Zakoni i propisi - Pravni savjeti 75 06.09.1996 Objava Dodatka uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za ovlaštene pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ISPRAVAK

Uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za ovlaštene pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama, objavljen u "Narodnim novinama", br. 66. od 2. kolovoza 1996. godine griješkom nije objavljen Dodatak iz članka 3. stavka 7., pa se objavljuje

DODATAK

uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za ovlaštene pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama.

Klasa: 011-01/96-02/67
Urbroj: 530-07-96-4
Zagreb, 30. kolovoza 1996.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.