Zakoni i propisi - Pravni savjeti 68 09.08.1996 Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 16. stavka 2. i članka 67. stavka 1. točke 11. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95 - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 31. srpnja 1996. godine donio je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA NARODNE BANKE HRVATSKE

I.

U Odluci o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine" br. 70/94, 85/94, 31/95, 35/95 i 47/95) u točki VII. stavak 2. postotak 16,5% zamjenjuje se postotkom 12%.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 360/96
Zagreb, 31. srpnja 1996.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.