Zakoni i propisi - Pravni savjeti 84 09.10.1996 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 19. stavak 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine" br. 66/91 i 73/91.) Skupština Hrvatske gospodarske komore na 2. sjednici 30. rujna 1996. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O STALNOM IZBRANOM SUDIŠTU PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Članak 1.

Stavak 1. članka 5. Pravilnika o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (pročišćeni tekst "Narodne novine" br. 113/93.) mijenja se i glasi:

1. Predsjedništvo Izbranog sudišta sastoji se od devet članova: predsjednika, dva potpredsjednika i šest članova bez posebne funkcije. Njih imenuje za razdoblje od četiri godine Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore."

Članak 2.

2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: I-55-298/3-1996.
Zagreb, 30. rujna 1996.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.