Zakoni i propisi - Pravni savjeti 70 21.08.1996 Pravilnik o službenim odorama graničnih inspektora zaštite bilja Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 66. Zakona o zaštiti bilja ("Narodne novine", br. 10/94), ministar poljoprivrede i šumarstva, donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENIM ODORAMA GRANIČNIH INSPEKTORA ZAŠTITE BILJA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrsta, oblik, kroj i dijelovi službene odore graničnih inspektora zaštite bilja, rokovi trajanja, način i vrijeme nošenja odore.

Članak 2.

Granični inspektor zaštite bilja Republike Hrvatske (u nastavku teksta: inspektor) koji obavlja poslove obveznog zdravstvenog pregleda pošiljaka bilja i drugih proizvoda i predmeta koji se uvoze, a kojima se mogu prenositi štetočinje bilja, ima pravo na službenu odoru i obvezan ju je nositi tijekom službe.

Inspektor je obvezan na službenoj odori nositi znak graničnog inspektora zaštite bilja.

Pored službene odore, inspektori koji obavljaju poslove pregleda u prijevoznim i prijenosnim sredstvima (brodova u lukama, vagona na željezničkim prijelazima i kamiona na cestovnim prijelazima) i skladištima imaju pravo i na radnu odoru.

Članak 3.

Službenu odoru čine:

 1. sako zimski i ljetni

 2. hlače zimske i ljetne

 3. suknja zimska i ljetna

 4. košulja zimska i ljetna

 5. zimska vjetrovka s prslukom na skidanje i kapuljačom

 6. pulover

 7. cipele zimske i ljetne

 8. kravata, marama

 9. remen za hlače i suknju

10. kišni ogrtač (kabanica)

Radnu odoru čine:

 1. kombinezon

 2. kuta

 3. rukavice.

Članak 4.

Sako

Sako je izrađen od tkanine petrolej boje. Kopča se jednostruko, muški s dva, a ženski s tri puceta. Puce je petrolej boje.

Na prednjem gornjem lijevom dijelu sakoa nalazi se ušiven džep s "prsnom letvicom" u koji se stavlja značka inspektora. Na leđnom dijelu sakoa nema rasporka. Na donjem dijelu sakoa nalaze se džepovi s poklopcima.

Hlače

Hlače su izrađene od tkanine petrolej boje klasičnog kroja podstavljene svilenom tkaninom. Nogavice su bez manšeta, a u donjem dijelu široke su 22 do 26 cm. Na prednjoj strani nalazi se po jedan ušitak sa svake strane, a pasica je širine 3,5 cm koja se kopča pucetom u tonu tkanine. Hlače se zakopčavaju zatvaračem.

Suknja

Suknja je izrađena od tkanine petrolej boje i klasičnog je kroja. Sa zadnje strane kopča se pucetom u tonu tkanine. Suknja je na zadnjoj strani prorezana 15-20 cm. S unutarnje strane podstavljena je svilenom tkaninom.

Košulja

Ljetna košulja je kratkih rukava, bijele boje i kopča se sa sedam puceta bijele boje. Na prednjoj strani ušivena su dva džepa sa skrivenim naborom i poklopcima s pucetom na sredini. Na lijevoj strani džepa ušiven je džep u koji se stavlja značka inspektora.

Zimska košulja je istog oblika kao i ljetna, osim što ima duge rukave.

Vjetrovka

Vjetrovka je tamnoplave boje. Vjetrovka ima kapuljaču ugrađenu ispod ovratnika i prsluk na skidanje. Vjetrovka ima zatvarač i vrpcu za stezanje. Na lijevoj i desnoj strani nalaze se urezani džepovi, a na lijevoj gornjoj strani se nalazi džep u koji se stavlja značka inspektora. Vjetrovka je odgovarajuće dužine i doseže iznad koljena.

Pulover

Pulover je vuneni, tamnoplave boje, klasičnog kroja s V izrezom i bez rukava.

Cipele

Cipele, muške i ženske, crne su boje i klasičnog kroja.

