj strojnih elemenata i skupina te mjeriti odstupanja od položaja + +
Mjeriti fizikalne i električne veličine prema uputi + +
Mjeriti unutrašnje i vanjske duljine uređajima za precizno mjerenje, osobito mjernim urama, u skladu s mogućnošću sustavnih i slučajnih pogrešaka pri mjerenju + +
Ispitati tolerancije mjera, oblika i položaja pri izratcima + +
Ispitati izratke uz pomoć mjerila oblika i kalibara + +
Procijeniti svojstva površine ovisno o njenoj funckiji + +
Ispitati izratke na spiralni suk i bočni udar, utvrditi neuravnoteženost + +

12.

Održavanje Mijenjati i dopunjavati goriva, osobito ulja, sredstva za hlađenje i maziva, u skladu s pogonskim propisima i planovima + +
Održavati alatne strojeve, alate i uređaje prema potrebi i prema propisanim planovima + +
Prepoznati pojave trošenja na alatima i strojevima te poduzeti ili potaknuti mjere za njihovo otklanjanje + +

13.

Razlikovanje, svrstavanje i rukovanje materijalima i pomoćnim materijalima, toplinska obradba, ispitivnanje tvrdoće Razlikovati svojstva materijala u odnosu na obradu i preradu + +
Razlikovati pomoćne materijale, osobito sredstva za hlađenje i maziva, svrstati ih prema uporabi i primijeniti u skladu s pravilima rukovanja + +
Izabrati i primijeniti sredstava za brušenje + +
Kaliti, otpušiti i variti izratke + +
Ispitati tvrdoću izratka uz pomoć uobičajih postupaka u zanatskoj radionici + +
Ispitati izratke na pukotine uz pomoć uobičajnih postupaka u zanatskoj radionici + +

14.

Montaža i demontaža elemenata i skupina Pripremiti strojne elemente za montažu prema tehničkoj dokumentaciji + +
Ispitati elemente i skupine za ugradnju u skladu s funkcijom + +
Prilagoditi površine koje se moraju spajati u skladu s oblikom i svojstvima + +
Montirati i demontirati strojne elemente te skupine prema tehničkoj dokumentaciji + +

15.

Montaža i ispitivanje hidrauličnog i pneumatskog upravljanja Mjeriti i podesiti tlak u hidrauličkim sustavima + +
Mjeriti i podesiti tlak u pneumatskim sustavima + +
Mjeriti, priključiti i ispitati funkciju hidrauličkih elemenata prema podacima, tehničkoj dokumentaciji i propsima + +
Montirati, priključiti i ispitati funkciju pneumatskih elemenata prema podacima, tehničkoj dokumentaciji i propisima + +
Ispitati funkciju elektotehničkih komponenti u hidrauličnim, pneumatskim i mehaničkim sustavima + +

16.

Programiranje numerički upravljanih alatnih strojeva Rukovati uređajima za ulaz i izlaz podataka kao i nositeljima i podatka + +
Sastaviti, unijeti, testirati, promijeniti i optimirati programe na brojčano upravljanim alatnim strojevima + +
Odrediti i podesiti korekturne vrijednosti alata + +
Ograničiti i korigirati pogreške u programima + +

17.

Podešavanje alatnih strojeva, alata i uređaja Izabrati i podesiti strojne vrijednosti ovisno o kombinaciji radnih materijala za rezanje, stabilnosti stroja, alata steznih sredstava i izradaka o obliku izradbaka i alata, kao i o svojstvima površine + +
Pripremiti i montirati stezna sredstva za izratke osobito planske ploče, stezne naprave, zahvatne ploče, uređaje sa steznim klještima i čelni zahvatnik + +
Izabrati alate, staviti u učvršćeni i pomični položaj + +
Namjestiti alate pazeći na više osovine + +
Pozicionirati alate i paziti na opasnost od kolizije + +
Podesiti i montirati zaštitne naprave + +

18.

