Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 04.09.1996 Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora "Fundacije Ivana Meštrovića"
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 8. stavka 1. Zakona o "Fundaciji Ivana Meštrovića" ("Narodne novine", broj 9/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. kolovoza 1996. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA "FUNDACIJE IVANA MEŠTROVIĆA"

1. Razrješuje se dr. NIKOLA JAKŠIĆ dužnosti predsjednika Upravnog odbora "Fundacije Ivana Meštrovića".

2. Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog odbora "Fundacije Ivana Meštrovića":

dr. NEDJELJKO MIHANOVIĆ

dr. MILAN RAMLJAK

mr. BOŽO BIŠKUPIĆ

IGOR ZIDIĆ.

Klasa: 080-02/96-02/77
Urbroj: 50304/2-96-01
Zagreb, 29. kolovoza 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.