Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 04.09.1996 Rješenje o razrješenju Jake Crnjaka dužnosti člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju Osječko-baranjsku
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 36. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 54/94 - pročišćeni tekst, i 48/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. kolovoza 1996. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA DAVANJE U ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA ŽUPANIJU OSJEČKO-BARANJSKU

Razrješuje se JAKO CRNJAK dužnosti člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju Osječko-baranjsku.

Klasa: 080-02/96-02/75
Urbroj: 50304/2-96-01
Zagreb, 29. kolovoza 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.