Podešavanje i zatezanje alata, izratka i uređaja Podesiti i zategnuti alate uz pomoć držača, steznih naprava i izmjeničnih sustava + +
Zvučnom probom ispitati, zategnuti, podesiti i izbalansirati brusne ploče + +
Podesiti i zategnuti izratke između šiljka uz pomoć zahvatnih ploča, steznih klješta i čelnih zahvatnika + +
Podesiti i zategnuti izratke u skladu s postojnošću i centrifugalnom silom, osobito uz pomoć planskih ploča i steznih naprava + +
Podupirati i rukovati izratcima u skladu s njihovom stabilnošću + +
Zatezati izratke uz pomoć steznih naprava, kliješta i škripaca te mehaničkih i hidrauličkih sredstava za stezanje, kao i podesiti u skladu s bridovima, sredinom i razmacima + +
Podesiti i zategnuti uređaje + +

19.

Obradba izratka na tokarilicama Bušiti izratke od metala i nemetala kao i od plastike do tolerancije položaja 0,1 mm, uz pomoć različitih alata bušenjem u puno, bušenje rupa i profila + +
Bušiti izratke do mjere točnosti II7 i do svojstva površine Rz između 4 i 10 mm kružnim struganjem + +
Napraviti unutarnju i vanjsku obradbu izratka od metala i nematala kao i od plastike do mjere točnosti II 8 i svojstva površine Rz između 4 i 63 mm uz pomoć različitih tokarskih noževa poprečno planskim i uzdužnim kružnim tokarenjem + +
Napraviti unutarnju i vanjsku obradbu izratka od metala i nemetala kao i od plastike do svojstva površine Rz između 4 i 63 mm, različitim tokarskim noževima tokarenjem oblika, osobito polumera i stožca + +
Obraditi metričke navoje (vanjske i unutarnje) na metalima i nemetalima do svojstva površine Rz između 4 i 25 mm s tokarskim noževima za navoje + +
Napraviti unutarnju i vanjsku obradbu izratka od metala i nemetala kao i od plastike do mjerne točnosti II 7 i svojstva površine Rz između 4 i 63 mm na brojčano (numerički) upravljenim tokarilicama poprečno-planskim i uzdužno - kružnim tokarnjem + +
Obrađivati izratke od metala i nemetala kao i plastike tokarenjem profila i oblika na brojčano upravljanim tokarilicama + +
Tokariti vanjske i unutarnje navoje s raznim profilima, jednonavojne i višenavojne do mjerne točnosti prema toleranciji položaja 6h /6 h i svojstvima površine Rz između 4 i 25mm na brojčano upravljanim tokarilicama + +
Tokarenjem proizvesti i escentrične izratke + +
Zatezati, podesiti i obraditi neravnomjerno oblikovane izratke od metala i nemetala u planskim pločama + +
Obraditi odlijevke + +
Prepoznati i otkloniti smetnje pri procesu tokarenja, osobito na alatima i materijalima + +

20.

Obradba izratka na glodalicama Obraditi izratke od metala i nemetala do mjerne točnosti 0,5 mm i svojstva površine Rz između 10 i 40 mm na raznim glodalicama obuhvatno- plosnim, čelno-plosnim, čelno- obuhvatno- plosnim glodanjem + +
Obraditi izradak od metala i nemetala do svojstva površine Rz između 10 i 40 mm na raznim glodalicama uzdužno- profiliranim glodanjem + +
Proizvesti radijal na izratcima direktnim razdjeljivanjem + +
Proizvesti razdjel na izratcima indirektnim razdjeljivanjem + +
Bušiti izratke od metala i nemetala do tolerancije položaja 0,1 mm na glodalicama ili strojnim bušilicama i glodalicama uz pomoć različitih alata + +
Bušiti izratke od metala i nemetala do mjerne točnosti II 7 i svojstva površine Rz između 4 i 10 mm na glodalicama ili strojnim bušilicama i glodalicama + +

21.

