Zakoni i propisi - Pravni savjeti 78 20.09.1996 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama za iskorištavanje snimljenih izvedaba umjetnika izvođača
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU IZVOĐAČKIH PRAVA

Na temelju članka 99f. i 99h. Zakona o autorskom pravu ("Narodne novine", 53/91 i 58/93) Upravni odbor Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava (u nastavku: HUZIP) na svojoj sjednici 9. rujna 1996. donio je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAKNADAMA ZA ISKORIŠTAVANJE SNIMLJENIH IZVEDABA UMJETNIKA IZVOĐAČA

Članak 1.

U Tarifi naknada za emitiranje, priopćavanje javnosti i druge oblike iskorištavanja snimljenih izvedbi umjetnika izvođača (dalje: Tarifa) koja je sastavni dio Pravilnika o naknadama za iskorištavanje snimljenih izvedaba umjetnika izvođača ("Narodne novine" 62/95) iznad naslova "Tarifni broj 9" dodaje se naslov "IX. MEHANIČKA GLAZBA".

Članak 2.

U tarifnom broju 23 Tarife - ŠPORTSKE PRIREDBE, brojka "500" zamjenjuje se brojkom "150", brojka "600" brojkom "250", a brojka "700" brojkom "350".

Članak 3.

U tarifnom broju 26 Tarife - CIRKUSNE PREDSTAVE, brojka "200" zamjenjuje se brojkom "60", brojka "250" brojkom "90", a brojka "300" brojkom "120".

Članak 4.

U odredbi pod X. Tarife - VRIJEDNOST BODA, brojka "0,50" zamjenjuje se brojkom "0,20".

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 9. rujna 1996.

Predsjednik
Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava
Zvonimir Stanislav, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.