Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 30.08.1996 Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. Zakona o carinskoj tarifi ("Narodne novine", broj 49/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. kolovoza 1996. godine donijela

ODLUKU

O PROMJENI SVOTE CARINE PO MJERNOJ JEDINICI PRI UVOZU POJEDINIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ DODATKA A ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI

I.

Visina svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu poljoprivrednih proizvoda iz ovih tarifnih oznaka Carinske tarife iz Dodatka A mijenja se i iznosi:

Tarifni             Svota carine
broj Ca-    Tarifna Naziv  Mjerna u kunama
rinske oznaka     jedinica    po mjernoj
tarife             jedinici
07.01      Krumpir, svjež ili 
        rashlađen:
    0701.90 - ostali    kg   0.80
07.02  0702.00 Rajčica svježa ili 
        rashlađena   kg   1.40
07.06      Mrkva, bijela repa, ci-
        kla, celer korjenaš, ro-
        tkivca i slično jestivo
        korjenasto povrće, svje-
        ži ili rashlađeni: 
    0706.10 - mrkva, bijela repa  kg   0.80
07.09      Ostalo povrće, svježe 
        ili rashlađeno:
    0709.60 - paprike iz roda Cap-
        sicum ili roda Pimenta:
    0709.601    --- sorte Kapija    kg   1.60
    0709.602    --- sorte Rotund, 
        tehnološki zrela    kg   1.60
    0709.609    --- ostala   kg   1.60

Tarifni             Svota carine
broj Ca-    Tarifna Naziv  Mjerna u kunama
rinske oznaka     jedinica    po mjernoj
tarife             jedinici
08.05      Agrumi, svježi ili suhi:
    0805.20 - mandarine (uk-ljuču-
        jući tangirske kg   1.40
        satsumas mandarine); 
        hibridi agruma
        (klementina, vilking i sl.)
08.07      Di-nje, lubenice i papaje, 
        svježe:
    0807.11 -- lubenice   kg   0,60
08.08      Jabuke, kruške i du-nje, 
        svježe:
    0808.10 - jabuke    kg   1.10
    0808.20 - kruške i du-nje    kg   1.40II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti sadržaj Dodatka A - Svota carine po mjernoj jedinici robe za poljoprivredne i prehrambene proizvode - unutar Carinske tarife ("Narodne novine", broj 49/96), za tarifne oznake navedene u ovoj Odluci.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/96-03/02
Urbroj: 5030116-96-2
Zagreb, 29. kolovoza 1996.

Predsjednik
dr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.