Obradba izratka na bušilicama Bušiti izratke od metala i nemetala te od plastike do tolerancije položaja 0,1 mm različitim alatima bušenjem u puno, bušenjem rupa proširivanjem izbušenih rupa na profilima i na planu + +
Bušiti izratke do mjerne točnosti II 7 i svojstva površine Rz između 4 i 10 mm kružnim tokarenjem + +
Proizvesti navoje za uvrte i provrte + +

22.

Obradba izratka na brusilicama Obraditi brušenjem kaljene i nekaljene izratke do mjerne točnosti II 6 i svojstva površine Rz između 1,6 i 4 mm + +
Obraditi izratke od čelika do mjerene točnosti II 6 i svojstva površie Rz između 1,6 i 6,3 mm vanjskim u unutarnjim kružno- obuhvatno-poprečnim brušenjem, uzdužno- plosno obuhvatnim i poprečnim kruženjem + +

23.

Ispitivanje i fino brušenje alata Ispitati geometrijski određene bridove alata za tokarenje, glodanje i kruženje u odnosu na oblik, kut, površine, sposobnost rezanja, oštećenja i trošenja + +
Ispitati brusne ploče + +
Brusiti alate za tokarenje, glodanje i brušenje + +

B. Stručno-teorijski dio naukovanja

1. Tehnologija zanimanja

1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

broj

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama
I II III Ukupno

1

Znanja o tehničkim materijalima 100 100

2

Radni postupci, zaštita na radu, zaštita okoline i racionalno korištenje energije 40 100 140

3.

Tokarilice, glodalice, bušilice i brusne ploče 75 128 203
UKUPNO SATI: 140 175 128 443

1.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red. broj

Nastavno područje

C i l j

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Znanja o tehničkim materijalima Osnovna znanja o svojstvima metala Mehanička svojstva, obradivost rezanjem, magnetska i toplinska svojstva
Željezo i čelik (uvid u dijagram željezo-ugljik) Fe-C dijagram (do 2% ugljika i temperaturu do 1200C)
Osnovna znanja o toplinskoj obradbi čelika Promjene svojstva materijala i mogućnosti obradbe pri utjecaju temperature
Uvid u osnove legiranja Postizanje određenih svojstava legiranjem
Uvid u standardizaciju i tablice Karakteristike standarda materijala, tablične vrijednosti svojsva metala i tablice profila
Uvid u promjenu materijala Čelik i sinterovani materijali i drugi materijali za obradbu materijala odvajanjem čestica

2.

Radni postupci zaštite na radu, zaštita okoliša i racionalno korištenje energije Djelovanje oštrice noža i uvid u stvaranje strugotine Alati i njihovi kutovi, teorija stvaranja strugotine, sile rezanja i oblik strugotine

II. I. GODINA NAUKOVANJA

Red. broj

Nastavno područje

C i l j

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Radni postupci, zaštita na radu, zaštita okoliša i racionalno korištenje energije Pregled strojnih postupaka proizvodnje Tokarenje, bušenje, glodanje, brušenje, i izradba navoja (postupci rada, zaštita na radu i racionalo korištenje energije
Tehnika zatezanja i izbor naprava Stezne naprave za obradbu skidanjem strugotine sa stajališta raznih načina uporabe
Tehnika ispitivanja, osiguranje kvalitete Faktori koji utječu na točnost pri obradbi

III. GODINA NAUKOVANJA

Red. broj

Nastavno područje

C i l j

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Tokarilice, glodalice, bušilice i brusne ploče Osnovna znanja o elementima alatnih strojeva

Znanja o prigonima

Radna vretena, prijenosnici, sigurnosi elementi, prihvatni elementi, uređaji za kopiranje

Električni prigoni, prigoni sa zupčanicima i hidraulički prigoni

Znanja o numerički upravljanima alatnim strojevima Uređaji za ulaz i izlaz podataka kao i nositelji podataka
Znanja o tokarilicama Univerzalne, kopirne, automati i numerički (brojčano) upravljanje tokarilice
Znanja o glodalicama Univerzalne, kopirne i numerički upravljene glodilice
Znanja o bušilicama Stolne, stolno-stupne, revolverske, viševrtene, radijalne i kordinatne bušilice. Bušilice s numeričkim upravljanjem
Znanja o brusnim pločama Označivanja i izbor brusnog alata

2. Stručni račun

2.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red. broj

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama
I. II. III. Ukupno

1.

