Zakoni i propisi - Pravni savjeti 77 13.09.1996 Odluka o vraćanju cijena određenih proizvoda na određenu razinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", br. 27/85, 53/90 i 26/93) i članka 13. Zakona o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 29/92 i 26/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. rujna 1996. godine donijela

ODLUKU

O VRAĆANJU CIJENA ODREĐENIH PROIZVODA NA ODREĐENU RAZINU

Pravne osobe koje su cijene svojih proizvoda povećale i primijenile u razdoblju od 11. rujna 1996. godine do dana stupanja na snagu ove Odluke dužne su vratiti cijene na razinu cijene koja je postojala i primjenjivana do dana 10. rujna 1996. godine i to za ove proizvode:

- dizel gorivo D-1,

- dizel gorivo D-2,

- dizel gorivo D-3,

- ulje za loženje ekstra lako LEL,

- ulje za loženje lako specijalno LLS,

- mazut srednji,

- bitumen za puteve,

- mlazno gorivo G-M-1,

- tekući naftni plin TNP.

II.

Pravne osobe iz točke I. ove Odluke dužne su na uobičajeni način obavijestiti kupce - potrošače o vraćanju cijena svojih proizvoda na razinu iz točke I. ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-05/96-01/07
Urbroj: 5030116-96-1
Zagreb, 12. rujna 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.