Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 27.09.1996 Odluka o davanju suglasnosti na Dopunu Statuta Javnog poduzeća ŻNarodne novine(r) p. o. Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 8. Zakona o osnivanju Javnog poduzeća "Narodne novine" ("Narodne novine", broj 47/90), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. rujna 1996. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA DOPUNU STATUTA JAVNOG PODUZEĆA "NARODNE NOVINE" p.o. ZAGREB

Daje se suglasnost na Dopunu Statuta Javnog poduzeća "Narodne novine" p.o. Zagreb, koju je Upravni odbor Javnog poduzeća "Narodne novine" p.o. Zagreb donio na sjednici održanoj 24. lipnja 1996. godine.

Klasa: 612-10/90-02/21
Urbroj: 5030116-96-2
Zagreb, 26. rujna 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.