Zakoni i propisi - Pravni savjeti 75 06.09.1996 Rješenje o početku rada Carinske ispostave Imotski Carinarnice Split
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 53/91 i 106/93) ravnatelj Carinske uprave, donosi

RJEŠENJE

O POČETKU RADA CARINSKE ISPOSTAVE IMOTSKI CARINARNICE SPLIT

I. Carinska ispostava Imotski kao ustrojstvena jedinica Carinarnice Split počinje raditi 1. listopada 1996. godine.

II. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/96-01/693
Ur. broj: 513-02-08/11-96-1
Zagreb, 30. kolovoza 1996.

Ravnatelj
Josip Knezić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.