Zakoni i propisi - Pravni savjeti 76 11.09.1996 Odluka o dopuni Odluke o odobravanju dnevnih kredita za štedne uloge i tekuće račune građana u kunama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 22. i 67. stavka 1. točke 10. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 4. rujna 1996. donio je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O ODOBRAVANJU DNEVNIH KREDITA ZA ŠTEDNE ULOGE I TEKUĆE RAČUNE GRAĐANA U KUNAMA

I.

U Odluci o odobravanju dnevnih kredita za štedne uloge i tekuće račune građana u kunama ("Narodne novine" br. 70/94) u točki II. iz stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Ukoliko banka vraća kredit iz točke I. ove Odluke na teret sredstava interventnog kredita, plaća samo kamatu propisanu za korištenje interventnog kredita."

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 364/96
Zagreb, 4. rujna 1996.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.