Duljina, površina, volumen, masa 35 35

2.

Brzina, frekvencija okretaja 35 35

3.

Prijenos 35 35

4.

Sila, zakretni moment 22 22

5.

Vrijeme izrade, radno vrijeme, dohodak i materijal 10 10
UKUPNO SATI: 70 35 32 137

2.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red. broj

Nastavno područje

C i l j

Sadržaj

1

2

3

4

1

Duljina, površina, volumen, masa Vještine u radu s računskim operacijama Dužinske mjere, površinske mjere (volumenske i mjere za masu). Jednadžbe prvog stupnja, potencije i korijeni, trigonometrijske funkcije

2

Brzina, frekvencija okretaja Sposobnosti gospodarskog računanja u pogonu Proračunavanje brzine vrtnje
Određvinaje ekonomične brzine rezanja

II. GODINA NAUKOVANJA

Red. broj

Nastavno područje

C i l j

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Prijenos Znanja o tarnom prijenosu-izračunavanje Obodna sila, promjer vratila tarnog prijenosa, zahvatna dužina, promjer pogonske i gonjene tarenice
Znanja o zupčanom prijenosu - računanje Jedinstveni i složeni prijenos, prijenosni smjer, broj okretaja zupčanika, smjer okretaja, broj zubaca zupčanika u složenom prijenosu
Znanja o remenskom prijenosu

-računanje

Otvoreni, križni i polukružni prijenos, obodna vučna sila u remenu, prijenosi odmjer (jednostavni prijenos, složeni prijenos) dužina

III. GODINA NAUKOVANJA

Red. broj

Nastavno područje

C i l j

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Sila, zaokretni moment Znanja o sili i zaokretnom momentu - računanje Sila, rad, učinak, sila i zaokretni moment, ravnoteža zaokretnih momenata (npr. na poluzi), prijenos zaokretnog momenta

2.

Vrijeme izradbe, radno vrijeme, dohodak i materijal Gospodarsko računanje Računanje brzine vrtnje, snage pri iskoristivosti m=0,75 , vremena obradbe, težine materijala i dohodka

3. Tehničko crtanje i tehnološke vježbe

3.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red. broj

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama
I. II. III. Ukupno

1.

Tehničko crtanje, tabele i dijagrami, norme 70 70

2

Radni procesi pri tokarenju, glodanju, bušenju i brušenju 70 70

3.

Programiranje numerički upravljanih alatnih strojeva 70 70

4.

Obradba tehničke dokumentacije 26 26
UKUPNO SATI: 70 70 96 236

3.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red. broj

Nastavno područje

C i l j

Sadržaj

1

2

3

4

1

Tehničko crtanje, tablice, dijagrami, norme Sposobnost prikazivanja jednostavnih proizvoda Prikaz jednostavnih dijelova u tri projekcije kotiranje, prikaz navoja, ozupčenja, presjeci, prodori
Znanja o konstruiranju Elementi konstuiranja tehnička krivulja, ozupčenja, evolentno hipociklodno
Znanja o dijagramima Dijagram zaokretnog momenta, tehnološka dokumentacija
Izračunavanje vremena izradbe i norme Izdaci i analiza vremena izvršenja normi i njihova realnost

II. GODINA NAUKOVANJA

Red. broj

Nastavno područje

C i l j

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Radni procesi pri tokarenju, glodanju, bušenju i brušenju Znanja o procesu tokarenja Alati i njihovi kutovi pri tokarenju

Postojanost tokarskih alata

Fino tokarenje

Znanja o glodanju Opis rada i podjela postupaka glodanja
Alati i njihovi kutovi pri glodanju, postojanost alata pri glodanju
Znanja o bušenju Alati pri bušenju, postojanost alata pri bušenju

Presjek strugotine i opterećenje

Svrdla pri bušenju

Znanja o brušenju Način brušenja,

Alati za brušenje

Postojanost brusne ploče

Obrađena površina

III. GODINA NAUKOVANJA

Red. broj

Nastavno područje

C i l j

Sadržaj

1

2

3

4

1

Programiranje numerički upravljanih alatnih strojeva Znanja o programiranju numerički upravljanih alatnih strojeva Sastaviti, unijeti, testirati, promijeniti i optimirati programe
Određivanje i podešavanje korekture vrijednosti alata
Ograničavanje i korigiranje pogreške u programima

2.

