Zakoni i propisi - Pravni savjeti 68 09.08.1996 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obveznom upisu blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 2., članka 13. stavka 3. i članka 67. stavka 1. točke 9. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95 - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 31. srpnja 1996. godine donio je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBVEZNOM UPISU BLAGAJNIČKIH ZAPISA NARODNE BANKE HRVATSKE

I.

U Odluci o obveznom upisu blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95, 40/95, 47/95, 56/95, 64/95, 79/95, 91/95, 101/95, 2/96, 12/96, 20/96, 27/96, 32/96, 38/96, 46/96 i 54/96), u točki II. iza stavka 29. dodaje se stavak 30. koji glasi:

"Banke upisuju obvezne blagajničke zapise po stopi od 1% na izračunati prosjek depozita za obračun obvezne rezerve u obračunskom razdoblju od 15. 07. 1996. - 11. 08. 1996."

II.

U točki III. iza stavka 29. dodaje se stavak 30. koji glasi:

"Banke upisuju ukupan obračunati iznos iz točke II. stavak 30., na dan 26. 08. 1996. godine, uplatom obračunatog iznosa na tekući račun Narodne banke Hrvatske".

III.

U točki VI. postotak 16,5% zamjenjuje se postotkom 12%.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 359/96
Zagreb, 31. srpnja 1996.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.