Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 27.09.1996 Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i zadaćama Hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske izložbe EXPO ž98
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 19. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. rujna 1996. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU I ZADAĆAMA HRVATSKOG NACIONALNOG ODBORA SVJETSKE IZLOŽBE EXPOž98

I.

U Odluci o osnivanju i zadaćama Hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske izložbe EXPOž98 ("Narodne novine", broj 32/96) točka I. dopunjuje se na način, da se iza zadnje alineje dodaju dvije nove alineje koje glase:

"- dr. Jurica Pavelić, generalni direktor Zagrebačkog velesajma

- dr. Milan Čuvalo, savjetnik u Ministarstvu gospodarstva".

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-05/95-01/05
Urbroj: 5030104-96-5
Zagreb, 26. rujna 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.