Zakoni i propisi - Pravni savjeti 77 13.09.1996 Uredba o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. rujna 1996. godine donijela

UREDBU

O GRANIČNOJ SVOTI NAJNIŽEG MIROVINSKOG PRIMANJA

Članak 1.

Granična svota najnižeg mirovinskog primanja određuje se u svoti od 645,75 kuna.

Članak 2

Prema graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja iz članka 1. ove Uredbe odredit će se nova svota mirovinskog primanja svim korisnicima koji ostvaruju pravo na zaštitni dodatak, po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja i to:

a) korisnicima mirovina i zaštitnog dodatka u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske,

b) korisnicima mirovina i zaštitnog dodatka u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske,

c) korisnicima mirovina i zaštitnog dodatka, korisnicima minimalne mirovine u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske.

Nova svota mirovinskog primanja određuje se korisnicima iz stavka 1. ovoga članka u visini razlike između pripadajuće mirovine i zaštitnog dodatka prema propisima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i svote od 645,75 kuna.

Članak 3.

Korisnicima mirovina koji nisu korisnici zaštitnog dodatka, a čija je mirovina niža od 645,75 kn odredit će se mirovinsko primanje pod uvjetima iz Odluke o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u 1996. godini, a na zahtjev korisnika mirovine.

Članak 4.

Ovako određena mirovina pripada od 1. rujna 1996., a isplatit će se u mjesecu listopadu 1996. godine.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja ("Narodne novine", broj 18/96).

Članak 6..

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-01/96-01/02
Urbroj: 5030116-96-3
Zagreb, 12. rujna 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.