Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 26.09.1996 Objava o upisu u registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

OBJAVA

O UPISU U REGISTAR PROIZVOĐAČA KVALITETNE RASPLODNE STOKE

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o mjerama za unapređivanje stočarstva ("Narodne novine", br. 11/79, 26/93 i 29/94), objavljuje, da su u Registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke upisani proizvođači pod rednim brojevima:

132. "Poljoprerada" d.d. Zagreb Remetinečka cesta 77, s pravom proizvodnje kvalitetnih rasplodnih svinja pasmine švedski landrace te hibrida Hypor, svih uzgojnih kategorija (rješenje Klasa: UP/I-322-01/96-01/576 od 9. srpnja 1996.)

133. "Viagro" d.d. Višnjica, s pravom proizvodnje kvalitetnih rasplodnih konja arapske pasmine, svih uzgojnih kategorija (rješenje Klasa: UPI/413-01/96-02/57 od 9. srpnja 1996. godine.).

Klasa: 320-8/96/147
Urbroj: 525-02-96-01

Ministar
Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.