Zakoni i propisi - Pravni savjeti 78 20.09.1996 Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju prijave cjenika odnosno tarifa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju točke II. Odluke o obvezi prijave cjenika odnosno tarifa određenih pravnih osoba ("Narodne novine", br. 77/96) ministar gospodarstva donosi

N A R E D B U

O ODREĐIVANJU PROIZVODA I USLUGA ZA KOJE SE DOSTAVLJAJU PRIJAVE CJENIKA ODNOSNO TARIFA

I.

Ovom Naredbom određuju se proizvodi i usluge za koje su pravne osobe iz točke I. Odluke o obvezi prijave cjenika odnosno tarifa određenih pravnih osoba ("Narodne novine", br. 77/96) dužno Ministarstvu gospodarstva dostavljati obavijesti o cijenama odnosno tarifama pri svakoj promjeni cijena 15 dana prije primjene cijena odnosno tarifa.

II.

Obavijesti o cijenama odnosno tarifama dostavljaju se za slijedeće proizvode i usluge:

- motorni benzini (super-98, normal BMB-91, Eurosuper BMB-95)

- dizel goriva (D-1, D-2, D-3)

- ulja za loženje (extra lako LEL, lako specijalno LLS)

- loživa ulja (lako LL, srednje LS, teško LT, niskosumporno LSNS)

- primarni benzin

- bitumen za puteve BIT-60

- mlazno gorivo GM-1

- tekući naftni plin TNP

- prirodni plin

- električna energija

- radio i televizijska pretplata

- prijevoz putnika i robe u unutarnjem željezničkom prometu

- prijevoz putnika i robe u pomorskom obalnom prometu

- standardna pisma i dopisnice

- telefonski impuls u unutarnjem prometu

- telefonska pretplata za I. kategoriju pretplatnika

- naknada za upotrebu autocesta, mostova i tunela

- službeni obrasci čiji su upotreba, sadržaj i oblik propisani zakonima i drugim propisima, osim obrazaca čija cijena se određuje posebnim propisima

- trupci za furnir i ljuštenje

- planski trupci

- pragovska oblovina

- tanka oblovina

- ostalo oblo drvo

- prostorno drvo

- usluge utovara, istovara i prijevoza šumskih sortimenata.

III.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 307-01/96-01/23
Urbroj: 526-01-96-03
Zagreb, 19. rujna 1996.

Ministar
Davor Štern,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.