Zakoni i propisi - Pravni savjeti 75 06.09.1996 Odluka o dodatnom upisu učenika u obrtničke i druge srednje strukovne škole u sustav obrazovanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 20. stavka 3. Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i osposobljavanja za vezane obrte ("Narodne novine", br. 101/95.), i na prijedlog Hrvatske obrtničke komore te uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra prosvjete i športa, ministar gospodarstva donosi

ODLUKU

O DODATNOM UPISU UČENIKA U OBRTNIČKE I DRUGE SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE U SUSTAV OBRAZOVANJA PROPISAN ODREDBAMA ČLANKA 39., 40. I 41. ZAKONA O OBRTU (NN. br. 77/93.), ZA ŠKOLSKU GODINU 1996./97.

I.

Ovom odlukom utvrđuje se broj učenika koji će se u drugom upisnom roku, u školskoj godini 1996./97., upisati u I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih škola, s pravom javnosti. Obrazovanje učenika izvodit će se prema programu propisanom odredbama članka 39., 40. i 41. Zakona o obrtu. Broj učenika koji se upisuju utvrdit će se prema vrstama obrazovnih programa za zanimanja u obrtništvu i prema školama.

II.

U sklopu javnih obrazovnih potreba Republike Hrvatske u drugom upisnom roku, u I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih škola u školskoj godini 1996./97, prema programima iz točke I. ove Odluke, upisat će se 487 učenika.

U I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih škola, u drugom upisnom roku, učenici će se upisivati prema vrstama obrazovnih programa i u opsegu utvrđenom u "Strukturi i opsegu dodatnog upisa učenika u I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih škola, prema programu propisanom odredbama članka 39., 40. i 41. Zakona o obrtu", koja je u privitku i sastavni je dio ove Odluke.

III.

Učenici će se upisivati pod uvjetima koje je ministar prosvjete i športa propisao Odlukom o upisu učenika u srednje škole za školsku godinu 1996./97. (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa br. 6/96.)

IV.

Pravo na upis imaju učenici koji pored uvjeta iz točke III. ove Odluke, imaju s obrtnikom zaključen ugovor o naukovanju (oznaka za narudžbu, "Narodne novine", UT-XI-4-123).

Klasa: 311-01/96-01/773
Urbroj: 526-01/96-03
Zagreb, 8. lipnja 1996.

Ministar
Davor Štern, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


STRUKTURA I OPSEG DODATNOG UPISA UČENIKA U I. RAZRED OBRTNIČKIH I DRUGIH SREDNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, PREMA PROGRAMU PROPISANOM ODREDBAMA ČLANKA 39, 40. I 41. ZAKONA O OBRTU
("Narodne novine" broj 77/93)

                 PROGRAM                                       ODOBREN UPIS
    Red.  Šifra  Naziv                            Trajanje    Raz.  Učenika
    br.                                                 odjela
    I    GRAD ZAGREB
    1.   Elektrostrojarska obrtnička škola, Zagreb
        014033 Autolimar                           3          1    32
        014233 Automehaničar                         3          1    32
        042133 Elektroinstalater                   3          1    32
        042333 Elektromehaničar                    3          1    32
    2.   Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb
        255033 Frizer                                 3          2    64
    3.   Obrtnička industrijsko graditeljska škola, Zagreb
        133133 Zidar                                 3          1    32
        260333 Ličilac-soboslikar                  3          1    32
    4.   Obrtnička škola za strojarstvo i elektrotehniku, 
        Velika Gorica
        014233 Automehaničar                         3          1    32
    5.   Škola za tekstil, kožu i dizajn, Zagreb
        222133 Krojač                                 3          1    32
        222233 Krznar                                3         1/2   15
            Klobučar                            2               5
        231133 Obućar                                 3         1/2    16
        222333 Kemijski čistač                        3         1/2    16
    
    II   ŽUPANIJA KARLOVAČKA
    1.   Srednja škola Ogulin
        121133 Stolar                                3         1/2    15
        133233 Tesar                                 3         1/2    15
        250333 Frizer                                3         1/2    15
        222133 Krojač                                3         1/2    15
    2.   Tehnička škola Karlovac
        014233 Automehaničar                         3         1     25
    3.   Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac
        250333 Frizer                                3         1     30