Zakoni i propisi - Pravni savjeti 83 08.10.1996 Naredba o izmjeni Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske papkara i proizvoda podrijetlom od papkara
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91, 64/91 i 26/93), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE PAPKARA I PROIZVODA PODRIJETLOM OD PAPKARA

U Naredbi o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorije Republike Hrvatske papkara i proizvoda podrijetlom od papkara ("Narodne novine", br. 110/93) u točci 1. stavka 1. podtočci 1. iza riječi: "Republike Bosne i Hercegovine" dodaju se riječi: "iznimno za kanton (8), Zapadnohercegovački".

U točci 1. stavka 1. podtočci 4. alineji 2. iza riječi: "toplinskoj obradi od" briše se: "broj 71,1", a dodaje se broj: "80".

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/169
Urbroj: 525-01-96-01
Zagreb, 4. listopada 1996.

Ministar
Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.