Zakoni i propisi - Pravni savjeti 76 11.09.1996 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 11. i članka 67. stavka 1. točke 7. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95 - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 4. rujna 1996. godine donio je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBVEZNOJ REZERVI BANAKA I ŠTEDIONICA

I.

U Odluci o obveznoj rezervi banaka i štedionica ("Narodne novine" broj 85/94, 31/95, 35/95 i 64/95) točka II. mijenja se i glasi:

"Banke i štedionice obračunavaju obveznu rezervu i to:

a) po stopi od 36,95%, na sve depozite, na sredstva pribavljena izdavanjem vrijednosnih papira (osim vlasničkih vrijednosnih papira banke) te na zajmove dobivene od pravnih osoba i građana;

b) po stopi od 100% na depozite poduzeća i financijskih institucija čiji su osnivači poslovne banke.

Izuzetno od odredbi stavka 1. pod a) banke i štedionice obračunavaju obveznu rezervu po slijedećim stopama:

- po stopi od 32,8% za razdoblja održavanja i izdvajanja obvezne rezerve od 16. rujna do 13. listopada 1996. godine,

- po stopi od 34,1% za razdoblja održavanja i izdvajanja obvezne rezerve od 14. listopada do 27. listopada 1996. godine,

- po stopi od 35,95% za razdoblja održavanja i izdvajanja obvezne rezerve od 28. listopada do 24. studenog 1996. godine."

II.

Iza točke II. dodaje se točka IIa. koja glasi:

"IIa.

Izuzetno od odredbi točke II. ove Odluke banke i štedionice će dodatno obračunati i izdvojiti obveznu rezervu i to:

- na dan 11. rujna 1996. godine po stopi od 32,8% na izračunat prosjek depozita za obračun obvezne rezerve u obračunskom razdoblju od 29. 07. 1996. - 25. 08. 1996.

- na dan 09. listopada 1996. godine po stopi od 34,1% na izračunat prosjek depozita za obračun obvezne rezerve u obračunskom razdoblju od 26. 08. 1996. - 22. 09. 1996.

- na dan 16. listopada 1996. godine po stopi od 35,2% na izračunat prosjek depozita za obračun obvezne rezerve u obračunskom razdoblju od 09. 09. 1996. - 06. 10. 1996.

- na dan 23. listopada 1996. godine po stopi od 35,95% na izračunat prosjek depozita za obračun obvezne rezerve u obračunskom razdoblju od 09. 09. 1996. - 06. 10. 1996."

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 11. rujna 1996. godine.

O.br. 365/96.
Zagreb, 4. rujna 1996.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.