Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 30.08.1996 Odluka o visini osnovice za obavezno zdravstveno osiguranje i mirovinsko i invalidsko osiguranje za nezaposlenu osobu iz članka 30., 31. i 33. Zakona o zapošljavanju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o zapošljavanju ("Narodne novine", broj 59/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. kolovoza 1996. godine, donijela

ODLUKU

O VISINI OSNOVICE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA NEZAPOSLENU OSOBU IZ ČLANAKA 30., 31. i 33. ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU

I.

Visina osnovice za obvezno zdravstveno osiguranje za nezaposlenu osobu iz članka 30. Zakona o zapošljavanju iznosi 407,20 kuna mjesečno.

II.

Visina osnovice za mirovinsko i invalidsko osiguranje za nezaposlenu osobu iz članaka 31. i 33. Zakona o zapošljavanju iznosi 1.100,00 kuna mjesečno.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 500-01/96-01/07
Urbroj: 5030116-96-1
Zagreb, 29. kolovoza 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.