Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 30.08.1996 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1010/1994 od 29. kolovoza 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Sabora Republike Hrvatske, na sjednici održanoj dana 29. kolovoza 1996. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

1. Produljuje se do 30. rujna 1996. godine rok odgode prestanka važenja Zakona o javnom informiranju ("Narodne novine", br. 22/92 i 26/93) određene odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1010/1994 od 28. lipnja 1996. godine.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Odlukom Suda od 28. lipnja 1996. godine produljen je, u povodu prijedloga Sabora Republike Hrvatske, rok odgode prestanka važenja Zakona o javnom informiranju ("Narodne novine", br. 22/92 i 26/93) do 31. kolovoza 1996. godine.

Dana 28. kolovoza 1996. godine predlagač se ponovno obratio Ustavnom sudu Republike Hrvatske radi odgode prestanka važenja navedenog Zakona s obrazloženjem da Sabor u međuvremenu nije raspravljao o Zakonu o javnom priopćavanju, jer se očekivalo mišljenje stručnjaka Vijeća Europe na nacrt Zakona, kako je to s Vijećem Europe bilo dogovoreno. Ujedno se predlaže produljenje roka određenog za prestanak važenja Zakona o javnom informiranju za mjesec dana.

Prijedlog je osnovan.

U postupku je utvrđeno da je Sabor Republike Hrvatske primio mišljenja stručnjaka Vijeća Europe o Zakonu o javnom priopćavanju tijekom kolovoza 1996. godine - a očekivanje tog mišljenja bilo je glavnim razlogom za donošenje prve odgodne odluke ovog Suda - pa sada više nema zapreke da se o novom Zakonu o javnom priopćavanju raspravlja i da ga Sabor donese.

Pri donošenju ove odluke Ustavni sud je posebno imao u vidu da bi istekom roka, koji je bio određen odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1010/1994 od 28. lipnja 1996. godine, nastupila pravna praznina, i to u oblasti slobode mišljenja i izražavanja misli, koju Ustav određuje osobito obuhvaćanjem slobode tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobode govora i javnog nastupa i slobode osnivanja svih ustanova javnog priopćavanja, dakle pravna praznina u pogledu načina korištenja Ustavom zajamčenih sloboda i prava čovjeka i građanina, kojima Ustav Republike Hrvatske daje posebno značenje.

U tom smislu Sud je ocijenio da je prijedlog Sabora Republike Hrvatske o produljenju roka za prestanak važenja Zakona o javnom informiranju opravdan, pa je još jednom odobrio njegovo produljenje.

Ova je odluka donijeta temeljem odredbe članka 21. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91), a njezina se objava temelji na članku 20. stavku 1. navedenog Ustavnog zakona.

Broj: U-I-1010/1994
Zagreb, 29. kolovoza 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.