Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 27.09.1996 Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne novine", br. 34/91. i 43/96.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. rujna 1996. donio je

ODLUKU

O POTVRĐIVANJU STATUTA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Potvrđuje se Statut Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koji je donijela Skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na sjednici 12. lipnja 1996. godine.

Klasa: 612-01/96-02/02
Zagreb, 20. rujna 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.