Zakoni i propisi - Pravni savjeti 76 11.09.1996 Odluka o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 12, članka 16. stavka 2. i članka 67. stavka 1. točke 11. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 35/95 - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 4. rujna 1996. godine donio je

ODLUKU

O KAMATNIM STOPAMA NARODNE BANKE HRVATSKE

I.

Narodna banka Hrvatske na lombardne kredite obračunava i naplaćuje kamate po stopi od 11% godišnje.

II.

Banke koje koriste interventni kredit za premošćivanje nelikvidnosti dužne su Narodnoj banci Hrvatske platiti kamate na korišteni iznos sredstava po stopi od 19%.

III.

Narodna banka Hrvatske naplaćuje kamate na dnevne kredite za štedne uloge i tekuće račune građana u kunama po stopi od 17%.

IV.

Na iznos dospjelih obveza banaka prema Narodnoj banci Hrvatske te na iznose kredita iz primarne emisije koji se koristi protivno propisima, Narodna banka Hrvatske, naplaćuje kamate u skladu s propisom o visini zatezne kamatne stope.

V.

Banke i štedionice koje nisu pravilno obračunale obveznu rezervu, koje ne održavaju prosječnu obveznu rezervu u smislu propisa o obveznoj rezervi, kao i na manje obračunati i izdvojeni iznos obvezne rezerve, dužne su Narodnoj banci Hrvatske platiti kamatu po stopi od 19%.

VI.

Na izdvojena sredstva obvezne rezerve banaka i štedionica Narodna banka Hrvatske plaća kamate u visini od 5,50%.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", broj 70/94, 85/94, 31/95, 35/95, 47/95 i 68/96.).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 363/96
Zagreb, 4. rujna 1996.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.