Kravata, marama

Muška kravata izrađena je od svilene tkanine u tonu usklađenom s tkaninom odijela.

Ženska marama izrađena je od svilene tkanine u tonu usklađenom s tkaninom odijela.

Remen

Remen za hlače ili suknju je kožni i crne je boje.

Kišni ogrtač, kabanica

Kišni ogrtač je tamnoplave boje, s kapuljačom. Kopča se s tri puceta u jednom nizu. Ispod ovratnika s prednje strane i zadnje strane u dužini od 20 cm pojačan je plavim materijalom. Na prednjem gornjem lijevom dijelu kišnog ogrtača (kabanice) nalazi se ušiveni džep s "prsnom letvicom" u koji se stavlja značka inspektora. Na leđima ispod pojačanja i ispod pazuha ušivena je mrežasta tkanina. S lijeve i desne strane urezan je jedan kosi džep normalne veličine, a u desnom džepu ostavljen je prorez. Kišni ogrtač je odgovarajuće veličine i doseže do koljena.

Kombinezon

Kombinezon je tamnoplave boje, klasičnog kroja.

Kuta

Kuta je sive boje klasičnog kroja.

Rukavice

Rukavice su od semiš kože.

Članak 5.

Zimska odora nosi se u pravilu od 15. listopada do 30. travnja, a ljetna od 1. svibnja do 14. listopada, osim ako načelnik granične inspekcije zaštite bilja (u nastavku teksta: načelnik) ovisno o vremenskim uvjetima ne naredi drukčije.

Članak 6.

Svaki dio odore ima svoj uporabni rok. Popis dijelova odore s naznakom roka uporabe sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 7.

Inspektoru se prilikom primitka u radni odnos ili raspored na radno mjesto izdaje nova odora.

Članak 8.

Pojedini dijelovi odore mogu se zamijeniti i prije isteka rokova propisanih ovim Pravilnikom ukoliko su dotrajali, oštećeni ili uništeni tijekom službe.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, načelnik, na prijedlog šefa granične stanice zaštite bilja, donosi rješenje kojim se odobrava zamjena dijela odore.

Članak 9.

Ukoliko do uništenja pojedinih dijelova odore nije došlo tijekom obavljanja službe ili grubom nepažnjom za vrijeme obavljanja službe, inspektoru će se izdati nova odora na njegov trošak.

Članak 10.

Odora se mora uredno održavati i čuvati.

Inspektor koji prilikom obavljanja službe ne bude imao urednu odoru čini lakšu povredu radne discipline za koju mu načelnik izriče disciplinsku mjeru opomene ili javne opomene.

Članak 11.

Načelnik je obvezan organizirati nadzor nad namjenskim korištenjem, smještajem, čuvanjem i evidentiranjem dijelova odore,

Granične stanice zaštite bilja na kraju polugodišta sastavljaju pismeno izvješće o stanju i zalihama svih vrsta odora i dostavljaju ga Odjelu granične inspekcije zaštite bilja pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-17/96-01/7
Ur.broj: 525-02-96-01
Zagreb, 1. kolovoza 1996.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

POPIS DIJELOVA ODORE S NAZNAKOM UPORABNOG ROKA

Red. broj
Naziv i vrsta
Komada/pari
Uporabni rok
(mjeseci)
1.
sako zimski
2
12
2.
sako ljetni
2
12
3.
hlače zimske
2
12
4.
hlače ljetne
2
12
5.
suknja zimska
2
12
6.
suknja ljetna
2
12
7.
košulja ljetna
3
12
8.
košulja zimska
3
12
9.
zimska vjetrovka
1
12
10.
pulover
1
12
11.
cipele zimske
1
12
12.
cipele ljetne
1
12
13.
kravata, marama
2
12
14.
remen za hlače i suknju
1
12
15.
kišni ogrtač (kabanica)
1
24
16.
kombinezon
1
24(*)
17.
kuta
1
24
18.
rukavice
1
24

(*) Kombinezon je predviđen za granične inspektore koji obavljaju pregled brodova u lukama, vagona na željezničkim prijelazima, kamiona na cestovnim prijelazima i u skladištima.