Obradba tehničko-tehnološke dokumentacije Znanja o tehničko-tehnološkoj dokumentaciji Djelomični i skupni nacrti, katalozi propisi dijelova, tablice i dijagrami

Nositelji podataka

Redoslijed operacija

Pregled alata

Narudžba alata i naprava

Operacijski list

Instrukcijski list

IV. NASTAVNI PLAN

Nastavni plan naukovanja temeljen je na procjeni potrebnog vremena za savladavanje znanja i vještine koje su potrebni za ovo zanimanje, kao i na duljini trajanja nastave u pojedinoj školskoj godini.

Nastavni plan

Nastavni predmeti

Sati godišnje

I. II. III.

A. Praktični dio naukovanja

1080 1080 960

B. Stručno teorijski dio naukovanja

280 280 256

1. Tehnologija zanimanja

140 175 128

2. Stručni račun

70 35 32

3. Tehničko crtanje i tehnološke vježbe

70 70 96

Ukupno A + B

1360 1360 1216

V. METODIČKE NAPOMENE

Nastavni program naukovanja je okvirni, pa će obrtnička škola zajedno s obrtnicima izraditi izvedbene programe. Pri tome se mora voditi računa da zanimanje obuhvaća više vrsta tehnoloških cjelina (različite vrste strojeva i alata, vrste i složenosti radnih operacija) koje ne realiziranju svi obrtnici u cijelini pa nastaju programske razlike koje je potrebno prevladati radi cjelovitog stjecanja znanja.

Praktični dio naukovnaja, tehnologija struke i stručni račun programirani su tako da čine smisaonu cjelinu u kojoj se sadražaji međusobno nadopunjuju.

U odabiru sadržaja nastavnog programa korišten je princip egzemplarnosti. Pri izradbi izvedbenog programa treba uvažavati posebitosti radionica u školi i obrtničkih radionica ne narušavajući pri tom osnovnu strukturu okvirnog programa. Izvedbeni program mora biti konkretniji, odnosno detaljniji, a sadržaj se raspoređuje sukladno školskom kalendaru.

Preporuča se naučnike podijeliti u skupine i odrediti raspored i boravak svake pojedine skupine u školi s tim da se utvrdi vremenski blok za boravak u školi i kod obrtnika s kojim naučnik ima sklopljen ugovor o naukovanju. Dimenzija bloka uvjetovana je vremenom potrebnim za ostvarivanje teorijskog dijela naukovanja i vježbi kao i vremenom potrebnim za realizaciju razlike praktičnog dijela programa u školskoj radionici.

Praktični dio programa treba većim dijelom realizirati kod obrtnika. Stručni učitelj koji realizira praksu mora imati majstorski ispit ili priznati majstorski status. Na praksi učenik vodi dnevnik rada.

VI. POMOĆNIČKI ISPIT

Ispit se sastoji iz praktičnog i teorijskog dijela.

Okvirni sadržaji praktičnog dijela ispita kojim ispitanik dokazuje stečena praktična znanja i vještine, osobito dolaze u obzir:

Sadržaj iz teorijskog dijela ispita utvrđuje se iz područja tehnologije zanimanja, stručnog računa i tehničko-tehnoloških vježbi (tehnologija, tehnička matematika i crtanje).

U obzir dolaze zadaci koji se trebaju odnositi na slučajeve vezane uz praksu.

Klasa: 311-01/96-01/674

Urbroj: 526-01-96-34

Zagreb, 23. kolovoza 1996.

Ministar

Davor Štern, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.